Розпорядження № 186 від 22.06.2015 "Про регіональне замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році"

Версія для друку
1217

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

22.06.2015

 

№ 186

Про регіональне замовлення

на підготовку фахівців та підвищення

кваліфікації кадрів (післядипломна освіта)

у 2015 році

 

 

 

Відповідно до ст.ст. 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пп. „в”, „г” пункту 2 статті 90 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови облдержадміністрації від 18.03.2011 №97 „Про затвердження Порядків формування регіонального замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців і робітничих кадрів у закладах освіти комунальної власності” та рішення обласної ради від 16.01.2015 №1390 „Про обласний бюджет на 2015 рік”:

 

1. Затвердити обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців та  підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити перелік замовників на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) для регіональних потреб у 2015 році згідно з додатком 2.

 

3. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, управлінню культури облдержадміністрації та департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації довести регіональне замовлення до підпорядкованих вищих навчальних закладів та вжити заходів щодо забезпечення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за регіональним замовленням.

 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лагуту Я.М. 

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський

    

 

 

 

 

Додаток 1                      

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.06.2015  №  186

 

Обсяги
регіонального замовлення на підготовку фахівців та підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) у 2015 році


Зведений обсяг коштів, передбачених в обласному бюджеті на фінансування регіонального замовлення у 2015 році (у розрізі замовників)

 тис. грн.

КТКВ

Регіональний замовник

Усього

у тому числі за напрямами регіонального замовлення

на підготовку фахівців

на підвищення кваліфікації кадрів (післядипломна освіта)

 

Усього

106 078,2

94 423,0

11 655,2

070701

Обласна державна адміністрація

1 515,7

 

1 515,7

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації

35 250,6

26 765,0

8 485,6

070601

 

26 765,0

26 765,0

 

070701

 

8 485,6

 

8 485,6

 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

42 041,9

40 966,9

1 075,0

070601

 

40 966,9

40 966,9

 

070702

 

1 075,0

 

1 075,0

 

Управління культури  облдержадміністрації

27 270,0

26 691,1

578,9

070601

 

26 691,1

26 691,1

 

070701

 

578,9

 

578,9

 

 

Регіональне замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах комунальної власності на 2015 рік

 

КТКВ

Замовники, напрями підготовки (спеціальності)

Випуск, осіб

Прийом, осіб

Загальний обсяг фінансу-вання, тис.грн.

Усього

у тому числі за денною формою навчання

Усього

у тому числі за денною формою навчання

070601

Усього

1185

1108

921

842

94 423,0

 

Молодший спеціаліст

1118

1041

866

787

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

педагогічна освіта

264

215

265

215

 

 

фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

24

24

20

20

 

 

культура

93

65

94

65

 

 

мистецтво

157

157

132

132

 

 

медицина

515

515

285

285

 

 

фармація

65

65

70

70

 

 

Бакалавр

52

52

40

40

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

медицина

37

37

40

40

 

 

фармація

15

15

 

 

 

 

Магістр

15

15

15

15

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

медицина

15

15

15

15

 

070601

Управління освіти і науки облдержадміністрації

26 765,0

 

Усього

313

264

305

255

 

 

Молодший спеціаліст

313

264

305

255

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

Педагогічна освіта

264

215

265

215

 

 

дошкільне виховання

102

53

95

45

 

 

соціальна педагогіка

44

44

45

45

 

 

початкова освіта

100

100

100

100

 

 

технологічна освіта

18

18

25

25

 

 

фізичне виховання

24

24

20

20

 

 

 

Мистецтво

25

25

20

20

 

музичне мистецтво

25

25

20

20

 

070601

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

40 966,9

 

Усього

647

647

410

410

 

 

Молодший спеціаліст

580

580

355

355

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

Медицина

515

515

285

285

 

 

лікувальна справа

189

189

135

135

 

 

сестринська справа

241

241

135

135

 

 

стоматологія

20

20

-

-

 

 

акушерська справа

30

30

15

15

 

 

стоматологія ортопедична

35

35

-

-

 

 

Фармація

65

65

70

70

 

 

фармація

35

35

40

40

 

 

лабораторна діагностика

30

30

30

30

 

 

Бакалавр

52

52

40

40

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

Медицина

37

37

40

40

 

 

сестринська справа

37

37

40

40

 

 

Фармація

15

15

 

 

 

 

фармація

15

15

 

 

 

 

Магістр

15

15

15

15

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

Медицина

15

15

15

15

 

 

сестринська справа

15

15

15

15

 

070601

Управління культури облдержадміністрації

26 691,1

 

Усього

225

197

206

177

 

 

Молодший спеціаліст

225

197

206

177

 

 

У тому числі за напрямами підготовки:

 

 

Культура

93

65

94

65

 

 

бібліотечна справа

16

8

16

8

 

 

народна художня творчість

77

57

78

57

 

 

Мистецтво

132

132

112

112

 

 

хореографія

9

9

13

13

 

 

декоративно- прикладне мистецтво

8

8

8

8

 

 

образотворче мистецтво

13

13

8

                 8

 

 

музичне мистецтво

83

83

69

69

 

 

дизайн

11

11

7

7

 

 

кіно-, телемистецтво

 8

 8

7

7

 

 

Регіональне замовлення на підвищення кваліфікації кадрів

(післядипломна освіта) на 2015 рік

  

КТКВ

Замовники, назва професії

Середній контингент слухачів,

осіб

Загальний обсяг фінансування, тис.грн.

070701

Обласна державна адміністрація,                         обласна рада

1992

1 515,7

 

 

Державні службовці

1171

 

Посадові особи місцевого самоврядування

821

 

070701

Управління освіти і науки облдержадміністрації

4980

8 485,6

 

Керівники навчальних закладів

386

 

 

Вчителі

3229

 

 

Педагоги – організатори

54

 

 

Працівники дошкільних навчальних закладів

681

 

 

Вихователі шкіл, шкіл-інтернатів, спецшкіл-інтернатів, гуртожитків

230

 

 

Практичні психологи

80

 

 

Методисти

26

 

 

 

 

Соціальні педагоги

35

 

Керівники гуртків

129

 

Бібліотекарі

60

 

Логопеди

70

 

070702

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

2454

1 075,0

 

Медичні сестри, фельдшера, акушерки, зубні гігієністи, зубні техніки

2280

 

 

Фахівці медико - профілактичної справи

12

 

 

Лаборанти

162

 

070701

Управління культури  облдержадміністрації

550

578,9

 

Керівники , викладачі початкових

спеціалізованих навчальних закладів та викладачі вищих навчальних закладів

135

 

 

Керівники та спеціалісти музейних

закладів

35

 

 

Керівники та спеціалісти клубних закладів

193

 

 

Керівники та спеціалісти бібліотек

187

 

 

 

Заступник голови - керівник

апарату адміністрації 
 

В.І.Поліщук

 

 

 

  Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

22.06.2015    № 186

 

Перелік

замовників  на  підготовку фахівців та підвищення  кваліфікації кадрів (післядипломна освіта) для регіональних потреб у 2015 році

 

Обласна державна адміністрація, обласна рада

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради.

 

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Бердичівський педагогічний коледж;

Вищий комунальний навчальний заклад „Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка”;

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський інститут медсестринства”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Бердичівський медичний коледж”;

Комунальний вищий навчальний заклад „Новоград-Волинський медичний коледж”.

 

Управління культури облдержадміністрації

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. І. Огієнка;

Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка;

Обласний центр підвищення кваліфікації працівників культури, мистецтва та туризму.

 

 

 

Заступник голови - керівник

апарату адміністрації 
 

В.І.Поліщук

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців