• Карта сайту
 • Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» та наказу від 15.11.2017 № 7 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади» оголошено конкурс на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю управління та затверджено Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації (додаються).

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  наказом управління інформаційної

  діяльності та комунікацій з

  громадськістю Житомирської

  обласної державної адміністрації

  від 15 листопада 2017р. № 7

   

   

  УМОВИ

   

  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

   

  головного спеціаліста відділу комунікацій з громадськістю

   

  управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної

  адміністрації (категорія «В»)

   

   

  Посадові обов’язки

   

  Загальні умови:

   

  - вивчає та аналізує діяльність інститутів громадянського суспільства з метою налагодження співпраці з ними, сприяє в реалізації та підтримці ініціатив громадськості;

   

  - відвідує масові заходи, акції, мітинги, організовані інститутами громадянського суспільства та бере участь у заходах облдержадміністрації з метою підготовки фото-, аудіо- та відеоматеріалів для розміщення на сайті облдержадміністрації;

   

  - бере участь в організації засідань консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, діяльність яких належить до компетенції управління;

   

  - бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що належать до компетенції управління;

   

  - забезпечує реалізацію заходів програм, розробником яких є управління, в межах своєї компетенції;

   

  - вносить пропозиції до плану роботи управління;

   

  - бере участь у підготовці проектів розпорядчих документів, проектів відповідей на звернення громадян й запити про надання публічної інформації та інших службових документів у межах компетенції управління;

   

  - виконує інші доручення начальника управління, начальника відділу

  Умови оплати праці

   

   

  Посадовий оклад – 3 801,00 грн, надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

   

  Інформація

  про строковість чи безстроковість призначення на посаду

   

   

   

  Безстроково

  Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

   

  Для участі в конкурсі кандидат на заняття вакантної посади подає такі документи:

   

  - копію паспорта громадянина України;

   

  - письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;

   

  - письмову заяву, в якій повідомляється про те, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього відповідно до зазначеного Закону;

   

  - копію (копії) документа (документів) про освіту;

   

  - оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

   

  - заповнену особову картку встановленого зразка;

   

  - декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік

   

  Документи приймаються за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, каб. 225, до 17 год. 00 хв 01 грудня 2017 року

   

  Місце, час та дата початку проведення конкурсу

   

   

  06 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв.,

  м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, каб. 236

  Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

   

   

  Яхимович Тетяна Федорівна

  тел: (0412) 47-46-18

   

  Кваліфікаційні вимоги

  1. Освіта

   

   

  Вища, не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

   

  2. Досвід роботи

   

   

   

  3. Володіння державною мовою

   

   

  Вільне володіння державною мовою

   

  Вимоги до компетентності  

   

  Вимога

   

  1. Прийняття ефективних рішень

   

  2. Комунікація та взаємодія

   

  3. Якісне виконання поставлених завдань

   

  4. Особистісні компетенції

   

  Компоненти вимоги

   

  Вміння вирішувати поставлені завдання та досягати необхідної мети

   

  Вміння ефективної комунікації та співпраці в команді

   

   

  Вміння аналізувати, узагальнювати, надавати пропозиції та аргументовано їх презентувати

   

  Відповідальність, ініціативність, креативність мислення, вміння оперативно та ефективно діяти

   

   

  Професійні знання

   

  Вимога

   

  Компоненти вимоги

  1. Знання законодавства

   

   Знання:

   

    - Конституції України;

   

    - Закону України "Про державну службу";

   

    - Закону України "Про запобігання корупції";

   

    - Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

   

    - Закону України «Про звернення громадян»;

   

    - Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

   

    - Закону України «Про електронний документообіг»

     

  2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

   

   

  - Закону України «Про інформацію»;

   

  - Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

   

  - Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

   

  - Закону України «Про телебачення та радіомовлення»;

   

  - Закону України «Про інформаційні агентства»;

   

  - Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур­налістів»;

   

  - Закону України «Про громадські об’єднання»;

   

  - Указу Президента України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;

   

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”