Розпорядження № 116 від 09.04.2015 "Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів обласної державної адміністрації"

Версія для друку
3910

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

09.04.2015

 

№ 116

Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів обласної державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 81, 87, 89, 90, 104-107 Цивільного кодексу України, статей 5, 6, 39, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», від 18 квітня 2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 11.03.2015 №93 «Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці працівників і видатків на утримання обласних та районних державних адміністрацій», у зв'язку із зменшенням фонду оплати праці працівників і видатків на утримання структурних підрозділів та з метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, удосконалення і оптимізації структури Житомирської обласної державної адміністрації:

 

1. Змінити найменування структурних підрозділів облдержадміністрації – юридичних осіб:

департамент агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 00730810 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 3/14), на управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 20405905 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 3/14), на управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 38190747 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 1), на управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 33644009 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25), на управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 02012846 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25), на управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 14373058 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20), на управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації;

департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, код ЄДРПОУ 38708695 (юридична адреса: 10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20), на управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

 

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, що змінили найменування, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, вжити відповідні заходи, зокрема помістити оголошення про зміну найменування в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах, та привести установчі документи у відповідність з цим розпорядженням голови облдержадміністрації та вимог чинного законодавства.

Подати на затвердження голові облдержадміністрації положення про структурний підрозділ облдержадміністрації, розробленого на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію.

 

3. Утворити юридичну особу публічного права відділ внутрішнього аудиту Житомирської обласної державної адміністрації чисельністю 7 штатних одиниць.

Керівнику утвореного структурного підрозділу облдержадміністрації:

подати на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про структурний підрозділ, розробленого на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року №1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

здійснити державну реєстрацію відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної державної адміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4. Затвердити перелік структурних підрозділів Житомирської обласної державної адміністрації згідно з додатком 1 та граничну чисельність їх працівників згідно з додатком 2.

 

5. Установити, що структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації є юридичними особами публічного права.

 

6. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації розробити та затвердити штатні розписи у межах показників, зазначених у додатку 2 до цього розпорядження, подати їх на погодження до департаменту фінансів облдержадміністрації та на затвердження профільним заступникам голови облдержадміністрації, попередити працівників про можливі зміни в організації праці та забезпечити дотримання вимог трудового законодавства, пов’язаних зі змінами в структурі та чисельності працівників.

 

7. Заступнику голови - керівнику апарату обласної державної адміністрації Поліщуку В.І. забезпечити у встановленому чинним законодавством порядку попередження керівників структурних підрозділів, їх заступників, про можливе їх вивільнення у зв’язку із змінами в організації їх праці, скорочення чисельності працівників.

 

8. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до додатка 2 до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.03.2015 №100 «Про встановлення на 2015 рік фонду оплати праці і видатків на утримання районних державних адміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації» та проводити фінансування зазначених у додатку 2 цього розпорядження структурних підрозділів обласної державної адміністрації, відповідно до вимог чинного законодавства.

 

9. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 24.12.2012 №443 «Про зміну найменувань структурних підрозділів обласної державної адміністрації» та додаток 2 до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2014 №98 «Про встановлення граничної чисельності працівників районних державних адміністрацій та структурних підрозділів обласної державної адміністрації».

 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В., заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М.; координацію на заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Поліщука В.І.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

  

 

 

  Додаток 1

до розпорядження голови облдержадміністрації 

09.04.2015 № 116

 

 

Структурні підрозділи
Житомирської обласної державної адміністрації

1.

Департамент фінансів

2.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

3.

Департамент праці та соціального захисту населення

4.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

5.

Управління охорони здоров'я

6.

Управління освіти і науки

7.

Управління сім'ї, молоді та спорту

8.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

9.

Управління агропромислового розвитку

10.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму

11.

Управління цивільного захисту населення

12.

Управління культури

13.

Управління екології та природних ресурсів

14.

Державний архів Житомирської області

15.

Служба у справах дітей

16.

Відділ внутрішнього аудиту

 

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації                                                                                             В.І. Поліщук

 

 

  Додаток 2

до розпорядження голови облдержадміністрації 

09.04.2015         № 116 

 

Гранична чисельність працівників
структурних підрозділів Житомирської обласної державної адміністрації

 

№ з/п

Назви структурних підрозділів

 

Гранична чисельність

1.

Департамент фінансів

-

56

2.

Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

-

41

3.

Департамент праці та соціального захисту населення

-

55

4.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва

-

35

5.

Управління охорони здоров'я

-

22

6.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

-

15

7.

Управління освіти і науки

-

21

8.

Управління сім'ї, молоді та спорту

-

20

9.

Управління агропромислового розвитку

-

32

10.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму

-

20

11.

Управління цивільного захисту населення

-

30

12.

Управління культури

-

17

13.

Управління екології та природних ресурсів

-

18

14.

Державний архів Житомирської області

-

61

15.

Служба у справах дітей

-

13

16.

Відділ внутрішнього аудиту

-

7

 

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації                                                                               В.І. Поліщук

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців