Розпорядження № 146 від 13.05.2015 "Про утворення регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду...

Версія для друку
959

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

13.05.2015

 

№ 146

Про утворення регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та затвердження Положення про неї

 

 

 

З метою забезпечення проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку», від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», та відповідно до п.9 ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:


1. Утворити регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, і затвердити її склад згідно з додатком.


2. Затвердити Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, що додається.


3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 24 вересня 2012 року №337 «Про обласну комісію з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський

  

 

 

  Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

13.05.2015   № 146

 

 

СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

 

Дмитренко

Геннадій Васильович

 

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

 

Поліщук

Вячеслав Іванович

 

-

заступник голови-керівник апарату обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

Лагута

Ярослав Миколайович

 

-

заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

Грабчук

Сергій Вячеславович

 

-

директор департаменту містобудування, архітектури та будівництва обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

 

Щебетов

Роман Олегович

-

заступник директора департаменту містобудування, архітектури та будівництва обласної державної адміністрації, секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Бабич

Леонід Федорович

 

-

т.в.о. директора департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

 

Годований

Руслан Миколайович

 

-

заступник голови обласної ради, (за згодою)

 

Градівський

Віктор Михайлович

 

-

т.в.о. директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації

 

Градовський

Юрій Григорович

 

-

начальник управління культури обласної державної адміністрації

 

Гресь

Світлана Миколаївна

 

-

директор департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

 

Ємченко

Ганна Григорівна

 

-

директор департаменту фінансів обласної державної адміністрації

 

Забродський

Геннадій Олександрович

 

-

директор департаменту житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації

 

Кілар

Мирослав Олександрович

 

-

директор державної бюджетної установи «Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку» (за згодою)

 

Корінна

Галина Віталіївна

 

-

директор департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

 

Крисюк

Роман Анатолійович

 

-

т.в.о. директора департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму обласної державної адміністрації

 

Липовецька

Ольга Григорівна

 

-

т.в.о. начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації

 

Марцун

Олександр Миколайович

 

-

голова постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу обласної ради (за згодою)

 

Саюк

Олександр Вікторович

 

-

директор ПП «Компанія РОС» (за згодою)

 

 

Торбас

Олександр Михайлович

-

директор департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації

 

 

 

Заступник голови – керівник
апарату адміністрації         
 В.І. Поліщук

                                                         

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
13.05.2015 № 146

                        

 

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку


1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - Комісія) є постійно діючим органом обласної державної адміністрації, який утворюється нею для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – інвестиційні програми і проекти).


2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, постановами Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №195 «Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку» та №196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку», іншими актами Кабінету Міністрів України, актами обласної державної адміністрації та цим Положенням.


3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.


4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:


1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим у законодавстві;


2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;


3) за результатами оцінки та відбору надає обласній державній адміністрації узагальнений перелік інвестиційних програм і проектів;


4) інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору.


5. Комісія має право:


1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);


2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;


3) утворювати у разі потреби для виконання покладеного на неї завдання постійні або тимчасові робочі групи;


4) організовувати проведення нарад та інших заходів.


6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.


7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.
Склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
До складу Комісії включаються представники органу, який її утворив, а також органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками). До роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).


8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.
Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови.
Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.
Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім членам Комісії.
Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
Контроль за виконанням рішень Комісії здійснюється секретарем Комісії.
Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.
Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює департамент містобудування, архітектури та будівництва обласної державної адміністрації.

 

 

Директор департаменту містобудування,

архітектури та будівництва

обласної державної адміністрації 
 С.В. Грабчук

 

  

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців