• Карта сайту
 • Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Житомирщини, на 1 жовтня 2016 року становив 252,1 млн.дол.США. Із країн ЄС із початку інвестування унесено 205,9 млн.дол.США інвестицій (81,7% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 46,2 млн.дол. США (18,3%).


  У січні-вересні 2016 року іноземними інвесторами вкладено 5,2 млн.дол.США та вилучено 1,7 млн.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Інше збільшення вартості акціонерного капіталу становило 0,1 млн.дол.США, і відбулося переважно за рахунок курсової різниці.


  У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) склав 201,3 дол.США (на 01 жовтня 2015 року – 209,4 дол. США).


  Інвестиції надійшли із 50 країни світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 87,7% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 124,3 млн.дол.США, Нідерланди – 36,4 млн.дол. США, Швейцарія – 16,7 млн.дол.США, Російська Федерація та Німеччина – по 8,5 млн.дол.США, Польща – 8,0 млн.дол.США, Вірґінські Острови (Брит.) – 6,7 млн.дол.США, Італія – 6,2 млн.дол.США та Велика Британія – 5,8 млн.дол.США.


  На підприємствах промисловості зосереджено 197,8 млн.дол.США (78,5%) прямих інвестицій, у т.ч. переробної – 159,3 млн.дол.США Інвестиційно привабливими для іноземних партнерів були підприємства з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, де вкладено 86,7 млн.дол.США (34,4% до загального обсягу), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 21,2 млн.дол.США (8,4%), виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання - 15,3 млн.дол.США (6,1%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, а також виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – по 15,2 млн.дол.США (по 6,0%) у кожну.


  У сільському, лісовому та рибному господарстві акумульовано 15,2 млн.дол.США, або 6,0% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,4 млн.дол.США, (5,3%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 10,7 млн.дол.США (4,2%).

    

  Розподіл сукупного іноземного капіталу за країнами походження станом на 01.10.2016 року

   

   

  У січні-вересні 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3240,2 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 148,5% обсягу відповідного періоду минулого року. У розрахунку на одну особу освоєно 2586,9 грн. капітальних інвестицій.


  Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи. Зокрема, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби спрямовано 62,2% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,6 %. У нематеріальні активи вкладено 0,8 % загального обсягу капітальних інвестицій.


  За джерелами фінансування переважну частку капітальних інвестицій – 2404,8 млн. грн. або 74,2% освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій.