Розпорядження № 111 від 08.04.2015 "Про затвердження Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у новій редакції"

Версія для друку
929

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

08.04.2015

 

№ 111

Про затвердження Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи у новій редакції

 

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 3 частини першої статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 1007-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції», з метою підвищення ефективності управління державним майном:

 

1. Затвердити Положення про Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (ЄДРПОУ 30912949) в новій редакції, що додається.


2. Директору Центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Вигівському С.М. забезпечити реєстрацію Положення в установленому порядку.


3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лагуту Я.М.

  

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції
від “08” квітня 2015 р. № 20

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Житомирської обласної
державної адміністрації

від “08 ”квітня 2015 р. № 111

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
(нова редакція)

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (далі – Центр) є бюджетною установою, цільовим призначенням якої є здійснення заходів, спрямованих на надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення;
2. Центр заснований Міністерством надзвичайних ситуацій України та Житомирською обласною державною адміністрацією.
3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 1007-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції» Центр переданий зі сфери управління Міністерства надзвичайних ситуацій України до сфери управління Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба).
4. Центр підпорядкований Службі та Житомирській обласній державній адміністрації (далі органи – управління).
5. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах державного казначейства та банків, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи та бланки.
6. Центр має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені законодавством України, в тому числі:
укладати угоди;
набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки;
бути позивачем і відповідачем в судах.
7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, наказами Служби, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціально-психологічної реабілітації та цим Положенням.
8. Місцезнаходження та юридична адреса Центру: вул. Пролетарська, буд. 3, м. Коростень, Житомирська область, Україна, 11500.
9. Повне найменування Центру: Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
10. Скорочена назва Центру: ЦСПР.

 

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

 

1. Метою діяльності Центру є надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення;
2. Для досягнення зазначеної мети Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами діяльності, пов’язаними із соціальною та психологічною реабілітацією.
3. Основними завданнями Центру є:
1) Реалізація державної політики у сфері соціальної роботи з ветеранами війни, учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей; громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянами, постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенням, яке проживає на території радіоактивного забруднення шляхом надання їм соціально-психологічної допомоги.
2) Участь у реалізації державних, регіональних та галузевих програм соціально-психологічної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та населення, яке проживає на території радіоактивного забруднення.
3) Адаптація учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, до нових умов економічного та соціального життя, розробка та реалізація профілактичних і реабілітаційних заходів, надання психологічної, інформаційної та різних видів соціальної допомоги зазначеній категорії громадян.
4) Виявлення психологічних проблем у сім’ях ветеранів та учасників антитерористичної операції, громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення антитерористичної операції, надання соціальної, психологічної та інформаційно-просвітницької допомоги членам їх сімей і особливо дітям.
5) Забезпечення науково-методичного супроводу питань соціальної, професійної адаптації та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.
6) Навчальна підготовка волонтерів, а також спеціалістів (соціальних працівників, педагогів, лікарів тощо), які за своїми посадовими обов’язками працюють з учасниками антитерористичної операції, членами їх сімей та громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території України.
7) Розвиток громад шляхом підтримки соціальної активності громадян та залучення до громадської діяльності учасників антитерористичної операції та громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України.
8) Організація роботи щодо фізичної реабілітації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
9) Надання практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування у розміщенні на території області громадян, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
10) Здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг.
11) Створення та впровадження ефективних форм і методів соціально-психологічної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; особам, які працюють із зазначеними категоріями; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення;
12) Формування патріотизму, соціальної зрілості та готовності до життєвих випробувань у підлітків та молоді (військовослужбовців, школярів, військових ліцеїстів).
13) Організація та проведення заходів, що сприяють в оздоровленні дітей учасників АТО, дітей, які переселилися з тимчасово окупованих територій України та районів проведення АТО, дітей та населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.
14) Здійснення психологічної просвіти, психопрофілактики та психологічної реабілітації клієнтів Центру.
4. Центр проводить свою діяльність за такими напрямами:
1) Соціально-психологічна допомога ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, громадянам, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції; громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню, яке проживає на території радіоактивного забруднення;
2) Організація навчальних заходів для волонтерів та спеціалістів, що працюють із зазначеними категоріями.
3) Інформаційно-аналітична та просвітницька діяльність.
4) Методична підтримка діяльності соціальних служб і громадських об’єднань у межах компетенції Центру.
5) Розвиток громади.
6) Міжнародне співробітництво, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціальної роботи із зазначеними категоріями громадян, надання соціально-психологічних послуг та організації оздоровлення дітей.
7) Сприяння в реалізації міжнародних програм і проектів, спрямованих на соціальний розвиток спільноти та відродження регіонів.

 

III. СТРУКТУРА Й УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

 

1. Штатний розпис та структура Центру затверджується Службою за погодженням із Житомирською обласною державною адміністрацією.
2. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів, залучених згідно з законодавством України.
3. Управління Центром здійснює його директор, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.
4. Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади Службою за погодженням з Житомирською обласною державною адміністрацією. Призначення на посаду відбувається шляхом укладення контракту.
5. Директор Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру за винятком тих, що віднесені до компетенції органів управління, а також:
1) Організовує роботу Центру, розпоряджається його коштами, діє без довіреності від імені Центру і представляє його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, органами влади і місцевого самоврядування.
2) Видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Центру.
3) Укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий, спеціальний, валютний та інші рахунки.
4) Розробляє штатний розпис та подає його на затвердження в порядку, передбаченому цим Положенням.
5) Призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру.
6) Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України.
7) Забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру.
8) Вирішує питання збереження та ефективного використання майна Центру.
9) Несе відповідальність за стан діяльності Центру та формування і виконання фінансових планів.
10) Виконує інші функції відповідно до цього Положення.
6. На базі Центру залежно від соціально-психологічних потреб регіону створюються:
соціально-психологічна служба;
інформаційно-аналітична служба;
інші підрозділи.

IV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ

1. Центр має право:
1) Планувати свою діяльність згідно із цим Положенням.
2) У межах компетенції самостійно визначати форми і методи роботи, враховуючи запити та потреби громадян.
3) Розробляти та надавати органам управління в межах їх компетенції пропозиції з питань удосконалення діяльності Центру, зокрема організаційно-правового, науково-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення.
4) Співпрацювати (у межах наданих повноважень) з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями, фізичними особами у порядку, визначеному чинним законодавством.
5) Проводити соціологічні дослідження та опитування з метою з’ясування потреб жителів регіону в окремих видах соціальної та соціально-психологічної допомоги для використання результатів у практичній роботі.
6) Організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Центру; брати участь в організації і проведенні атестації фахівців Центру з метою встановлення відповідних кваліфікаційних категорій та внесення відповідних змін до заробітної плати;
7) Залучати міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, пожертвування вітчизняних підприємств та громадян на реалізацію благодійних програм і поліпшення матеріальної бази Центру.
8) Засновувати інформаційні видання.
9) Розповсюджувати науково-методичну та інформаційну літературу, власну інформаційну продукцію серед населення.
10) Проводити науково-практичні конференції і семінари з теорії та практики соціальної роботи для спеціалістів різних фахових категорій.
11) Укладати угоди з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, на виконання ними робіт, що сприяють в ефективній діяльності Центру.
12) Надавати в порядку, встановленому законодавством України, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам за договорами платні послуги; кошти від надання платних послуг спрямовувати на реалізацію соціальних програм Центру.
13) Сприяти у волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг.
2. Центр зобов’язаний:
1) Створювати належні умови працівникам Центру для ефективної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, загальнообов’язкового державного соціального страхування та виплат працівникам Центру, передбачених законодавством України.
2) Дотримуватися фінансової дисципліни та збереження майна Центру, забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України.

3) Забезпечувати кадрове укомплектування Центру (фахівцями з соціально-психологічної та інформаційно-аналітичної роботи – соціальними педагогами, соціальними працівниками, психологами, іншими фахівцями), які надаватимуть соціально-психологічну допомогу та послуги населенню і повинні мати відповідну освіту і кваліфікацію, а також проходити атестацію згідно з законодавством України.
4) Гарантувати відвідувачам Центру конфіденційність і анонімність; працівники Центру не мають права розголошувати інформацію, що стала їм відомою під час професійної роботи з ними, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

V. МАЙНО ЦЕНТРУ

 

1. Майно Центру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.
2. Майно Центру є державною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр володіє, користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Положенню.
3. Джерелами надходження майна Центру є:
майно, передане Центру органами управління;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
доходи, одержані від інших видів фінансово-господарської діяльності;
безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
інші джерела, не заборонені законодавством України.
4. Центр має право розпоряджатися закріпленим за ним майном лише за погодженням з уповноваженим органом управління.
5. Центр має право здавати в оренду майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому законодавством України.
6. Центр має право орендувати майно, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності на договірних умовах в організаціях, на підприємствах та у громадян.
7. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.
8. Відносини Центру з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на основі договорів.
9. Центр має право з дозволу органу управління продавати обладнання, прилади, апаратуру тощо, що не використовуються. Отримані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються на розвиток Центру і є державною власністю.
10. Майно та кошти Центру спрямовуються на досягнення мети його діяльності, а також на утримання і розвиток Центру.
11. Збитки, завдані Центру, внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Центру за рішенням суду у встановленому законодавством України порядку.

 

VI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

 

Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією Центру і трудовим колективом визначаються колективним договором, що приймається на загальних зборах (не менше ¾ загальної кількості).

 

VII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

1. Центр веде облік результатів своєї діяльності, здійснює оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність згідно з законодавством України.
2. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
3. Річний фінансовий звіт Центру та баланс складається у терміни, визначені законодавством України.
4. Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

 

1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням засновників чи його правонаступників, а у випадках, передбачених законами, – за рішенням суду.
2. Ліквідація Центру провадиться відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
3. При ліквідації та реорганізації Центру працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права та інтереси відповідно до трудового законодавства України.

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

 

Зміни до установчих документів вносяться шляхом спільного рішення органів управління та підлягає обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством України.

 


Директор Центру соціально-психологічної
реабілітації населення та його інформування
з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи                                          С.М. Вигівський

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців