• Карта сайту
 • Житомирська обласна державна адміністрація є головним розпорядником коштів державного бюджету по бюджетній програмі «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» (КПКВК 7761010), на виконання якої у державному бюджеті на 2015 рік було передбачено 151879,4 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 135553,5 тис. грн., по спеціальному – 16325,9 тис. грн.


  Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 123517,8 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7161,7 тис. грн., інші поточні видатки (оплата послуг зв’язку, транспортних послуг, видатки на відрядження тощо) – 4874,0 тис. грн.


  Надходження із загального фонду держбюджету у звітному періоді склали 100,0 відсотків до планових призначень, касове виконання становить 135116,8 тис.грн.
  По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 12915,1 тис. грн., в тому числі за рахунок:


  За рахунок виділених з державного бюджету асигнувань в минулому році утримувались апарат, інші структурні підрозділи облдержадміністрації, 23 районні державні адміністрації з їх управліннями та відділами.


  Гранична чисельність працівників місцевих державних адміністрацій Житомирської області у 2015 році становила 3112,0 штатних одиниць, кількість фактично зайнятих посад склала 2562,5 одиниць.


  Призначення державного бюджету на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі. Заборгованість по даній статті витрат відсутня.
  Місцевими державними адміністраціями області у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов’язань виключно в межах бюджетних призначень. Проте, у зв’язку із заблокуванням рахунків в окремих структурних підрозділах райдержадміністрацій по рішенню суду залишилась кредиторська заборгованість по загальному фонду на кінець звітного року в сумі 41,9 тис.грн.


  Завдяки зусиллям по економному та ефективному використанню бюджетних коштів місцевими державними адміністраціями області забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеві державні адміністрації».


  Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення виконавчої влади у Житомирській області» за 2015 рік наведена у додатках 1, 2.


  Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.

   

  Житомирська обласна державна адміністрація представляє звіт про виконання Державного бюджету - 2015

  Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

  Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми