Розпорядження № 152 від 03.05.2017 "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік"

5.05.2017

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.05.2017

 

№ 152

Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік

 

 

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” та від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, на виконання протоколу засідання ради регіонального розвитку від 31.03.2017 №1, з метою забезпечення належного виконання місцевих бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:


1. Затвердити план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів на 2017 рік , що додається.


2. Головам районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам і головам об’єднаних територіальних громад розробити та затвердити заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.


3. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад забезпечити:


1) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;


2) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами). Забезпечити оприлюднення на своїх офіційних сайтах паспортів бюджетних програм, здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичні результативні показники її виконання, їх порівняння із запланованими показниками;


3) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;


4) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;


5) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;


6) упорядкування структури, мережі та штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.


4. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних територіальних громад, керівникам Головного управління державної фіскальної служби у Житомирській області, територіальних та обласних організацій інформувати про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням, департамент фінансів облдержадміністрації до 19 січня 2018 року.


5. Департаменту фінансів облдержадміністрації поінформувати облдержадміністрацію про виконання розпорядження до 31 січня 2018 року.


6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців