Комплексна Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки

І. Загальна характеристика комплексної
Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки (далі – Програма)

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

2.

Розробник Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

4.

Учасники Програми

Управління: сім’ї, молоді та спорту, освіти і науки, охорони здоров’я, культури облдержадміністрації,  служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області, управління ДСНС України в Житомирській області, головне управління Національної поліції в Житомирській області, управління Держпраці у Житомирській області, інспекція з питань захисту прав споживачів у Житомирській області, обласний гендерний ресурсний центр, райдержадміністрації, міськвиконкоми, власники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

5.

Термін реалізації Програми

2016-2020 роки

5.1.

Етапи виконання Програми

2016-2020 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти обласного бюджету, бюджетів районів, міських бюджетів

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

168091,4 тис. грн.

7.1

У тому числі бюджетних коштів

119091,4 тис. грн.

 

- з них коштів обласного бюджету

61759,4 тис. грн.

8.

Основні джерела фінансування

Кошти обласного бюджету, бюджетів районів, міських бюджетів,  кошти небюджетних джерел

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

 

Програма розроблена з урахуванням результатів виконання комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням обласної ради від 17.03.2011 № 134, та підсумків оздоровчого сезону 2015 року.


З 2015 року значно обмежені фінансові ресурси на оздоровлення дітей області. Відсутнє фінансування оздоровлення дітей Фондом соціального страхування з тимчасовою втрати працездатності, у 2014 році на дитяче оздоровлення обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності використано 10 млн. 608 тисяч гривень, за які оздоровлено 4984 дитини. Не передбачено санаторно-курортне оздоровлення дітей шкільного віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, крім дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з аварією. Мінсоцполітики України у 2015 році доведено області кошторисні призначення за бюджетним напрямом «Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для забезпечення санаторно-курортними путівками лише 195 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС ( у 2014 році на санаторно – курортне лікування дітей виділено 8370 путівок для школярів та 1280 путівок для дітей з одним із батьків. В області проживає понад 60 тисяч дітей, що мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед яких 36 тисяч дітей шкільного віку. 90 відсотків постраждалих дітей проживає на забрудненій радіонуклідами території, понад 85 відсотків перебуває на диспансерному обліку з різними захворюваннями і потребують санаторно – курортного лікування. Припинено часткове фінансування оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу від Міністерства аграрної політики України. За рахунок коштів державного бюджету надаються лише путівки до державного центру «Молода гвардія» (Одеса), куди з початку року направлено 350 дітей.


Основним джерелом фінансування оздоровлення і відпочинку дітей області є обласний та районні, міські, селищні, сільські бюджети.


В обласному бюджеті на оздоровлення і відпочинок дітей передбачено 16 млн. 103,2 тис. гривень, що удвічі більше видатків 2014 року ( 7 млн. 357,5 тис. грн.).

Використано – 12 млн. 31,7 тис. гривень. Упродовж 2015 року двічі додатково виділялись кошти з обласного бюджету на оздоровлення дітей: у березні - 3 млн. гривень, у травні - 1 млн. 488 тис. гривень. Виключно на придбання путівок в обласному бюджеті передбачено 10 млн. 365,7 тис. гривень.


На організацію оздоровлення і відпочинку дітей у міських бюджетах та бюджетах районів передбачено видатки в розмірі 8 млн. 990 тис. гривень (2014 рік – 5млн. 286,12 тис. гривень). Використано – 8 млн. 399,7 тис. грн.


Станом на 1 грудня за бюджетні кошти охоплено оздоровленням і відпочинком 15635 дітей (2014 рік – 28380 дітей), у т.ч. за кошти обласного бюджету – 2480 дітей (2014 рік – 2025 дітей), з них: оздоровленням – 4397 дітей (2014 рік – 2410 дітей), відпочинком – 11148 дітей (25970 дітей).


Розподіл путівок, придбаних за кошти обласного бюджету, між містами і районами області управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації здійснювався пропорційно до виділених коштів у міських бюджетах, бюджетах районів.


Першочергово оздоровлюються діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; діти учасників бойових дій в АТО, діти внутрішньо переміщених осіб.


Станом на 1 грудня охоплено оздоровленням і відпочинком з різних джерел (бюджетні, спонсорські, благодійні, батьківські кошти) – 32300 дітей, що складає 23,2 відсотка від загальної кількості дітей шкільного віку (139290 чол.).


В області працювало 15 дитячих оздоровчих закладів. Влітку долучилось до оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, 4 благодійних позаміських заклади, які оздоровлювали дітей безкоштовно.


Порівняно з 2014 роком суттєво скорочено мережу пришкільних таборів відпочинку: працювало 169 пришкільних таборів відпочинку.


Основною проблемою дитячих оздоровчих закладів є незадовільний стан їх матеріально-технічної бази, як наслідок – порушення вимог Державного стандарту з оздоровлення дітей. Власники дитячих оздоровчих закладів, у першу чергу комунальної форми власності, не забезпечують належне фінансування поточних витрат на підготовку закладів та поліпшення умов перебування дітей.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є:

 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку;
 • оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, за бюджетні кошти;
 • покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • створення умов для збереження діючих та відновлення роботи непрацюючих дитячих оздоровчих закладів.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Прийняття цієї Програми дозволить системно вирішувати завдання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.


Програма передбачає протягом 2016-2020 років здійснити комплекс заходів щодо створення умов для належної організації оздоровлення і відпочинку дітей шляхом:

 • організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • збереження мережі дитячих оздоровчих закладів області;
 • забезпечення належних умов функціонування дитячих оздоровчих закладів.


Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел.


Конкретні обсяги фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок міських, районних, селищних, сільських бюджетів визначаються щороку під час їх затвердження.

 

V. Завдання Програми та результативні показники

 

Виконання Програми дасть змогу:

 • організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 
 • забезпечити збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 • сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення національно-патріотичних, культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;
 • зберегти мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
 • здійснювати відповідний державний контроль шляхом проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, перевірок умов дотримання Державного стандарту з оздоровлення дітей
 • забезпечити підтримку діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

VІ. Ресурсне забезпечення комплексної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 роки

 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

Всього витрат на виконання Програми, грн.

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

30315,4

32209,0

33653,0

35165,0

36749,0

168091,4

обласний бюджет

10846,4

11725,0

12370,0

13050,0

13768,0

61759,4

Міські (міст обласного значення) бюджети, бюджети районів

10069,0

10884,0

11483,0

12115,0

12781,0

57332,0

Кошти небюджетних джерел (прогнозовані показники)

9400,0

9600,0

9800,0

10000,0

10200,0

49000,0

 


VІІ. Показники продукту Програми 

 

з/п

Назва

показника

Одиниця виміру

Вихідні

дані на

початок дії Програ-ми

2016

2017

2018

2019

2020

Всього  витрат на виконання Програми, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І                                   Показники продукту Програми

1.

Кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком

Чол.

32300

36000

40000

44000

48000

52000

 

2.

Кількість дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком за бюджетні кошти

Чол.

15635

16800

18000

19000

21000

23000

 

3.

Кількість працюючих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

Од.

15

16

17

18

19

20

 

4.

Кількість таборів із денним перебуванням

Од.

169

250

300

350

400

450

 

ІІ                                 Показники ефективності Програми

1.

Питома вага охоплених оздоровленням і відпочинком у розрахунку на загальну кількість дітей шкільного віку

%

23,2

26

29

32

35

38

 

2.

Питома вага ефективності охоплення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки:

 

 

діти-сироти

%

97

97

97

97

97

97

 

діти-інваліди

%

22,6

23

24

25

26

27

 

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій

%

71

97

97

97

97

97

 

діти з багатодітних і малозабезпечених сімей

%

24,5

26

28

30

32

35

 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

%

58

70

75

80

90

95

 

діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи

%

37

40

45

50

60

65

 

ІІІ                                 Показники якості Програми

1.

Питома вага оздоровлених дітей за бюджетні кошти у розрахунку на загальну кількість дітей шкільного віку

%

11,2

12,1

12,9

13,7

15,1

16,5

 

2.

Питома вага дітей з вираженим оздоровчим ефектом з розрахунку на загальну кількість оздоровлених дітей

%

48

55

70

85

90

95

 

 

 

VІІІ. Напрями діяльності і заходи Програми 

 

 

Система управління та контролю за ходом виконання комплексної  Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 - 2020 роки

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють обласна рада та обласна державна адміністрація.


Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є:

 • щорічна звітність структурних підрозділів облдержадміністрації, міськвиконкомів, райдержадміністрацій про стан виконання відповідних заходів Програми;
 • здійснення аналізу за ходом виконання заходів Програми та вжиття додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;
 • отримання та аналіз державної статистичної звітності, відомчої звітності про виконання заходів та показників Програми;
 • залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;
 • обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, сесіях обласної, міських та районних рад;
 • проведення моніторингу і щорічне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми обласній раді, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених центральних органів виконавчої влади та, при необхідності, внесення змін до Програми.

 

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.


Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 1 березня подає департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. 

 

 

Перший заступник голови обласної ради

В.В. Ширма

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців