• Карта сайту
 • Законом України «Про соціальні послуги» передбачено, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначаються і виплачуються компенсаційні виплати. Порядок їх призначення і виплати затверджено постановою КМУ від 29 квітня 2004 року № 558.

   

  Компенсація  призначається  і  виплачується  структурним підрозділом  з  питань  соціального  захисту  населення  за  місцем  проживання,  перебування  особи,  якій надаються  соціальні  послуги,  з дня подання фізичною особою, яка надає  соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.

   

  Порядком визначено, що непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), щомісячна компенсаційна виплата призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

   

  15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

   

  10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

   

  7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому МОЗ.

   

  Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з  травня  2016 року становить 1 450 гривень.

   

  Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах, виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   

  Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з  травня  2016 року становить 1130 гривень.

   

  Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

   

  Компенсація не призначається:

   

  1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

   

  державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України  «Про  державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

   

  надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів   України  «Про  пенсійне забезпечення» і «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

   

  відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

   

  2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

   

  3)  фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

   

  4) самозайнятим особам;

   

  5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

   

  6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого  віку, інвалідам, хворим,   які   за   висновком лікарсько-консультаційної     комісії потребують  постійного стороннього догляду і не здатні  до  самообслуговування  та перебувають   у  трудових  відносинах,  у  тому  числі  на  умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

   

  Для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

   

  1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

  2) особою,  яка потребує надання соціальних  послуг,  або  її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

  Виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

   

  Для  отримання детальних роз’яснень з питання призначення і виплати компенсації за надання соціальних послуг необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.