• Карта сайту
 • За січень-жовтень поточного року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 475 558,5 тис.грн., що становить 108,5 відсотка до затвердженого на січень-жовтень планового показника.


  Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 33 328,9 тис.грн., що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-жовтень планового показника.


  До обласного бюджету надійшло 55 984,9 тис.грн. стабілізаційної дотації, що становить 100,0 відсотків від визначеного на січень-жовтень планового показника.


  Крім цього, з державного бюджету одержано:


  У рамках реалізації державних програм соціального захисту населення та інших програм з початку року з державного бюджету обласним бюджетом отримано та перераховано міським (міст обласного значення) та районним бюджетам:


  На утримання бюджетних установ, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст області, а також на проведення заходів та фінансування обласних програм з обласного бюджету спрямовано 1 058 914,7 тис.грн., з яких на фінансування: установ, програм та заходів у галузі освіти – 276 970,5 тис.грн.; медичних закладів – 530 932,2 тис.грн.; установ соціального забезпечення населення – 133 492,2 тис.грн.; закладів та заходів у сфері культури – 42 702,4 тис.грн.; установ та заходів у галузі фізичної культури та спорту – 22 623,3 тис.грн.
  За напрямками спрямування найбільшу частку видатків обласного бюджету спрямовано на оплату праці працівників бюджетних установ – 656 354,0 тис.грн., або 62,0 відсотків від загального обсягу видатків обласного бюджету. На оплату спожитих енергоносіїв витрачено 84 435,1 тис.грн. (8,0 відсотків), на придбання медикаментів та продуктів харчування 107 219,3 тис.грн. (10,1 відсотка) та 65 723,0 тис.грн. (6,2 відсотка) відповідно.


  Станом на 01.11.2016 року від перевиконання доходної частини загального фонду обласного розподілено коштів у сумі 53 150,8 тис.грн., а саме на: придбання медикаментів у сумі 2 307,4 тис.грн., продукти харчування – 400,0 тис.грн., оплата послуг (крім комунальних) – 1311,1 тис.грн., предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 79,9 тис.грн., видатки на відрядження – 29,6 тис.грн., надання інших внутрішніх кредитів – 50,0 тис.грн., інші виплати населенню – 1000,0 тис.грн., поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 534,2 тис.грн., поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 8 939,5 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів та проведення капітальних видатків для установ обласного бюджету – 30610,0 тис.грн. та направлено до резервного фонду у сумі 1 889,1 тис.грн.

   

  Аналіз фінансування видатків загального фонду обласного бюджету станом на 01.11.2016

  Аналіз фінансування видатків спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.11.2016

  Дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету станом на 01.11.2016

  Порівняльні дані про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету за за січень-жовтень 2015-2016 років