• Карта сайту
 • За січень-липень 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 409 784,4 тис.грн., що становить 105,9 відсотка до затвердженого на січень-липень планового показника.


  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 24 102,9 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-липень планового показника.


  До обласного бюджету надійшло 114 163,5 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-липень планового показника.


  Крім цього, з державного бюджету одержано:


  На утримання бюджетних установ, проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано 1 030 628,0 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 306 904,0 тис.грн.; медичних закладів – 470 616,9 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 115 098,1 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 43 241,6 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 23 030,9 тис.грн.


  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ –
  729 167,6 тис.грн., або 70,7 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 66 558,3 тис.грн. (6,5 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 47 296,0 тис.грн. (4,6 відсотка) та 39 025,9 тис.грн. (3,8 відсотка) відповідно.


  Станом на 01.08.2017 р. від перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету розподілено коштів у сумі 29 706,0 тис.грн., у тому числі на: оплату праці з нарахуваннями – 2 373,2 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 376,2 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 242,4 тис.грн., видатки на відрядження – 20,0 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6 619,3 тис.грн., субсидії та поточні трансферти підприємствам – 122,2 тис.грн., інші виплати населенню – 2 287,5 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6 874,8 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 6 942,7 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 3 847,7 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.08.2017

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.08.2017

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.08.2017

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-липень 2016-2017 років