• Карта сайту
 •  

  УКРАЇНА

  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  голови обласної державної адміністрації

   

  06.04.2015

   

  № 110

  Про зміну у структурі обласної

  державної адміністрації

   

   

   

  Відповідно до статей 81, 87, 89, 104, 105, 106, 107, 110 Цивільного кодексу України, статей 5, 6, 39, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 11.03.2015 №93 «Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних та районних державних адміністрацій», у зв'язку із зменшенням фонду оплати праці працівників і видатків на утримання структурних підрозділів, з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення та оптимізації структури Житомирської обласної державної адміністрації:


  1. Утворити юридичну особу публічного права департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, реорганізувавши шляхом злиття департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 33732519 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 12), та департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 03364903 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 3/14), поклавши на департамент, що утворюється, функції з реалізації державної політики в області, які виконували підрозділи, що реорганізуються.


  2. Припинити юридичну особу публічного права департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 33732519 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 12) у зв'язку з реорганізацією.


  3.Утворити комісію з припинення юридичної особи публічного права департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації та затвердити її склад згідно з додатком 1.


  4.Припинити юридичну особу публічного права департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 03364903 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 3/14) у зв'язку з реорганізацією.


  5.Утворити комісію з припинення юридичної особи публічного права департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації та затвердити її склад згідно з додатком 2.


  6. Установити двомісячний строк для пред’явлення вимог кредиторів з моменту публікації в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлень про припинення зазначених у цьому розпорядженні юридичних осіб публічного права. Вимоги кредиторів розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.


  7. Установити, що департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків відповідно департаменту містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації та департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, що припиняються.


  8. Департаментам облдержадміністрації: містобудування, архітектури та будівництва і житлово-комунального господарства здійснювати повноваження та виконувати функції, визначені положеннями про відповідні структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації, до початку функціонування у встановленому законодавством порядку департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації.


  9. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, попередити підпорядкованих працівників про зміни в організації праці та можливе звільнення, забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних зі змінами в структурі та чисельності працівників.


  10. Зобов'язую:
  1) голів комісій з припинення юридичних осіб структурних підрозділів облдержадміністрації:
  в установленому чинним законодавством порядку письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення відповідної юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів;
  провести в установленому чинним законодавством порядку необхідні юридичні дії та заходи, пов’язані з припиненням юридичних осіб;
  подати передавальний акт на затвердження голові обласної державної адміністрації;
  2) керівника утвореного структурного підрозділу облдержадміністрації:
  подати на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, розробленого на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887;
  розробити штатний розпис у межах визначених показників, зазначених у цьому розпорядженні, подати його на погодження до департаменту фінансів облдержадміністрації та на затвердження профільному заступнику голови облдержадміністрації;
  здійснити державну реєстрацію департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства;
  після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідних записів унести дані до Єдиної бази даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень;
  повідомити відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади про зміни основних реквізитів та виконання прийнятих функцій у зв’язку з упорядкуванням структури Житомирської обласної державної адміністрації.


  11. Затвердити граничну чисельність працівників департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації у кількості 41 штатної одиниці.


  12. Унести такі зміни до додатка 1 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.12.2012 №443 «Про зміну найменувань структурних підрозділів обласної державної адміністрації» (зі змінами):
  1) позиції 9.«Департамент містобудування, архітектури та будівництва» та 10. «Департамент житлово-комунального господарства» виключити;
  2) у зв'язку з цим позиції ''11'', ''12'', ''13'',''14'', ''15'' вважати позиціями ''9'', ''10'', ''11'', ''12'', ''13'';
  3) доповнити позицією ''14'' такого змісту «Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства».


  13. Унести такі зміни до додатка 2 до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.04.2014 № 98 «Про встановлення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій та структурних підрозділів обласної державної адміністрації»:
  1) позиції 4. «Департамент житлово-комунального господарства-28» та 13 «Департамент містобудування, архітектури та будівництва-34», виключити;
  2) у зв'язку з цим позиції ''5'', ''6'', ''7'', ''8'', ''9'', ''10'', ''11'', ''12'' та позиції ''14'', ''15'', ''16'' вважати позиціями ''4'', ''5'', ''6'', ''7'', ''8'', ''9'', ''10'', ''11'', ''12'', ''13'', ''14'';
  3) доповнити позицією ''15'' такого змісту «Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства - 41 ».


  14. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:
  1) внести відповідні зміни до розпису асигнувань Державного бюджету на утримання зазначеного у пункті 1 цього розпорядження утвореного структурного підрозділу;
  2) проводити фінансування зазначених у пункті 1 цього розпорядження структурних підрозділів обласної державної адміністрації, що реорганізовуються, до припинення в установленому чинним законодавством порядку їх діяльності.


  15. Заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації Поліщуку В.І. забезпечити у встановленому чинним законодавством порядку попередження керівників структурних підрозділів, їх заступників, про можливе наступне їх вивільнення у зв’язку з припиненням відповідних структурних підрозділів, змін в організації їх праці, скорочення чисельності працівників.


  16. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови-керівника апарату облдержадміністрації Поліщука В.І.

   

  Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

     

   

   

   

   

  Додаток 1

  до розпорядження голови

  облдержадміністрації

  06.04.0215 № 110

   

  Склад комісії 

  з припинення юридичної особи публічного права департаменту містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації

   

   

  ГРАБЧУК

  Сергій Вячеславович

  директор  департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації, голова комісії з припинення юридичної особи (ідентифікаційний номер 2773114151, паспорт КН №245161 виданий Октябрським  РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 29.10.1996; місце проживання: 10030,  м.  Житомир, вул. Київська, буд.74, кв. 225)

     

  МЕДИНСЬКИЙ

  Віктор Христофорович

  заступник директора  департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 2235615052)

     

  РАДЗЕВЕЛЮК

  Наталія Вікторівна

  т.в.о. начальника відділу фінансового та кадрового забезпечення департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 2681903367)

     

  УМІНСЬКА

  Наталія Вікторівна

  головний спеціаліст відділу фінансового та кадрового забезпечення департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 3151819863)

     

  ХОДАКІВСЬКА
  Тетяна Геннадіївна

  головний спеціаліст відділу фінансового та кадрового забезпечення  департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 3178713105)

   

   

  Заступник голови - керівник
  апарату адміністрації                                                                            В.І. Поліщук

   

   

   

  Додаток 2

  до розпорядження голови

  облдержадміністрації

  06.04.0215 № 110

   

  Склад комісії
  з припинення юридичної особи публічного права департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації

   

  ЗАБРОДСЬКИЙ

  Геннадій Олександрович

  директор  департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації, голова комісії з припинення юридичної особи (ідентифікаційний номер 2255814814, паспорт ВМ № 238577 виданий Богунським РВ УМВС України в Житомирській області 02.09.1996; місце проживання: 10006, м. Житомир, вул. Чкалова, буд.64)

     

  ГРИБ

  Василь Миколайович

  заступник директора департаменту, начальник управління економіки та інвестиційної політики департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 2981817411)

     

  СІДОРОВ
  Богдан Павлович

  головний спеціаліст-юрисконсульт сектору кадрово - юридичної роботи департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 3115803795)

     

  МЯНІВСЬКА

  Наталія Анатоліївна

  головний спеціаліст відділу бухгалтерської звітності та господарської діяльності управління економіки та інвестиційної політики департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 3203201569)

     

  РИМАРЧУК

  Любов Анатоліївна

  головний спеціаліст відділу економіки, тарифної політики та реформування ЖКГ управління економіки та інвестиційної політики департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 2143704941)

     

  БАХУР

  Галина Євгеніївна

  завідувач сектору кадрово-юридичної роботи департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (ідентифікаційний номер 2249004447)

   

   

  Заступник голови - керівник
  апарату адміністрації                                                                              В.І. Поліщук

   

   

  Завантажити розпорядження