Обласна комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

І. Загальна характеристика обласної комплексної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки (далі – Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпоряд-чого документа органу виконав-чої влади про розроблення Програми

Лист-погодження голови облдерж-адміністрації від 14.11.2016 № 9191/31/1-16

3.

Розробник Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Управління освіти та науки облдержадміністрації

 

Відповідальний виконавець Програми

Управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Управління облдержадміністрації, обласні установи та організації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, обласні організації фізкультурно-спортивних товариств, обласні спортивні федерації, навчальні заклади, дитячо-юнацькі спортивні школи

7.

Термін реалізації Програми

2017-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти обласного, міських, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

212 752,3 тис. грн.

9.1

У тому числі бюджетних коштів:

212 752,3 тис. грн.

- з них коштів обласного бюджету

212 752,3 тис. грн.

10.

Основні джерела фінансування

Кошти місцевих бюджетів, кошти небюджетних джерел

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


Лише 3 % громадян віком від 16 до 74 років мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, тобто зай¬маються фізкультурою не менше 4-5 разів на тиждень по 30 хвилин. Загрозливих масштабів набула гіподинамія серед дітей та під¬літків. За результатами дослідження Про¬грами розвитку ООН, в Україні досить велика кількість молоді віком від 14 до 35 років регулярно займається спортом, 59 % молодих людей принаймні раз на тиждень займаються фізичними вправами, 44 % не мають шкідливих звичок, 19 % кинули палити. Водночас 27 % молодих українців протягом тижня вживали алкоголь, 28 % палять, а 26 % жодного разу не займалися спортом протягом року.


Середній показник залучення населення до занять фізкультурою і спортом у Житомирській області нижчий від загальнодержавного показника.


Ресурсне забезпечення галузі фізичної культури і спорту в області (фінансове, матеріально-технічне, кадрове) не відповідає потребам.


Рівень забезпеченості роботи щодо підготовки спортивних резервів у ДЮСШ є низьким. Одним з найнижчих є показник відсотка коштів на проведення спортивно-масових заходів, придбання інвентарю та обладнання від загального обсягу фінансування ДЮСШ.


Переважна більшість капітальних спортивних об’єктів області потребують модернізації, ремонту та реконструкції. Із 7 обласних ДЮСШ лише 3 школи мають власну спортивну базу.

 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2017-2020 років обласної Програми розвитку фізичної культури і спорту.

 

 

ІІІ. Визначення мети ПрограмиМета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпійських принципів.

 ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми


Шляхами і засобами розв’язання проблеми є:

  • створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
  • створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах;
  • популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення;
  • забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту;
  • забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовки та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;
  • підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;
  • розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;
  • надання якісних фізкультурно-спортивних послуг.

 

Заходи Програми реалізуються за рахунок державного, обласного, інших місцевих бюджетів, коштів небюджетних джерел.

 

Обсяг бюджетних коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017

(тис. грн.)

2018

(тис. грн.)

2019

(тис. грн.)

2020

(тис. грн.)

Всього витрат на виконання Програми

1

2

3

4

5

6

Обсяг ресурсів всього, в тому числі:

49 203,1

51 175,4

54 151,1

58 222,7

212 752,3

- державний бюджет

 

 

 

 

 

- обласний бюджет

49 203,1

51 175,4

54 151,1

58 222,7

212 752,3

- районні, міські (міст обласного значення), об’єднаних територіальних громад бюджети

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

У межах фінансових ресурсів

- кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

 


Порядок використання коштів обласного бюджету на реалізацію Програми

 

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми.


2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.


Іншими розпорядниками бюджетних коштів, одержувачами бюджетних коштів та учасниками виконання завдань Програми є суб'єкти, визначені у ній.


3. Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється в межах асигнувань, затверджених управлінням: сім'ї, молоді та спорту, освіти і науки, департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації на реалізацію заходів Програми, відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду обласного бюджету.


4. Кошти обласного бюджету спрямовуються на:


1) участь спортсменів і команд області у спортивних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів, відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, положень про проведення змагань з видів спорту, затверджених Міністерством молоді та спорту України;


2) проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд та окремих спортсменів області з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів з підготовки до змагань, які передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;


3) проведення обласних змагань з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту інвалідів, фізкультурно-масових заходів відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів області на відповідний рік, затвердженого управлінням сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації;


4) забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” (далі — Центр) (оплата праці працівників, інші видатки на утримання Центру), організацію і проведення Центром обласних масових фізкультурно-оздоровчих заходів, що спрямовані на залучення різних верств населення до регулярних занять фізичною культурою та масовим спортом, у тому числі — за місцем проживанням та у місцях відпочинку, участь представників області у всеукраїнських фізкультурно-масових заходах, що проводяться Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”, формування у населення потреб рухової активності, показових виступів, конкурсів, фестивалів, спортивних свят, просвітницької роботи з оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту;


5) забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центру фізичної культури і спорту інвалідів;


6) забезпечення діяльності штатної спортивної команди резервного спорту області;


7) забезпечення виплати винагород та стипендій спортсменам-чемпіонам, призерам з Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських ігор, Всесвітніх ігор з єдиноборств, Всесвітньої шахової олімпіади, інших змагань Міжнародного рівня та їх тренерам, участь в Олімпійських іграх 2020 року;


8) надання фінансової підтримки обласним організаціям фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Спартак”, «Колос», “Динамо” на організацію і проведення ними масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів обласного рівня серед різних верств населення, а також на підготовку та участь спортсменів вказаних товариств у змаганнях Всеукраїнського рівня, учасниками яких є команди та окремі спортсмени обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств;


9) надання фінансової підтримки дитячо-юнацьким спортивним школам фізкультурно-спортивних товариств “Україна”, “Спартак”, «Колос», “Динамо”;


10) надання фінансової підтримки обласному відділенню Національного олімпійського комітету України на проведення ним заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху, популяризації видів спорту, заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та участі збірних команд та окремих спортсменів області у змаганнях Всеукраїнського, Міжнародного рівнів;


12) капітальний ремонт та реконструкцію існуючих, проектування та будівництво нових будівель і спортивних споруд спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації;


13) придбання спортивного інвентарю та обладнання для забезпечення проведення навчально-спортивної роботи спортивними закладами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, для збірних команд області та окремих спортсменів з метою їх ефективної підготовки до змагань Всеукраїнського і Міжнародного рівнів;


14) вирішення соціально-побутових питань спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших змаганнях Міжнародного рівня, та їх тренерам.


5. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту.


6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.


7. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється головним розпорядником коштів, відповідальним виконавцем та виконавцями завдань, заходів Програми в установленому законодавством порядку.


8. За нецільове та неефективне використання коштів обласного бюджету, невідповідність їх плановим призначенням настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.


9. Контроль за цільовим використанням коштів обласного бюджету згідно з цим Порядком здійснює управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

 

 

V. Напрямки діяльності та заходи з виконання обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

 

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів здійснює управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, контроль за цільовим та ефективним використанням коштів - управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації та профільна постійна комісія обласної ради.


Управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми раз на рік до 25 лютого готує та подає департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

 

 

Перший заступник

голови обласної ради

С.М. Крамаренко 

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців