Про внесення змін до обласної програми зайнятості населення до 2017 року

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

20.01.2015

 

№ 6

Про  внесення змін до обласної

програми зайнятості населення

на  період до 2017 року

 

 

  

Відповідно до статті 18 Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 167 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. № 512» внести до обласної програми зайнятості населення  на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2013  № 143 «Про обласну програму зайнятості населення на період до 2017 року», такі зміни:

          

1. До розділу ІІІ «Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року»:   

підрозділу 1 «Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць»:

 

1) пункт 1 графи «Найменування заходу» викласти у новій редакції: 

«Забезпечити розширення сфери застосування праці із створенням нових робочих місць у всіх сферах економічної діяльності: у 2013 році – 25,0 тис. осіб, у 2014 році – 10,2 тис. осіб, у 2015 році – 10,3 тис. осіб, у 2016 році – 10,4 тис. осіб, у 2017 році – 10,5 тис. осіб»;

 

2) пункти 2, 3 та 5 вищезазначеного підрозділу вилучити. 

У зв’язку з цим пункти 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 вважати пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

 

3) підрозділ 4 «Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці» доповнити пунктами 21 та 22 згідно з додатком.

 

2. Таблицю 1 додатка до програми  «Основні показники ринку праці» викласти у новій редакції (додається).

 

3. Таблицю 3 додатка до програми  «Працевлаштування на нові робочі місця» вилучити.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації  згідно з розподілом обов’язків.

 

  

Голова адміністрації С.О. Машковський

 

 

  

                            

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

20.01.2015           № 6

 

 

Зміни до програми зайнятості населення Житомирської області на період до 2017 року

                                                                               

ІІІ. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення до 2017 року

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці:

 

№ п/п

Найменування заходу

Виконавці

Строки виконання та джерело фінансування

21

Забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом:

 

 

1)

працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників професійно-технічних навчальних закладів області

Управління освіти  і науки облдерж-адміністрації

Жовтень-листопад, щороку

2)

підготовки та проведення зустрічі випускників інтернатних установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з керівництвом області

Управління освіти  і науки облдерж-адміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації

Квітень-травень,

щороку

3)

проведення профорієнтаційної роботи з випускниками інтернатних установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Вересень-травень,

щороку

4)

 

 проведення профорієнтаційної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, та є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Постійно

5)

залучення неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до молодіжних трудових загонів для роботи у літній період

Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації

Червень-серпень,

щороку         

6)

постійного та невідкладного інформування правоохоронних і контролюючих органів  про випадки порушення трудових прав дітей

Управління освіти  і науки облдерж-адміністрації,  департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний  центр зайнятості, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації

Постійно

7)

 

здійснення контролю за дотриманням прав дітей у трудових правовідносинах

Територіальна державна інспекція з питань праці в області

Постійно

22       

 

Забезпечення актуалізації  ситуації  в умовах сучасних викликів на ринку праці шляхом:

 

 

 

 

 

1)

 

запобігання необґрунтованим  звільненням працівників (проведення семінарів на підприємствах, що повідомили про можливе зупинення (скорочення) виробництва, з питань доцільності надання допомоги по частковому безробіттю)

Обласний центр зайнятості

Упродовж дії програми

2)

сприяння зайнятості тимчасово переміщених  осіб, які прибувають в область  з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Обласний центр зайнятості

Упродовж дії програми

3)

 

надання профорієнтаційних послуг внутрішньо переміщеним  особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, проведення виїзних інформа-ційно-роз’яснювальних заходів у місцях їх тимчасового розміщення, у т.ч. з використанням мобільних засобів інформування

Обласний центр зайнятості

Упродовж дії програми

 

 

 

Додаток до програми

Таблиця 1. Основні показники ринку праці

 

Найменування показника

2011

звіт

2012

звіт

2013

звіт

2014

очікуване

2015

прогноз

2016

прогноз

2017

прогноз

1.Чисельність зайнятого населення віком 15 – 70 років (у середньому за період), тис. осіб – усього

553,5

550,3

552,3

526,0

524,0

526,9

529,8

з неї зайнятого населення  праце-здатного віку

485,5

492,6

502,2

476,0

474,2

476,8

479,4

2. Рівень зайнятості, у %  до чисельності населення:

             

віком  15 - 70 років

59,2

59,3

59,9

57,0

56,8

57,1

57,5

працездатного віку

63,9

64,5

65,5

62,0

61,8

62,1

62,5

віком 15 - 24 роки

36,6

37,4

41,7

36,9

35,0

37,0

39,0

3.Чисельність безробітного населення віком 15-70 років, визначена за методологією МОП (у середньому за період), тис. осіб – усього

61,4

58,9

56,8

66,0

63,7

61,9

60,5

працездатного віку

61,4

58,9

56,8

66,0

63,7

61,9

60,5

4. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП,  у % до чисельності економічно активного населення:

             

віком 15 - 70 років

10,0

9,7

9,3

11,2

10,8

10,5

10,3

працездатного віку

11,2

10,7

10,2

12,1

11,7

11,4

9,4

віком 15 - 24 роки

21,9

20,6

15,7

22,8

22,2

21,5

20,8

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців