• Карта сайту
 • Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини на 1 квітня 2018 р. становив 236,1 млн.дол.США, що на 4,0% більше, ніж на початок року. Із країн ЄС із початку інвестування внесено 207,0 млн дол. інвестицій (87,7% загального обсягу), з інших країн світу – 29,1 млн дол. (12,3%).

   

  Упродовж січня-березня 2018оку в економіку Житомирщини іноземними інвесторами вкладено 3,2 млн. дол. США та вилучено 0,1 млн.дол. США прямих інвестицій (у січні-березні 2017 р. вкладено 0,3 млн дол.). Інше збільшення вартості акціонерного капіталу становило 5,9 млн дол. і відбулося за рахунок курсової різниці.

   

  У розрахунку на одного мешканця області припадає 190,9 дол. США.

   

  Інвестиції здійснено із 50 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 87,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 136,7 млн дол., Австрія – 16,6 млн дол, Нідерланди – 10,0 млн дол., Німеччина – 9,5 млн дол., Польща – 7,6 млн дол, Швейцарія – 6,9 млн дол., Італія – 6,7 млн дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 6,5 млн дол. та Велика Британія – 5,7 млн дол.

   

  На підприємствах промисловості зосереджено 189,4 млн дол. (80,2%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 178,7 млн дол. У сільському, лісовому та рибному господарстві акумульовано 20,9 млн дол., або 8,9% загального обсягу прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,6 млн дол. (4,5%).

   

  Прямі інвестиції з області в економіку країн світу здійснило 1 підприємство.

   

   

  За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1422,5 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 164,6% обсягу відповідного періоду 2017р.

   

  У розрахунку на одну особу в області освоєно 1150,3 грн капітальних інвестицій.

   

  У матеріальні активи спрямовано 99,2% загального обсягу капітальних інвестицій. Так, у машини, обладнання і транспортні засоби вкладено 66,1%, у будівлі та споруди – 28,7% усіх інвестицій.

   

  У нематеріальні активи інвестовано 11,0 млн грн (0,8% загального обсягу), з яких 56,7% становили витрати на програмне забезпечення та бази даних, 27,3% – на придбання прав користування природними ресурсами та майном, 13,9% – прав на комерційні позначення, обєкти промислової власності, авторські та суміжні права тощо.

   

  У капітальний ремонт активів спрямовано 290,2 млн.грн капітальних інвестицій (20,4% загального обсягу).

   

  За рахунок власних коштів підприємств та організацій використано 65,0% усіх інвестицій проти 74,9% у відповідному періоді 2017р. Також зменшилась частка коштів населення на будівництво житла з 14,0% у січні–березні 2017р. до 9,4% у січні–березні 2018р. Натомість зросла питома вага кредитів банків та інших позик на 14,3 в.п. і склала 21,6%.  

   

  Найбільшу частку капітальних інвестицій – 790,5 млн грн, або 55,6% загального обсягу освоєно підприємствами, основним видом економічної діяльності яких є промисловість. (у відповідному періоді 2017р. – 362,2 млн.грн, або 38,0%).

   

  Капітальні інвестиції підприємств сільського та лісового господарств становили 313,3 млн.грн, або 22,0% загального обсягу (у січні–березні 2017р. – 317,1 млн грн, або 33,3%).

   

  Порівняно з січнем–березнем 2017р. скоротилась частка інвестицій будівельних підприємств на 6,1 в.п. і склала 11,1%, підприємств оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – на 1,3 в.п. і 4,5%, установ охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 0,1 в.п. і 0,4%. Водночас зросла частка інвестицій підприємств з адміністративного та допоміжного обслуговування на 0,6 в.п. і склала 0,8%, установ освіти – на 0,2 в.п. і 0,3%.

   

  Капітальні інвестиції у житлове будівництво становили 153,8 млн грн (10,8% загального обсягу), що на 12,8% менше, ніж у січні–березні 2017р.