Додаток 4 до рішення обласної ради від 02.11.17 № 772 (із змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від: 21.12.17№ 881

Додаток 4

                                                                                        до рішення обласної ради

                                                                                        від 02.11.17 № 772

                                                                                      (із змінами, внесеними згідно

                                                                                      з рішенням обласної ради від:

                                                                     21.12.17№ 881)

 

 

ПОРЯДОК

надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння

 

1. Порядок надання і використання коштів з обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості закуплених протягом дії Програми установок індивідуального доїння розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.07.16 № 284 (далі – Порядок).


2. Цей Порядок визначає механізм надання і використання коштів з обласного бюджету господарствам населення, що утримують три і більше корів, які спрямовуються для виплати відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння з метою механізації процесу доїння корів, зменшення витрат ручної праці, збільшення обсягів виробництва та якості молока у даній категорії господарств, поліпшення зайнятості сільського населення, соціального розвитку села, самодостатності територіальних громад, відповідно до Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки (далі - кошти).


3. Кошти з обласного бюджету спрямовуються для виплати відшкодування вартості установок індивідуального доїння, придбаних господарствами населення у сумі рівній вартості придбання, але не більше 7 000 грн. за одиницю, один раз у 5 років.


4. Головним розпорядником коштів обласного бюджету є управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.


5. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від господарств населення, які придбали установкиіндивідуального доїння, для отримання коштів з обласного бюджету спільним розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради утворюється обласна комісія (далі комісія).


До складу комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, перший заступник голови обласної ради, представники управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області і органів Державної фіскальної служби, головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, голова постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, депутати обласної ради – представники від кожної фракції в обласній раді, представники професійних громадських організацій.


Комісію очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який координує питання розвитку АПК, заступник голови комісії - перший заступник голови обласної ради.


6. Після набрання чинності Порядку, обласна комісія оприлюднює оголошення у друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів. Прийом документів розпочинається з дня публікації оголошення.. Прийом документів проводиться у межах бюджетних призначень.


Засідання комісії проводяться у міру потреби, а останнє засідання – до 27 грудня. (пункт 6 у редакції від 21.12.2017 № 881)

 

7. Господарства населення для отримання коштів обласного бюджету, що спрямовуються господарствам населення для виплати відшкодування вартості придбаних установок індивідуального доїння, подають такі документи:
- заявку за формою (додаток 1);
- реквізити про відкриття поточного рахунку, видані банком;
- платіжний документ (касовий чек або товарний чек, або розрахункова квитанція, або прибутковий касовий ордер), що підтверджує сплату коштів та технічну документацію за придбану установку індивідуального доїння. Документи, подані на засідання комісії, повинні містити реквізити продавця, бути завірені печаткою і його підписом. У разі, якщо продавець працює без печатки, повинна бути замітка б/п;
- довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, територіальною громадою про кількість корів;
- копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;
- копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.
- письмове зобов’язання про збереження придбаної установки індивідуального доїння протягом п’яти років (у разі закупівлі наступної установки до закінчення вказаного терміну, витрати не відшкодовуються).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе голова господарства населення.

 

8. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку (додаток 2).

 

Комісія розглядає і перевіряє подані господарствами населення документи у порядку черговості їх реєстрації, у межах квот, наданих для кожного району, пропорційно кількості господарств населення, які утримують три і більше корів, та надали заявки на відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння до 01 жовтня поточного року, у межах бюджетних призначень. Документи, що надійшли після 01 жовтня поточного року, розглядаються у порядку їх надходження без врахування квот. Розглянуті комісією документи зберігаються протягом п’яти років.


Документи, які подані не в повному обсязі підлягають поверненню.

 

9. Комісія розглядає подані господарствами населення документи, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку.

 

10. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку та додає її до протоколу засідання комісії, що є її невід'ємною частиною.11. Комісія визначає суму коштів для кожного господарства населення, які подали заявку, та приймає рішення про включення його до реєстру господарств населення, які мають право на часткове відшкодування витрат на закупівлю установок індивідуального доїння (додаток 2).

 

12. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.

 

13. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки господарств населення в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.


14. Складання та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

15. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з обласного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                                                            С.М. Крамаренко

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців