• Карта сайту
 • За січень-травень 2017 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 288 079,5 тис.грн., що становить 110,8 відсотка до затвердженого на січень-травень планового показника.


  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 17 217,1 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-травень планового показника.


  До обласного бюджету надійшло 81 545,3 тис.грн. додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-травень планового показника.


  Крім цього, з державного бюджету одержано:


  У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення та інших програм з початку року з державного бюджету обласним бюджетом отримано та перераховано міським (міст обласного значення), районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад:


  На утримання бюджетних установ, проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано 719 788,8 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 208 599,2 тис.грн.; медичних закладів – 340 889,9 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 77 194,2 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 29 977,1 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 15 671,4 тис.грн.


  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 502 367,7 тис.грн., або 69,8 відсотка від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 55 803,5 тис.грн. (7,8 відсотка), на придбання медикаментів та продуктів харчування 35 073,1 тис.грн. (4,9 відсотка) та 28 437,5 тис.грн. (4,0 відсотків) відповідно.


  За січень-травень поточного року від перевиконання доходної частини загального фонду обласного бюджету надійшло понадпланових надходжень у сумі 28 171,5 тис.грн., з яких розподілено 15 989,3 тис.грн., у тому числі на: предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 87,8 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 90,0 тис.грн., видатки на відрядження – 20,0 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 3 704,1 тис.грн., інші виплати населенню – 1 000,0 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1 682,4 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 6 930,6 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 2 474,4 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.06.2017

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.06.2017

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.06.2017

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-травень 2016-2017 років