Оголошення про конкурс на зайняття вакантної посади начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

17.03.2017

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації

 

Загальні умови:

Посадові обов’язки

Начальник управління: 

 • забезпечує реалізацію управлінням державної політики у галузі охорони здоров’я на території області;
 • здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, створює належні умови праці працівникам управління;
 • планує роботу управління охорони здоров’я, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
 • вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 • звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань та затверджених планів роботи;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • представляє інтереси управління охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління охорони здоров’я в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;
 • здійснює добір кадрів;
 • подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;
 • затверджує посадові інструкції працівників управління охорони здоров’я та розподіляє обов’язки між ними;
 • організовує роботу з підвищення рівня кваліфікації державних службовців управління;
 • призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління охорони здоров’я, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління охорони здоров’я, які не є державними службовцями;
 • затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки його працівників;
 • погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівників та головних бухгалтерів обласних закладів охорони здоров’я, та комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції управління охорони здоров’я за поданням керівника;
 • погоджує розподіл обов’язків між заступниками керівника закладів охорони здоров’я за його поданням;
 • погоджує преміювання керівників обласних закладів охорони здоров’я, встановлення їм надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги;
 • розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи і баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності; 
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 6800 гривень, надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Для участі в конкурсі подаються такі документи: 

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;
 • письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту;
 • заповнена особова картка встановленого зразка;
 • декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік. 

Документи приймаються за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова,1, каб. 216, до 18 год.15 хв. 05 квітня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

10-11 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.,

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Бугайова Людмила Євгенівна 

тел: 0412 (47-50-29), 0412 (47-50-25) 

e-mail: kadri@oda.zt.gov.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

 

Загальні вимоги

1

Освіта

вища; ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії "Б", здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту", така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра).

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

 

Спеціальні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістр галузі знань охорона здоров’я 

2

Знання законодавства

Конституція України, закони України: “Про державну службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про запобігання корупції”, “Про Кабінет Міністрів України”; “Про центральні органи виконавчої влади”; “Про місцеве самоврядування в Україні”; “Про адміністративні послуги”; “Про звернення громадян”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про очищення влади”; “Про засади державної регіональної політики”, Кодекс законів про працю України, законодавство, що регулює діяльність управління (закони України “Про Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Про екстрену медичну допомогу”, “Про психіатричну допомогу”), інші акти законодавства, що стосуються діяльності місцевих державних адміністрацій за функціональним напрямом посади.

3

Професійні чи технічні знання

Відповідно до посади:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу; 

2) знання основ державної політики у сфері охорони здоров’я, основні проблеми діючої системи охорони здоров’я, шляхи реформування медичної галузі; 

3) володіння інформацією щодо стану охорони здоров’я та обізнаність з основними показниками діяльності в галузі охорони здоров’я в області; 

4) інші знання, необхідні для забезпечення реалізації управлінням визначених положенням повноважень; 

4

Спеціальний досвід роботи

Досвід роботи на керівних посадах в закладах та установах охорони здоров’я.

5

Знання сучасних інформацій-них технологій

Вміння користуватися комп’ютерною технікою та офісним програмним забезпеченням.

6

Особистісні якості

1) уміння обґрунтовувати власну позицію; 

2) уміння вирішувати комплексні завдання; 

3) уміння ефективної комунікації та публічних виступів; 

4) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них; 

5) вміння працювати в команді та керувати командою; 

6) аналітичні здібності

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

До уваги переселенців

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Чорнобильські дзвони, 30 років потому

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців