• Карта сайту
 • 1. Загальна характеристика Програми

   

  1

  Ініціатор розроблення Програми

  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

  2

  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

  Розпорядження голови облдержадміністрації від 24.07.15 № 224

  3

  Розробники Програми

  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

  4

  Співрозробники Програми

  -

  5

  Відповідальні виконавці Програми

  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

  6

  Учасники Програми

  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;

  структурні підрозділи облдержадміністрації;

  громадська рада при облдержадміністрації;

  інститути громадянського суспільства області

  7

  Терміни реалізації Програми

  2016-2018 роки

  8

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

  2210,0 тис. грн.

  8.1

  у тому числі бюджетних коштів:

  2210,0 тис. грн.

   

  - з них коштів обласного бюджету

  2210,0 тис. грн.

  9

  Основні джерела фінансування Програми

  Обласний бюджет

   

   

  2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

   

  Розвиток громадянського суспільства як гарантія становлення демократичної держави є одним із основних напрямів її політики. Створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства залежить від продуктивної співпраці органів влади з громадськістю. У цьому процесі державі відведена надзвичайно важлива роль. Завдяки законодавчим механізмам, економічним важелям і готовності влади до співробітництва, створюється середовище, яке або сприяє його розвитку та зміцненню, або є нейтральним чи навіть ворожим до розвитку елементів громадянського суспільства.


  Налагодження дієвого соціального партнерства між громадянським суспільством та владою сприяє удосконаленню і розвитку потенціалу державного управління, ефективному здійсненню ним його завдань, а також стимуляції розвитку і становлення самого громадянського суспільства.


  Житомирщина представлена великою кількістю інститутів громадянського суспільства, які впливають на активність громадськості. Органи влади, реалізуючи державну політику, повинні долучати їх представників до прийняття соціально важливих рішень шляхом проведення регулярних консультацій із громадськістю, враховуючи думку громади при розробці, прийнятті, виконанні та контролі за виконанням управлінських рішень органів виконавчої влади.


  Відносини між органами влади та інститутами громадянського суспільства в області мають базуватися на принципах підзвітності, прозорості та відкритості.


  Зацікавленість у розвитку механізмів співробітництва носить двосторонній характер, оскільки активне залучення неурядових організацій до вирішення суспільних проблем не лише підвищує їх соціальну роль і престиж, але й дає відчутні для всієї національної економіки наслідки.


  Залучення громадянського суспільства до взаємодії і співробітництва з інститутами державної влади може бути ефективним способом розвитку потенціалу самого державного управління.
  У зв’язку з вищевикладеним, для системної роботи у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства на території області розроблена Програма розвитку громадянського суспільства у Житомирській області на 2016–2018 роки. Основні положення Програми сформульовані відповідно до Конституції України, законів України „Про громадські об'єднання”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про органи самоорганізації населення”.


  Програма розвитку громадянського суспільства на 2016-2018 роки спрямована на створення нових можливостей для реалізації громадянських прав, утвердження громадянського суспільства, посилення впливу інститутів громадянського суспільства та прийняття соціально важливих рішень.

   

  3. Мета Програми

   

  Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, підвищення їх рівня комунікації, реалізації спільних проектів, довіри один до одного, забезпечення участі громадських лідерів у формуванні та здійсненні державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності, забезпечення системного аналізу процесів у сфері громадських відносин.

   

  4. Шляхи виконання завдань Програми

   

  З метою ефективного розвитку громадянського суспільства в області необхідно вжити заходи щодо:

   

  5. Завдання Програми

   

  Основними завданнями, які потрібно вирішити для розвитку громадянського суспільства в області, є:

   

  6. Ресурсне забезпечення Програми

   

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.


  Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 2210,0 тис. грн. (у межах фінансових можливостей обласного бюджету).


  Розпорядником коштів, спрямованих на фінансування Програми, є управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

   

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

  2016 рік,

  тис. грн.

   2017 рік,

  тис. грн.

   2018 рік,

  тис. грн.

  Всього видатків на виконання Програми,

  тис. грн.

  Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

   

   

   

   

  державний бюджет

  -

  -

  -

  -

  обласний бюджет

  70,0

  1070,0

  1070,0

  2210,0

  кошти небюджетних джерел

  -

  -

  -

  -

   

   

  7. Показники продукту Програми

   

  з/п

  Назва показника

  Одиниця виміру

  Вихідні дані на початок дії Програми

  Всього витрат на виконання Програми

  (тис. грн.)

  1

  Забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації

  Засідання (загальні збори, комісії)

  60

  210,0

  2

  Вивчення громадської думки

  Заходи (укладання угод на проведення соціологічних досліджень, зрізів громадської думки, опитувань)

  6

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

  3

  Підтримка на конкурсних засадах проектів та ініціатив інститутів громадського суспільства

  Заходи (конкурси, гранти)

  45

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

  4

  Проведення публічних консультацій з громадськістю, тренінгів, навчань, семінарів, «круглих столів», форумів, конференцій

  Заходи (семінари, форуми, конференції)

  36

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

   

   

  8. Система управління та контроль за ходом виконання Програми

   

  Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми здійснює управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.


  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації у співпраці з громадською радою при облдержадміністрації щороку до 1 січня подає облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

   

  з/п

  Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

  Перелік заходів Програми

  Виконавці

  Джерела фінансування

  Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

  Очікуваний результат

  Всього

  У тому числі

  2016

  2017

  2018

  1

   

  Забезпечення діяльності громадської ради при облдерж-адміністрації

   

  Укладання угод для забезпечення діяльності громадської ради при облдерж-адміністрації (оренда приміщення, комунальні послуги).

  Проведення засідань громадської ради при облдерж-адміністрації, комісій, інших заходів

  (канцелярські товари та ін.)

  Управління інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

  Обласний бюджет

  210,0

  70,0

  70,0

  70,0

  Забезпечення належних умов для роботи громадської ради при облдерж-адміністрації. Підтримка в організації засідань громадської ради при облдерж-адміністрації та її комісій, інших заходів, ініційованих громадською радою при облдерж-адміністрації

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Вивчення громадської думки

  Укладання угод

  на проведення соціологічних досліджень, зрізів громадської думки, опитувань

  Управління інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

  Обласний бюджет

  Всього

   

   

   

   

   

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

  Проведення соціологічних опитувань, досліджень, зрізів громадської думки з актуальних питань

  3

  Підтримка на конкурсних засадах проектів та ініціатив інститутів громадського суспільства

  Реалізація соціальних проектів та ініціатив інститутів грома-дянського суспільства

  (конкурси, гранти)

  Управління інформації та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

   

  Обласний бюджет

  Всього

   

   

   

   

   

   

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

  Реалізація соціальних проектів та ініціатив у співпраці з інститутами грома-дянського суспільства

   

  4

  Проведення публічних консультацій з громадськістю, тренінгів, навчань, семінарів, форумів, конференцій

  Проведення запланованих заходів

  Управління інформа-ційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації

  Обласний бюджет

  Всього

   

   

   

   

   

   

  У межах фінансових можливостей обласного бюджету

  Забезпечення проведення обласних конкурсів, семінарів, тренінгів за участі представників інститутів грома-дянського суспільства

   

   

   

  Заступник голови
  обласної ради

   Н.І. Рибак