Розпорядження № 143 від 12.05.2015 "Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2015 року"

Версія для друку
1025

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

12.05.2015

 

№ 143

Про хід виконання Програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2015 року

 

 

 

Упродовж І кварталу 2015 року вдалося спільними зусиллями органів виконавчої влади, підприємств, організацій та громадськості області забезпечити оперативне вирішення нагальних питань економічного і соціального розвитку, формування та наповнення бюджету, першочергових завдань із реалізації територіальної оборони та надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім’ям.

 

За підсумками січня-березня 2015 року індекс промислової продукції до відповідного періоду попереднього року склав 100,7 %.

 

У звітному періоді вдалося наростити обсяги виробництва сільськогосподарської продукції на 1,3 % за рахунок збільшення вирощування худоби і птиці та виробництва яєць.

 

Протягом І кварталу 2015 року до бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 581,4 млн. грн., що на 15,9 % або на 79,9 млн. грн. більше у порівнянні з надходженнями у відповідному періоді 2014 року.

 

Забезпечено виконання планових показників, затверджених місцевими радами, з мобілізації доходів обласним бюджетом, а також бюджетами всіх міст обласного значення та районів області.

 

Обсяги фінансування соціального захисту і соціального забезпечення порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилися на 32,7 млн. грн., охорони здоров’я – на 7,8 млн. грн., культури та мистецтва – на 3,2 млн. грн., фізичної культури і спорту – на 1,3 млн. гривень.

 

Разом з тим, через втрату ринків збуту відбулося скорочення обсягів промислового виробництва у галузях з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, машинобудування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів.

 

Залишається ряд проблем у сільському господарстві, зокрема продовжує скорочуватися поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів.

 

Обсяги будівельно-монтажних робіт у січні-березні 2015 року зменшилися у порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 51,4%.

 

Упродовж І кварталу 2015 року банківською системою області надано кредитів суб’єктам господарювання на 2,3% менше ніж за відповідний період 2014 року.

 

Споживчі ціни у березні 2015 року порівняно з груднем 2014 року зросли на 21,5%.

 

У січні–лютому цього року реальна заробітна плата зменшилася порівняно з відповідним періодом попереднього року на 19,8%.

 

Оборот роздрібної торгівлі у І кварталі 2015 року зменшився у порівнянні з І кварталом 2014 року на 14,3%.

 

Експортні поставки товарів у січні – лютому 2015 року до січня-лютого 2014 року скоротилися на 16,1%, в основному за рахунок зменшення експорту мінеральних продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання, виробів з чорних металів.

 

Продовжують зростати борги за спожиті житлово-комунальні послуги. Протягом січня-лютого 2015 року заборгованість населення за ці послуги зросла на 8%.

 

З метою забезпечення виконання передбачених Програмою економічного і соціального розвитку та бюджетом області завдань, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 24.04.2015:

 

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам детально проаналізувати результати економічного і соціального розвитку підпорядкованих галузей та сфер діяльності, районів і міст, та відповідно до компетенції вжити організаційні заходи щодо забезпечення стабілізації економічних та соціальних процесів в області.

 

2. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціям:

 

1) Ужити заходів щодо завершення комплексу весняних польових робіт в оптимальні агротехнічні терміни.


2) Забезпечити організоване переведення худоби на літнє табірне утримання, зростання продуктивності та обсягів виробництва продукції тваринництва у пасовищний період.


3) Сприяти у залученні інвестицій у сільське господарство області, забезпечити ефективне використання коштів обласного бюджету у 2015 році, виділених на реалізацію заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки.

 

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити надання якісної медичної спеціалізованої допомоги пільговим категоріям населення області: учасникам антитерористичної операції, громадянам України, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, ветеранам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим верствам населення.

 

4. Райдержадміністраціям:

 

1) У співпраці з громадськістю розпочати аудит функціонування фельдшерсько-акушерських і фельдшерських пунктів, які обслуговують населення до 300 осіб та визначити їх подальше функціонування відповідно до потреб населення.


2) У межах фінансових можливостей сприяти у реалізації заходів, визначених районними комплексними програмами профілактики злочинності на 2011-2015 роки.


3) Забезпечити співпрацю між структурними підрозділами, що опікуються проблемами дітей, та головами сільських, селищних рад за їх згодою, як керівниками органів опіки та піклування, щодо проведення профілактичної роботи з сім'ями, які мають дітей, та перебувають в групі ризику.

 

5. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

 

1) Забезпечити виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.


2) Ужити заходів для внесення змін до рішень місцевих рад про відповідні місцеві бюджети, забезпечивши при цьому затвердження показників за доходами в обсягах, адекватних показникам соціально-економічного розвитку територій.


3) Ужити заходів щодо практичної реалізації резервів із збільшення надходжень до місцевих бюджетів, зокрема в частині місцевих податків і зборів.


4) У першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії.


5) Забезпечити своєчасне фінансування відпускних педагогічним працівникам та оздоровлення дітей.


6) Ужити заходів щодо оптимізації мережі та штатної чисельності бюджетних установ.


7) Забезпечити постійний облік та контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати за статистичними даними, а також даними територіальних органів головного управління державної фіскальної служби України в Житомирській області та головного територіального управління юстиції в Житомирській області (по підприємствах - банкрутах).


8) Узяти на контроль питання щодо створення нових робочих місць та збереження існуючих, недопущення масового вивільнення працівників.


9) Забезпечити Центри первинної медико-санітарної допомоги та його підрозділи обладнанням згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.


10) Здійснити заходи щодо поліпшення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я відповідно до стандартів медичної допомоги з урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.


11) Забезпечити сприяння органам внутрішніх справ у придбанні та встановленні у громадських місцях керованих камер відеоспостереження з виведенням зображень на монітори чергових частин органів внутрішніх справ та кнопок екстреного виклику міліції.


12) Тримати на постійному контролі питання щодо переведення котелень на альтернативні види палива.


13) Посилити роботу з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.


14) Вживати всіх можливих заходів щодо підвищення рівня розрахунків підприємств теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства за енергоносії та спожиті усіма категоріями споживачів житлово-комунальні послуги на рівні не нижче середнього по Україні.


15) Забезпечити готовність центрів надання адміністративних послуг до надання через центри послуг реєстраційної служби у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)».

 

6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:

 

1) Забезпечити організоване завершення 2014/15 навчального року, проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.


2) Забезпечити підготовку до проведення вступної кампанії 2015 року, формування пропозицій квот цільового прийому сільської молоді до вищих навчальних закладів.

 

7. Андрушівській, Брусилівській райдержадміністраціям, рекомендувати Житомирському, Коростенському та Малинському міськвиконкомам здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, на яких заборгованість з виплати заробітної плати має постійний характер, ужити заходів щодо забезпечення своєчасної оплати праці.

 

8. Брусилівській райдержадміністрації, рекомендувати Житомирському міськвиконкому ужити заходів щодо погашення до 01.07.2015 заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної власності КП "Господарник" Брусилівської селищної ради та КП "Житлово-виробниче підприємство аварійних робіт" Житомирської міської ради.

 

9. Андрушівській, Баранівській, Володарсько-Волинській, Лугинській, Любарській, Овруцькій, Романівській, Ружинській, Черняхівській, Чуднівській райдержадміністраціям ужити заходів щодо зниження значення показника кількості зареєстрованого безробітного населення у розрахунку на 1 вільне робоче місце.

 

10. Бердичівській, Брусилівській, Любарській, Народицькій, Овруцькій, Попільнянській, Радомишльській, Ружинській, Черняхівській, Чуднівській райдержадміністраціям забезпечити діяльність робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, Житомирській, Коростенській, Малинській, Новоград-Волинській, Романівській, Червоноармійській райдержадміністраціям підвищити ефективність діяльності зазначених робочих груп.

 

11. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та міськвиконкомам поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 25 липня 2015 року.

 

12. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження подати облдержадміністрації до 10 серпня 2015 року.

 

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М. та заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Поліщука В.І.; координацію – на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський

  

  

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців