Про трудові гарантії для призваних на строкову військову службу

Відповідно до вимог ст. 119 КЗпП України, працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України «Про військовий обов'язок і військову службу» та «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

 

За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

 

Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

 

Початком проходження військової служби для громадян, призваних на строкову військову службу вважається день відправлення у військову частину з обласного збірного пункту (ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992р. № 2232-XII).

 

На підставі представлених працівником документів роботодавець видає наказ по підприємству про увільнення працівника від виконання трудових обов’язків із збереженням місця роботи, посади та здійснення виплати середнього заробітку з дня зарахування працівника до списків особового складу військової частини.

         Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (далі — Закон) закінченням проходження військової служби вважається день вилучення військовослужбовця із списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

 

Згідно з Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, за­твердженого Указом Президента України від 10.12.2008р. № 1153, громадяни, звільнені з військової служби, в п'ятиденний строк після вилучення із списків особового складу військової  частини зобов'язані прибути до район­них (міських) військових комісаріатів для взяття їх на вій­ськовий облік.

 

Таким чином, днем фактичного звільнення вважається день вилучення із списків особового складу військової частини у зв'язку зі звільненням з військової служби (оформлюється наказом військової частини, робиться відповідний запис у військовому квитку). Отже, до дня фактичного звільнення середній заробіток зберігається відповідно до ст. 119 КЗпП.

 

За статтею 21 Закону громадяни України для виконан­ня обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік звільняються від роботи на час, потрібний для виконання названих обов'язків із збереженням за ними місця робо­ти, обійманої посади і середньої заробітної плати.

 

За ці дні середній заробіток працівникові також збері­гається і нарахо­вується з тієї самої середньої заробітної плати, за якою оплачувався період військової служби.

 

Працівник повинен прибути на роботу після звіль­нення його з військової служби, взяття на військовий облік та за потреби проїзду до місця проживання (перебування).

 

Після прибуття працівника на робоче місце потрібно засвідчити той факт, що він став до виконання своїх обов'язків. Роботодавець видає наказ про допуск пра­цівника до роботи у зв'язку зі звільненням з військової служби.

 

Крім того, згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 587 "Про затвердження Порядку виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу" громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, виплачується грошова допомога у двох розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року (у 2018 році – 3524 грн., виходячи із розміру прожиткового мінімуму 1762 грн.). Виплачують допомогу військові комісаріати на підставі наказів військових комісарів перед початком проходження строкової військової служби.

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців