Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів державного бюджету – Житомирської обласної державної адміністрації за 2015 рік

Житомирська обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» (КПКВК 7761010), на виконання якої у державному бюджеті на 2015 рік було передбачено 151879,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 135553,5 тис. грн., по спеціальному – 16325,9 тис. грн.


Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 123517,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7161,7 тис. грн., інші поточні видатки (оплата послуг зв’язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 4874,0 тис. грн.


Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 135116,8 тис.грн.
По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 12915,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:

  • надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством – 852,6 тис. грн., (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)); 
  • інших джерел власних надходжень бюджетних установ – 6876,1 тис.грн., (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.08. 2012 №624-р „Про вилучення та/або надання земельних ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення та викуп або примусове відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності” від державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго” надходили кошти для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб та відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2010 „Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій” з метою інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій на громадські роботи були прийняті працівники, яким нараховувалась і виплачувалась заробітна плата);
  • коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону – 5186,4 тис. грн., (субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на матеріально-технічне забезпечення та оплату комунальних послуг).


За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 23 районні державні адміністрації з їх управліннями та відділами.


Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Житомирської області у 2015 році становила 3112,0 штатних одиниць, кількість фактично зайнятих посад склала 2562,5 одиниць.


Призначення державного бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі. Заборгованість по даній статті витрат відсутня.
Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов’язань виключно в межах бюджетних призначень. Проте, у зв’язку із заблокуванням рахунків в окремих структурних підрозділах райдержадміністрацій по рішенню суду залишилась кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного року в сумі 41,9 тис.грн.


Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».


Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» за 2015 рік наведена у додатках 1, 2.


Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.

 

Житомирська обласна державна адміністрація представляє звіт про виконання Державного бюджету - 2015

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців