• Карта сайту
 • Правила акредитації представників засобів масової інформації

  1. Акредитація представників засобів масової інформації і незалежних журналістів (далі – Акредитовані особи) при обласній державній адміністрації (далі – Акредитуючий орган) проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності Акредитованих осіб, яка полягає в забезпеченні права кожного на інформацію, та всебічного, повного й оперативного поширення достовірної інформації про діяльність Акредитуючого органу та його посадових осіб.

   

  2. Акредитація здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» та цих Правил. Ці Правила складено на підставі Типових правил акредитації представників засобів масової інформації та незалежних журналістів при органі влади, схвалених Національною комісією з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України.

   

  3. Акредитація не може бути використана для введення цензури, впливу на зміст журналістських матеріалів, іншого утиску свободи засобів масової інформації, обмеження права збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким незабороненим способом. Акредитація не є дозвільною процедурою.

   

  4. Право на акредитацію мають засоби масової інформації, зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, Інтернет-видання, незалежні журналісти (у тому числі фотокореспонденти та оператори).

   

  5. Акредитацію проводить відділ інформаційного забезпечення та взаємодії зі ЗМІ управління інформаційної діяльності департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації.

   

  6. Акредитація здійснюється строком на 1 рік. Після завершення річної акредитації Акредитованій особі буде надіслано письмовий запит про підтвердження акредитації. Акредитована особа має письмово підтвердити свою акредитацію впродовж 45 календарних днів з дня отримання.

   

  7. Заявка на акредитацію подається на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника редакції друкованого засобу масової інформації (керівника телерадіоорганізації, інформаційного агентства, Інтернет-видання) та засвідчується печаткою засобу масової інформації.

   

  У заявці вказуються:

  До заявки додаються:

   

  8. Заявка на акредитацію незалежних журналістів подається ними особисто на ім'я голови обласної державної адміністрації.

   

  У заявці вказуються:

  До заявки додається копія документа, що підтверджує професійний фах заявника (документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні, або диплом про спеціальну освіту), або рекомендація професійного об’єднання журналістів.

   

  9. Заявка на акредитацію та супровідні документи надсилаються поштою або подаються до канцелярії облдержадміністрації (10014, м.Житомир, майдан С.П.Корольова, 1, к. 118).

   

  10. У разі неподання окремих документів (подання документів, що не містять необхідних даних) відповідно до пунктів 7 – 8 цих Правил, обласна державна адміністрація повідомляє про це заявника та зупиняє розгляд заявки на акредитацію. Розгляд заявки на акредитацію поновлюється після подання всіх документів (документів, що містять усі необхідні дані) відповідно до пунктів 7 – 8 цих Правил. Акредитація проводиться упродовж 30 календарних днів після отримання всіх документів, передбачених пунктами 7 – 8 цих Правил. Від засобу масової інформації може бути акредитовано будь-яку кількість осіб.

   

  11. Акредитація може бути постійною або тимчасовою.

   

  12. Допуск Акредитованих осіб на місце проведення заходу розпочинається за 30 хвилин до початку проведення заходу та закінчується за 5 хвилин до початку заходу. Акредитовані особи мають право вносити в приміщення обласної державної адміністрації технічні засоби для аудіо- та відеозапису, фотозйомки (диктофони, фотоапарати, відеокамери зі штативом і без, освітлювальну апаратуру тощо), засоби для передачі аудіо- та відеоданих, засоби мобільного зв’язку та портативну комп’ютерну техніку

   

  13. У випадку, коли взяти участь в заході висловили бажання Акредитовані особи кількістю, більшою ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні облдержадміністрації, Акредитуючий орган може встановити квотний принцип допуску до місця проведення заходу.

   

  14. У випадку, коли захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску Акредитованих осіб до такого заходу. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу.

   

  У випадку, коли для засобів масової інформації передбачається тільки протокольна зйомка, повідомлення про це оприлюднюється на офіційному веб-сайті Акредитуючого органу. На протокольну зйомку допускаються тільки технічні працівники в такій кількості: один оператор від телерадіоорганізації, один фотокореспондент від друкованого засобу масової інформації (інформаційного агентства, Інтернет-видання).

   

  15. Акредитуючий орган забезпечує:

   

  16. Акредитовані особи мають право: 

  Акредитовані особи користуються всіма іншими правами відповідно до законодавства України.

   

  17. Акредитовані особи зобов’язані: сумлінно користуватися своїми правами і не зловживати ними;

   

  18. Акредитацію особи може бути припинено: 

   

  19. Рішення про припинення акредитації приймається Акредитуючим органом (керівником органу виконавчої влади, але не структурним підрозділом, відповідальним за акредитацію), при якому акредитовано особу.

   

  Рішення про припинення акредитації має бути умотивованим, оформляється письмово та видається особі, акредитацію якої припинено, упродовж 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення. У рішенні про припинення акредитації вказується посадова особа (орган), яка прийняла відповідне рішення, дата рішення та порядок його оскарження.

   

  20. Акредитація також припиняється:

  1. у разі непідтвердження акредитації відповідно до пункту 6 цих Правил;
  2. згідно із заявою засобу масової інформації (щодо однієї або всіх акредитованих від засобу масової інформації осіб). При цьому засіб масової інформації може акредитувати іншу особу (осіб) замість тієї, акредитація якої припиняється

   

  21. Припинення акредитації з підстав, інших ніж указані в пунктах 17-18 цих Правил, не допускається.

   

  22. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржене в суді.