Програма інформаційної діяльності Житомирської обласної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору області на 2016-2018 роки

1. Загальна характеристика Програми інформаційної діяльності Житомирської обласної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору області на 2016-2018 роки (далі – Програма)

 

1

Ініціатори розроблення Програми

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.2015 № 224

3

Розробники Програми

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

5

Відповідальні виконавці Програми

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації; апарат облдержадміністрації

6

Учасники Програми

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації; апарат та структурні підрозділи облдержадміністрації; місцеві засоби масової інформації; видавництва; підприємства, організації-виробники, з якими укладаються угоди

7

Терміни реалізації Програми

2016-2018 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

4495,2 тис. грн.

8.1

у тому числі бюджетних коштів

4495,2 тис. грн.

 

- з них коштів обласного бюджету

4495,2 тис. грн.

9

Основні джерела фінансування Програми

Обласний бюджет

 


2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Ефективна та якісна система інформаційного забезпечення органів державної влади є невід'ємною складовою професійного функціонування системи державного управління. З появою нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необхідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, громадських організації та громадян.

 

Від її якості й достовірності, оперативності одержання залежать численні рішення, що приймаються на різних рівнях - від глави держави до громадянина.


Головною метою інформатизації органів державної влади та органів місцевого самоврядування є створення оптимальних умов як для задоволення інформативних потреб, так і для реалізації конструктивних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування й використання інформаційних ресурсів.


Зважаючи на це, прийняття Програми інформаційної діяльності Житомирської обласної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору області на 2016-2018 роки забезпечить можливість інформування населення області щодо діяльності обласної влади, реалізацію державної інформаційної політики, втілення соціально важливих інформаційних кампаній, розвиток інформаційного простору області шляхом залучення місцевих засобів масової інформації та комунікації.


На виконання Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади» та з метою донесення до населення області вичерпної інформації про роботу органів влади, в обласному бюджеті необхідно передбачати кошти на фінансування заходів з висвітлення діяльності обласної державної адміністрації засобами масової інформації та комунікації.


Крім співпраці із засобами масової інформації, Програма передбачає також проведення заходів щодо підвищення фахового рівня представників засобів масової інформації, конкурсів професійної майстерності, форумів, тренінгів і семінарів з обміну досвідом, із залученням кращих фахівців галузі журналістики та видавничої справи, розвитку видавничої сфери, організації та участі видавців у книжкових виставках, підготовки професійних свят та урочистостей.


Отже, одночасно з тенденціями до демократизації влади, підвищення рівня прозорості її діяльності та підзвітності перед громадянами постає вимога інформаційної відкритості органів державної влади, забезпечення якої потребує фінансування з бюджету області.

 


3. Мета Програми

 

Метою Програми є створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сфері на території області; утвердження свободи слова; розвиток інформаційного простору області; задоволення потреб населення області в інформаційній та видавничій продукції; забезпечення відкритості у діяльності обласної державної адміністрації; організація відзначення державних свят та пам’ятних дат.

 

4. Шляхи виконання завдань Програми

 

Виконання завдань Програми забезпечується шляхом:

 • реалізації соціально важливих інформаційних кампаній;
 • втілення державної інформаційної політики;
 • підвищення ролі засобів масової інформації в просторі області;
 • створення для засобів масової інформації всіх форм власності однакових умов діяльності, запобігання втручанню органів влади у редакційну політику та творчий процес редакцій;
 • підвищення фахового рівня представників засобів масової інформації, видавничої сфери;
 • реалізації заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору, підтримку друкованих засобів масової інформації, видавничої справи на території області;
 • стимулювання розвитку місцевого книговидавництва та поліграфії;
 • популяризації творчості місцевих авторів;
 • відзначення державних свят та пам’ятних дат.

 

5. Завдання Програми

 

Основні завдання, які потрібно вирішити для забезпечення висвітлення діяльності обласної державної адміністрації та розвитку інформаційного простору області:

 • висвітлення в засобах масової інформації діяльності облдержадміністрації відповідно до укладених угод;
 • проведення соціальних інформаційних кампаній;
 • проведення форумів, тренінгів, семінарів, навчань для представників засобів масової інформації; 
 • проведення урочистих заходів із нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження, Дня журналіста, Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку;
 • організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей;
 • проведення обласного творчого конкурсу до Дня журналіста;
 • проведення обласного конкурсу «Краща книга року»;
 • випуск соціально значущої літератури місцевих авторів;
 • організація обласних та участь у проведенні всеукраїнських, регіональних книжкових та інформаційних виставок;
 • фінансування транспортних витрат на поїздки представників засобів масової інформації для висвітлення діяльності облдержадміністрації;
 • донесення соціально важливої інформації через виготовлення і розміщення її на білбордах, сіті-лайтах, інших конструкціях.

 

6. Ресурсне забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.


Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 4495,2 тис. грн.


Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є облдержадміністрація і управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016 рік, тис. грн.

 2017 рік, тис. грн.

 2018 рік, тис. грн.

Всього видатків на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

1498,4

1498,4

1498,4

4495,2

державний бюджет

-

-

-

-

обласний бюджет

1498,4

1498,4

1498,4

4495,2

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

7. Показники продукту Програми

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

Усього видатків на виконання Програми, тис. грн.

1

2

3

4

5

Показники продукту Програми

1.1

Площа у друкованих ЗМІ області, відведе-на на висвітлення  діяльності органів державної влади

кв. см

90 тис. кв. см.

450,0

1.2

Сумарний ефірний час в електронних ЗМІ області, відведений на висвітлення діяльності органів влади

години

150 годин

1050,0

2.

Кількість білбордів та сіті-лайтів, листівок, іншої друкованої продукції соціального характеру

Кількість друкованої продукції

10000

570,0

3.

Кількість назв видань соціально значущої літератури місцевих авторів

назви

40

600,0

4.

 

 

 

Кількість обласних творчих конкурсів до Дня журналіста

заходи

3

780,0

 

 

 

Кількість обласних конкурсів «Краща книга року» заходи 3
Кількість семінарів, навчальних сесій, нарад для працівників ЗМІ області заходи 12
Кількість заходів з нагоди Дня працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження заходи 3
Кількість заходів з нагоди Дня журналіста заходи 3
Кількість заходів з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку заходи 3
Кількість виставкових книжкових заходів шт. 6
Кількість  культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей шт. 36
Фінансування транспортних витрат на поїздки представників ЗМІ для висвітлення діяльності ОДА кількість поїздок 400
5.

 

 

Кількість нагороджених почесними грамотами ОДА

Особи  

2085

750,0

Кількість нагороджених цінними подарунками

установи

6

45,0

Кількість бланків, почесних грамот та папок до них

шт.

2085

120,0

Кількість зустрічей іноземних, урядових делегацій, транспортних послуг

шт.

15

40,2

Придбання квіткової продукції

букети

300

90,0

 

 

8. Контроль за виконанням Програми

 

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавець –розпорядник бюджетних коштів.
Виконавцем-розробником Програми – управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – раз на рік до 1 січня подається узагальнена інформація про стан та результати її виконання департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.


Інформація повинна містити дані про заплановані і фактичні обсяги та джерела фінансування Програми, виконання результативних показників у динаміці від початку дії Програми відповідно до форми, пояснювальну записку про роботу учасників бюджетної програми з її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.


Виконавці Програми щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми.Напрямки інформаційної діяльності Житомирської обласної державної адміністрації
та розвитку інформаційної сфери області на 2016-2018 роки

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

Висвітлення діяльності облдержадміністрації  та її структурних підрозділів

засобами масової інформації та інтернет-виданнями

Укладання угод із засобами масової інформації та інтернет-виданнями

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

1500,0

500,0

500,0

500,0

Реалізація державної політики в інформаційній сфері на території області

2.

Виготовлення та розміщення соціальної реклами

(білборди, сіті-лайти, інші постери), виготовлення інформаційних матеріалів (листівки, брошури, буклети та ін.).

Укладання угод на виготовлення білбордів, сіті-лайтів, інших постерів, листівок, брошур, буклетів та ін.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

570,0

190,0

190,0

190,0

Інформування населення через соціальну рекламу

3.

Випуск соціально значущої літератури місцевих авторів

Забезпечення випуску соціально значущої літератури місцевих авторів

Управління інформації та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

600,0

200,0

200,0

200,0

Популяризація творчості місцевих авторів

4.

Проведення обласних конкурсів, семінарів, тренінгів, форумів, виставкових заходів, урочистостей з нагоди професійних свят,  організація культурно-мистецьких заходів, відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей, транспортні витрати

Проведення обласних конкурсів до Дня журналіста, «Краща книга року»;

проведення прес-конференцій, брифінгів, форумів, семінарів, тренінгів, нарад для представників ЗМІ;

участь в урочистих заходах із нагоди

Дня працівників видавництв, поліграфії, книгорозповсюдження,

Дня журналіста, Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку,

інших державних свят та пам’ятних дат;

фінансування витрат на відрядження, укладання угод із перевізниками; придбання квіткової продукції та державної символіки; придбання вітальних листівок

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

780,0

260,0

260,0

260,0

Підвищення фахового рівня представників засобів масової інформації, видавничої сфери;

реалізація заходів, спрямованих на розвиток і підтримку національного інформацій-ного простору

5.

   

Організація відзначення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей, проведення заходів з нагородження, представницькі видатки та інше

   

Фінансування виплат премій до почесних грамот. 

Апарат облдержадміністрації

Обласний бюджет

750,0

250,0

250,0

250,0

Забезпечення проведення заходів з нагородження, зустрічей з іноземними, урядовими делегаціями, проведення державних свят, інших пам’ятних дат і урочистостей

   

Виготовлення бланків почесних грамот, папок і рамок до них;

придбання квіткової та ритуальної продукції;

витрати на зустрічі та перебування іноземних, урядових делегацій; транспортні витрати; послуги банку.

250,2 83,4 83,4 83,4
Цінні подарунки до перехідного прапора «Кращій військовій частині». 30,0 10,0 10,0 10,0
Цінні подарунки до перехідного вимпела «Кращій прикордонній заставі» 15,0 5,0 5,0 5,0

 

 

 

Заступник голови
обласної ради

Н.І. Рибак

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців