Розпорядження № 197 від 02.06.2017 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 10.03.2017 № 90"

8.06.2017

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

02.06.2017

 

№ 197

Про внесення змін до
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 10.03.2017 № 90

 

 

 

Керуючись статтями 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 20.04.2017 №162 «Про погодження Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2017 рік», протоколу засідання комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації від 17.05.2017 № 3.


Внести такі зміни до Антикорупційної програми Житомирської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.03.2017 № 90:

 

1. Розділ І. «Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з реалізації та виконання Антикорупційної стратегії і державної Антикорупційної програми» доповнити абзацом 5 такого змісту:
«Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній державній адміністрації є:
запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;
підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;
втілення ідеї нетерпимості до проявів корупції;
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;
забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству;
виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації;
забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік».

 

2. Розділ ІІІ. «Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування» викласти у новій редакції:
Згідно з планом-графіком навчання в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради, який затверджено головою облдержадміністрації, заплановано проведення навчань за тематикою курсу «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» з березня 2017 року по грудень 2017 року

 

Дата

Тема

Категорія слухачів

Кількість осіб

02.03.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Спеціалісти з питань бухгалтерського обліку фінансових управлінь райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 

19

21.03.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Працівники кадрових служб закладів охорони здоров’я області

 

64

06.04.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Спеціалісти апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації і райдержадміністрацій, які не підвищували кваліфікацію з 2011 по 2013 роки

 

33

14.04.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Спеціалісти управлінь, відділів, секторів економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрацій

13

10.05.2017

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Головні бухгалтери райдержадміністрацій

 

25

15.05.2017

Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Начальники та спеціалісти відділів ведення Державного реєстру виборців райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 

38

22.05.2017

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Районні та міські архітектори

 

28

06.06.2017

Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

Спеціалісти з питань персоналу райдержадміністрацій та структурних підрозділів облдержадміністрації

 

39

25.09.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Керівники трудових архівів

 

 

28

03.10.2017

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Начальники управлінь, відділів, завідувачі секторів економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 

28

23.10.2017

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Працівники бюджетних відділів фінансових управлінь райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 

28

23.10.2017

Фінансовий контроль та моніторинг способу життя

Начальники фінансових відділів об’єднаних територіальних громад

 

32

31.10.2017

Засади антикорупційної політики в Україні

Начальники організаційних відділів апаратів райдержадміністрацій та міськвиконкомів

 

30

06.11.2017

Засади антикорупційної політики в Україні

Спеціалісти апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, які вперше зараховані на державну службу

25

14.11.2017

Засади антикорупційної політики в Україні

Працівники райдержадміністрацій та міськвиконкомів, які відповідають за організацію роботи із зверненнями громадян

 

30

28.11.2017

 

Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Спеціалісти управлінь (відділів) агропромислового розвитку райдержадміністрацій

 

23

 

3. У розділі ІV «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми» абзац 8 викласти у новій редакції:
«Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду приймає голова обласної державної адміністрації за висновками Комісії з оцінки корупційних ризиків обласної державної адміністрації, а також у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення (конкретизації)».

 

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців