• Карта сайту
 • За січень-серпень 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 496 491,1 тис.грн., що становить 103,1 відсотка до затвердженого на січень-серпень планового показника.

  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 27 545,8 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-серпень планового показника.

  До обласного бюджету надійшло 130 472,6 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-серпень планового показника.

  Крім цього, з державного бюджету одержано :


  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 818 028,9 тис.грн., або 69,9 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 73 286,1 тис.грн. (6,3 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 57 932,7 тис.грн. (4,9 відсотка) та 44 577,7 тис.грн. (3,8 відсотка) відповідно.

  Станом на 01.09.2017 р. від перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету розподілено коштів у сумі 45 695,3 тис.грн., з них на: оплату праці з нарахуваннями – 2 373,2 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6 590,4 тис.грн., інші виплати населенню – 2 287,5 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 6 874,8 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 22 150,1 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.09.2017

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.09.2017

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.09.2017

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-серпень 2016-2017 років