До уваги сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106 за напрямком «Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» надається зазначеним кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

 

Для надання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці другому, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад (далі - регіональні комісії).

 

До складу регіональних комісій входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Регіональні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

 

Примірне положення про регіональні комісії, форму заявки, журналу обліку затверджує Мінагрополітики.

 

Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, формують регіональні комісії та оголошують про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.

 

Заявки, подані після закінчення строку їх приймання, не приймаються та не розглядаються.

 

Інформація про заявки та документи, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу обліку в день їх надходження.

 

Заявка та документи, що додаються до неї, зберігаються протягом трьох років.

 

Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 1 грудня.

 

За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримк сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п'яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.

 

Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3000000 гривень на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи укладають договір з постачальником обладнання з визначенням таких умов:

 • кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та 30 відсотків вартості обладнання (без податку на додану вартість);
 • 70 відсотків вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого Мінагрополітики;
 • постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;
 • виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред'явленням;
 • вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;
 • граничний строк виписки векселя - до 1 листопада поточного року;
 • граничний строк пред'явлення векселя - до 15 грудня поточного року.

Для отримання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці другому, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики - в електронному вигляді такі документи:

 • копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
 • документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, - у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • копію договору з постачальником обладнання;
 • копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;
 • копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;
 • копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

 

У разі нестворення у визначений абзацом одинадцятим цього пункту строк реєстру одержувачів фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідними регіональними комісіями Мінагрополітики формує зазначений реєстр на підставі отриманих від зазначених кооперативів документів.

 

Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами поштового зв'язку або особисто) вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника.

 

Мінагрополітики протягом семи календарних днів перевіряє подані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та постачальником обладнання документи, здійснює в межах коштів, що передбачені розподілом, затвердженим Мінагрополітики, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання.

 

Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за векселями, виписаними кооперативами, шляхом перерахування коштів у обсягах авальованих векселів на поточні рахунки постачальників обладнання за їх пред'явленням.

 

Мінагрополітики повідомляє сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя, виписаного сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

 

Випуск, обіг, погашення векселя здійснюються відповідно до законодавства.

 

Для отримання компенсації  позичальники подають документи до конкурсної комісії за адресою м. Житомир, вул. Мала Бердичівська 25, Департамент агропромислового розвитку та економічної політики обласної державної адміністрації каб. 212.

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців