• Карта сайту
 • За січень-червень 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 353 134,9 тис.грн., що становить 109,2 відсотка до затвердженого на січень-червень планового показника.


  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 20 660,0 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-червень планового показника.


  До обласного бюджету надійшло 97 854,4 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-червень планового показника.


  Крім цього, з державного бюджету одержано:


  На утримання бюджетних установ, проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано 888 350,7 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 271 539,2 тис.грн.; медичних закладів – 403 987,4 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 96 866,8 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 38 068,3 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 19 446,2 тис.грн.


  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 630 608,8 тис.грн., або 71,0 відсотків від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 61 299,0 тис.грн. (6,9 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 40 471,6 тис.грн. (4,6 відсотка) та 33 795,2 тис.грн. (3,8 відсотка) відповідно.


  За січень-червень поточного року від перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету надійшло понадпланових надходжень у сумі 29 706,0 тис.грн., з яких розподілено 15 989,3 тис.грн., у тому числі на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 87,8 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 90,0 тис.грн., видатки на відрядження – 20,0 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3 704,1 тис.грн., інші виплати населенню – 1 000,0 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 682,4 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 6 930,6 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 2 474,4 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.07.2017

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.07.2017

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.07.2017

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-червень 2016-2017 років