Розпорядження № 22 від 03.02.2016 "Про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за 2015 рік"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.02.2016

 

№ 22

Про підсумки виконання
програми економічного і
соціального розвитку та
бюджету області за 2015 рік

 

 

 

Протягом 2015 року в області вдалося зберегти ряд позитивних тенденцій розвитку галузей економіки та соціальної сфери.


Обсяг промислового виробництва зріс на 9,8 %. Збереження позитивної динаміки у промисловості забезпечено за рахунок приросту виробництва продукції на підприємствах добувної промисловості та розробленні кар’єрів, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, машинобудування, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів.


У сільському господарстві обсяг виробництва продукції тваринництва порівняно з 2014 роком зріс на 3,5%.


У 2015 році до бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 2760,5 млн. грн., що на 17 % більше порівняно з надходженнями у 2014 році.


Забезпечено виконання планових показників, затверджених радами, з мобілізації доходів обласним бюджетом, а також бюджетами усіх міст обласного значення та районів області.


Середньомісячна номінальна заробітна плата у січні-листопаді 2015 року зросла проти відповідного періоду 2014 року на 17,1 % і склала 3194 грн. Середньомісячний розмір пенсії у грудні 2015 року - 1547 грн., що на 7,7 % більше, ніж було на початку року.


Видатки на галузь освіти збільшилися порівняно з 2014 роком на 15,9 %, охорону здоров'я – на 21,7 %, соціальне забезпечення населення – на 36,9 %, культуру і мистецтво – на 10,2 %, фізичну культуру і спорт – на 21,8 %.


Разом з тим в окремих галузях економіки та соціальної сфери не подолано негативні тенденції, що стримують подальший розвиток районів, міст та області в цілому.


У сільському господарстві виробництво валової продукції в усіх категоріях господарств зменшилося на 7,9 % за рахунок скорочення її у галузі рослинництва на 18,1 %.


Порівняно з 2014 роком обсяги будівельних робіт скоротилися на 18,1 %.


Нестабільним залишається фінансове становище суб'єктів господарювання. Протягом січня-вересня 2015 року фінансовий результат підприємств до оподаткування склав майже 776,3 млн. грн. збитку.


Погіршилися показники внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Обсяг роздрібного товарообороту з урахуванням продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями у 2015 році зменшився проти рівня попереднього року на 13,3 %, експорт товарів за січень-листопад – на 31,2 %.


Ускладнення фінансово-економічної ситуації в країні спричинило загострення соціальних проблем.


У грудні 2015 року чисельність офіційно зареєстрованих безробітних збільшилася порівняно з груднем 2014 року на 7,7 %.


Зросла кількість працівників, попереджених про вивільнення. Упродовж 2015 року роботодавці проінформували державну службу зайнятості про заплановане вивільнення 22,4 тис. працівників, що удвічі більше, ніж у 2014 році.


Суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. За станом на 1 січня 2016 року на 1 вільне робоче місце в області претендувало 17 осіб, що у 1,5 раза більше відповідного періоду попереднього року. У Брусилівському, Любарському та Романівському районах на 1 вакансію претендувало від 267 до 844 осіб.


За січень-листопад 2015 року порівняно з відповідним періодом попереднього року реальна заробітна плата в області зменшилася на 24,2%.


У грудні 2015 року споживчі ціни зросли на 43,7%, порівняно з груднем 2014 року.


Погіршилася криміногенна ситуація. Кількість облікованих кримінальних правопорушень за січень-листопад 2015 року порівняно з відповідним періодом попереднього року зросла на 21,7 %, у тому числі крадіжок – на 44,8 %.


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади, структурних підрозділів облдержадміністрації за збереження позитивних тенденцій в економіці, стабілізації фінансового стану в окремих галузях та поліпшення життєвого рівня населення, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 28.01.2016:

 

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міськвиконкомам спрямувати свою роботу на створення сприятливих умов інвесторам для залучення в економіку області інвестицій та збільшення на цій основі їх обсягів, кількості нових робочих місць і надходжень до бюджету.

 

2. Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації здійснити організаційні заходи щодо забезпечення виконання основних показників розвитку агропромислового комплексу області, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2016 рік.

 

3. Управлінням облдержадміністрації: промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, агропромислового розвитку, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам спільно з департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації здійснити комплекс організаційних заходів щодо надання допомоги товаровиробникам області у реалізації продукції на зовнішніх ринках. З цією метою створити електронну базу експортно-орієнтованої продукції для розповсюдження відповідної інформації через торговельно-економічні місії у складі посольств України за кордоном.

 

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:


1) Забезпечити виконання плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції.


2) Забезпечити надання якісної медичної високоспеціалізованої допомоги громадянам України, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, ветеранам війни, потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпеченим верствам населення.


3) Продовжити роботу щодо створення єдиної диспетчерської системи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, відділення для лікування потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС в обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського.5. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:


1) Забезпечити виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.


2) У першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії.


3) Ужити заходів щодо недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ.


4) Посилити контроль за станом проведення розрахунків комунальними підприємствами за спожиті енергоносії.


5) Забезпечити приведення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.


6) Посилити претензійно-позовну роботу та роботу щодо укладання договорів з реструктуризації існуючої заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги.


7) Посилити роботу з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії.


8) Розробити заходи щодо переведення котелень на альтернативні види палива, модернізації котельного обладнання, передбачивши кошти у місцевих бюджетах на їх співфінансування.


9) Забезпечити розроблення місцевих планів проведення оптимізації мережі навчальних закладів, передбачивши в них необхідну кількість місць для дітей шкільного віку, які проживають на відповідній території.


10) Забезпечити функціонування центрів первинної медико-санітарної допомоги як самостійних юридичних закладів.


11) Ужити заходів для досягнення нормативів забезпеченості мережею амбулаторій та підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.


12) Продовжити роботу щодо забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги та їх підрозділів обладнанням згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.


13) Забезпечити виконання протокольного доручення Президента України від 08.10.2015 № 1-1/873 щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я у процесі добровільного об’єднання територіальних громад.


14) Забезпечити встановлення керівниками медичних комунальних закладів та установ переліку платних послуг, що надаються ними, із зазначенням способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості відповідно до економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних із їх наданням.


15) Посилити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину», забезпечити формування соціальної думки щодо необхідності реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.


16) У межах фінансових можливостей забезпечити фінансування районних, міських програм щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки та (комплексних) цільових соціальних програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.

 

6. Ружинській, Радомишльській, Овруцькій райдержадміністраціям, рекомендувати Малинському міськвиконкому забезпечити ефективну діяльність робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

7. Романівській, Любарській, Брусилівській, Попільнянській, Черняхівській, Ружинській та Чуднівській райдержадміністраціям посилити роботу щодо збереження існуючих та створення нових робочих місць, подальшого зниження напруженості на ринку праці.

 

8. Житомирській, Ємільчинській, Любарській райдержадміністраціям, рекомендувати Коростенському міськвиконкому завершити розмежування надання первинної та вторинної медичної допомоги шляхом створення центрів первинної медико санітарної допомоги.

 

9. Райдержадміністраціям, рекомендувати головному управлінню Національної поліції в Житомирській області, міськвиконкомам:


1) Забезпечити підвищення рівня правоохоронного обслуговування населення та профілактичної роботи на території області.


2) Активізувати роботу з розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, насамперед вчинених відносно життя та здоров’я громадян, майнової спрямованості.


3) Здійснити організаційні заходи щодо виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.


4) Забезпечити проведення заходів, направлених на попередження злочинності у дитячому середовищі, посилення захисту прав дітей, недопущення насильства в сім’ї, втягнення неповнолітніх у наркоманію.


5) Забезпечити взаємодію з засобами масової інформації та інституціями громадянського суспільства в реалізації принципів гласності та відкритості в роботі органів і підрозділів поліції області.


6) Забезпечити взаємодію щодо обміну інформацією з боку органів влади та місцевого самоврядування, медичних закладів, центрів зайнятості з територіальними органами поліції про осіб, які зловживають спиртними напоями, не працюють, не навчаються, та схильні до скоєння злочинів.


7) Передбачити у місцевих програмах економічного і соціального розвитку заходи щодо поліпшення умов діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку, підвищення активності громадськості в профілактиці антисоціальних проявів, попередженні злочинів та правопорушень.


8) Продовжити роботу щодо установки телевізійних систем візуального моніторингу (спостереження) та інших технічних засобів для контролю за станом охорони публічного порядку на вулицях та в інших громадських місцях.


9) Розглянути питання щодо виділення коштів для придбання постільних речей, медичних препаратів, столового посуду, миючих і дезінфікуючих засобів з метою забезпечення належних умов утримання затриманих і взятих під варту осіб в ізоляторах тимчасового тримання Житомирського та Новоград-Волинського відділів, Володарсько-Волинського, Лугинського, Попільнянського та Радомишльського відділень поліції.

 

10. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам до 15 липня 2016 року поінформувати про хід виконання розпорядження структурні підрозділи облдержадміністрації:


1) Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва (пункти 1,3); фінансів (підпункти 1-3 пункту 5); містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (підпункти 4-8 пункту 5); праці та соціального захисту населення (пункти 7,8).


2) Управління облдержадміністрації: освіти і науки (підпункт 9 пункту 5); охорони здоров’я (підпункти 10-14 пункту 5, пункт 8).


3) Службу у справах дітей облдержадміністрації (підпункти 15-16 пункту 5).

 

11. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 25 липня 2016 року.

 

12. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження подати облдержадміністрації до 4 серпня 2016 року.

 

13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців