• Карта сайту
 • За січень-грудень 2016 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 610 213,3 тис.грн., що становить 112,4 відсотка до затвердженого на січень-грудень планового показника.


  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 39 994,7 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-грудень планового показника.


  До обласного бюджету надійшло 75 321,4 тис.грн. стабілізаційної дотації, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-грудень планового показника.


  Крім цього, з державного бюджету одержано:


  У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення та інших програм з початку року з державного бюджету обласним бюджетом отримано та перераховано міським (міст обласного значення) та районним бюджетам:

   

  На утримання бюджетних установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, а також на проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано 1 343 060,2 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 358 956,0 тис.грн.; медичних закладів – 656 097,7 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 172 225,8 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 55 321,8 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 29 477,9 тис.грн.
  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 817 011,2 тис.грн., або 60,8 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 116 286,6 тис.грн. (8,7 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 126 841,0 тис.грн. (9,4 відсотка) та 81 964,3 тис.грн. (6,1 відсотка) відповідно.


  Станом на 01.01.2017 року від перевиконання доходної частини загального фонду обласного розподілено коштів у сумі 80 295,6 тис.грн., а саме на: оплату праці з нарахуваннями – 3355,6 тис.грн., придбання медикаментів у сумі 2 496,5 тис.грн., продукти харчування – 975,9 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 3 033,6 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 3576,9 тис.грн., видатки на відрядження – 29,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 38,3 тис.грн., надання інших внутрішніх кредитів – 50,0 тис.грн., інші виплати населенню – 2 645,9 тис.грн., поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 12 240,7 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 12 891,0 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 38 660,6 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 301,0 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2017

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2017

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2017

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-грудень 2015-2016 років