Розпорядження № 229 від 03.08.2015 "Про затвердження Положень про структурні підрозділи обласної державної адміністрації"

Версія для друку
3029

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.08.2015

 

№ 229

Про затвердження Положень про

структурні підрозділи обласної

державної адміністрації 

 

 

 

Відповідно до статей 5, 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпоряджень голови облдержадміністрації від 09.04.2015 №116 «Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів обласної державної адміністрації» та від 06.04.2015 №110 «Про зміну у структурі обласної державної адміністрації»:


1.Затвердити Положення про структурні підрозділи обласної державної адміністрації у новій редакції, що додаються:


управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації;
управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації;
управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації;
управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації;
управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації;
департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації;
управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації;
управління культури Житомирської обласної державної адміністрації;
управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.


2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.01.2013 №14 «Про затвердження Положень про департаменти та управління обласної державної адміністрації» в частині затвердження Положень про департамент сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації, департамент агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації, департамент промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації, департамент містобудування, архітектури та будівництва Житомирської обласної державної адміністрації, департамент житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, департамент цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, управління культури Житомирської обласної державної адміністрації та від 23.05.2013 №163 «Про утворення департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації» в частині затвердження Положення про департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації.

 

  

Голова адміністрації С.О. Машковський

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Житомирської обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), утворюється головою облдержадміністрації, підпорядкований голові облдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний Міністерству соціальної політики України, Міністерству молоді та спорту України.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основними завданнями управління є:

 

1) участь у формуванні та забезпеченні виконання державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми на території області;

 

2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння у соціальному становленні та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;

 

3) координація заходів, які здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади з питань, що належать до компетенції управління на території області;

 

4) розроблення проектів програмних документів з питань, що належать до компетенції управління;

 

5) створення умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом;

 

6) забезпечення підготовки і проведення спортивних заходів, навчальних тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

 

7) сприяння у розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

 

8) організація і проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів серед широких верств населення, забезпечення пропаганди здорового способу життя, залучення населення до зайняття фізкультурою і спортом;

 

9) здійснення відповідно до законодавства міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції управління щодо виконання відповідних програм та заходів.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї, впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили насильство в сім’ї, попередження торгівлі людьми, визначає пріоритети та напрями роботи в цій сфері в межах своєї компетенції;

 

2) розробляє проекти програм та заходів із питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, вносить рекомендації у розроблення проектів програми економічного і соціального розвитку, нормативно-правових актів;

 

3) сприяє у діяльності суб’єктів культурно-спортивного руху, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, залучає їх у встановленому порядку до виконання державних програм та заходів;

 

4) сприяє у створенні правових, економічних соціальних умов для функціонування і зміцнення сім’ї, утвердження авторитету та стійкості шлюбу;

 

5) вживає заходів, направлених на утвердження соціального партнерства сім’ї і держави, підвищення правової обізнаності батьків і дітей, посилення відповідального ставлення батьків щодо створення умов, необхідних для всебічного розвитку, виховання дітей, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми;

 

6) сприяє у створенні умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання професійної зайнятості з материнством, батьківством;

 

7) здійснює в межах своєї компетенції заходи із збереження репродуктивного здоров’я населення, заохочення народжуваності, соціального і правового захисту материнства, батьківства і дитинства;

 

8) виконує відповідно до законодавства функції спеціального уповноваженого органу влади з питань попередження насильства в сім’ї, сприяє у створенні спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї, потерпілих від торгівлі людьми, здійснює контроль за їх організацією і діяльністю;

 

9) бере участь у межах своїх повноважень у координації здійснюваних органами влади заходів протидії торгівлі людьми, реалізує інформаційно-просвітницькі програми у цій сфері, забезпечує координацію роботи центрів реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми, обласного ґендерного ресурсного центру;

 

10) виконує відповідно до законодавства функції спеціального уповноваженого органу влади, відповідального за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, ідентифікації постраждалих та роботи з ними;

 

11) організовує заходи, в межах своїх повноважень, щодо попередження негативних явищ, пропаганди здорового способу життя в молодіжному і дитячому середовищі;

 

12) забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, розвиток мережі оздоровчих закладів, підвищення оздоровчих послуг для дітей та молоді; забезпечує проведення державної атестації закладів оздоровлення і відпочинку комунальної і приватної форм власності;

 

13) здійснює контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

 

14) забезпечує в межах своїх повноважень заходи щодо розвитку різних форм позашкільної освіти дітей, здійснює контроль за станом виховної роботи за місцем проживання дітей;

 

15) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

 

16) координує діяльність структурних підрозділів районних державних адміністрацій, міських рад з питань сім’ї, молоді, спорту, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 

17) вживає заходів для соціального захисту спортсменів, спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

 

18) сприяє у створенні умов для соціального становлення та розвитку молоді;

 

19) здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання житлово-побутових проблем, молоді, молодих спортсменів, членів збірних команд України та їх тренерів, сприяє у забезпеченні молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальним житлом, співпрацюючи з регіональним управлінням “Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву”;

 

20) сприяє у працевлаштуванні та зайнятості різних категорій молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності, підтримці молодіжних центрів праці та створенні молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних трудових загонів;

 

21) вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей та молоді, поширює соціально-тематичну рекламу, сприяє у розвитку і діяльності центрів ресоціалізації наркозалежної молоді незалежно від форм власності;

 

22) сприяє у розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей дітей і молоді, проведенні олімпіад і конкурсів, тренінгів, семінарів, виставок, фестивалів, творчих конференцій, форумів, конгресів, розвитку мережі культурно-освітніх закладів, спрямовує діяльність регіонального молодіжного центру;

 

23) вживає заходів щодо виховання дітей, молоді, в тому числі спортсменів, на засадах патріотизму, національної свідомості, гідності, міжнаціональної толерантності, сприяє у діяльності фізкультурно-спортивних товариств, військово-патріотичних клубів, історико-пошукових та інших громадських організацій;

 

24) сприяє у розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученні їх до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;

 

25) організовує проведення наукових та соціологічних досліджень з питань сім’ї, жінок, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, готує і подає в установленому порядку узагальнені дані з цих питань;

 

26) організовує разом з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування підготовку матеріалів до доповідей про стан реалізації положень Конвенції ООН про права дитини, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок, Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті;

 

27) сприяє у розробленні та впровадженні у межах своїх повноважень сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність управління, в тому числі через засоби масової інформації і власний веб-сайт, в установленому порядку організовує виставкову та видавничу діяльність, проведення семінарів, конференцій з питань, віднесених до компетенції управління, здійснює в установленому порядку інформаційно-пропагандистську, рекламну та видавничу діяльність;

 

28) надає пропозиції щодо вдосконалення соціальних, фінансово-економічних нормативів і стандартів та механізму їх впровадження; бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

 

29) разом із заінтересованими органами влади вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, шкіл олімпійського та параолімпійського резерву, шкіл з неолімпійських видів спорту, спеціалізованих закладів спортивного профілю, фізкультурно-спортивних навчальних закладів, у межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю незалежно від їх форм власності;

 

30) на конкурсних засадах здійснює добір тренерських кадрів та інших фахівців спорту;

 

31) формує календарний план культурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до Єдиного календарного плану спортивних змагань України;

 

32) порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів, фахівців фізкультурної галузі, а також про призначення державних стипендій олімпійським та параолімпійським чемпіонам, видатним діячам фізичної культури, спорту, нагородження працівників сфери фізичної культури, спорту державними нагородами та присвоєння їм почесних звань;

 

33) комплектує склад збірних команд області з видів спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів;

 

34) надає у встановленому порядку осередкам (філіям, відділенням національних спортивних федерацій, обласним громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) або їхнім об’єднанням статус обласної спортивної федерації, веде облік та реєстр зазначених організацій;

 

35) здійснює контроль за технічним станом, ефективним використанням спортивних споруд, олімпійських центрів і баз, додержанням екологічних вимог, норм та правил безпеки на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери компетенції управління;

 

36) сприяє структурним підрозділам Національного олімпійського комітету України у розвитку олімпійського руху та його матеріально-технічної бази і міжнародних зв’язків;

 

37) координує діяльність у межах своїх повноважень щодо запобігання використанню медичного допінгу в спорті;

 

38) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень (у тому числі дискваліфікації спортсменів, позбавлення класифікаційних і почесних спортивних звань і прав на проведення тренерської, суддівської роботи) до спортсменів, тренерів та інших працівників;

 

39) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

 

40) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, здійснення заходів щодо міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

 

41) сприяє, шляхом утворення громадських органів, до складу яких входять спортсмени, тренери, фахівці та інші особи, у вирішенні спірних питань між суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, які не належать до компетенції судових органів;

 

42) забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян;

 

43) здійснює внутрішній фінансовий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних асигнувань, одержувачами бюджетних коштів нижчого рівня;

 

44) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

 

45) забезпечує виконання заходів з протидії корупції у межах визначених повноважень;

 

46) забезпечує захист персональних даних;

 

47) виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

5. Управління для здійснення повноважень і завдань має право:


залучати в установленому порядку фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань для розгляду питань, що залежать до його компетенції;

 

утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах своїх повноважень комісії, експертні та консультаційно-дорадчі органи, робочі групи;

 

робити запити та одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики – безкоштовно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

здійснювати фінансування програм і проектів у сфері сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту, надавати фінансову допомогу та сприяти у роботі громадським організаціям, клубам, секціям тощо, діяльність яких спрямована на розвиток сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, демографічних процесів, рівності прав та можливостей жінок і чоловіків;

 

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у відповідних галузях;

 

сприяти у встановленому порядку залученню вітчизняних та іноземних інвестицій до реалізації спільних програм, у тому числі до розвитку сучасних спортивних споруд;

 

укладати договори, угоди;

 

скликати, проводити наради з питань, що належать до його компетенції.

 

6. Управління для виконання покладених на нього завдань в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями.

 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з центральними органами виконавчої влади в установленому законодавством порядку.


Начальник управління має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області.

 

8. Начальник управління:


здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності сприяє у створенні належних умов праці в управлінні;

 

подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

 

подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

затверджує Положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

 

планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

 

звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 

розпоряджається коштами у межах асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах на розвиток сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту та утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

 

погоджує питання про призначення і звільнення керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій з питань сім’ї, молоді, спорту;

 

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

здійснює добір кадрів, призначає на посади працівників управління;

 

забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.


Накази начальника управління, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.

 

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, в ньому може створюватися колегія у складі начальника управління (голови колегії), заступника начальника управління, а також інших працівників галузі. До її складу можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрацій, міських рад з питань сім’ї, молоді, спорту, представники об’єднань громадян.


Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням начальника управління.


Рішення колегії проводяться в дію наказами начальника управління.

 

10. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, вирішення найважливіших питань у сфері сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури і спорту в управлінні можуть утворюватися дорадчі органи.


Склад дорадчих органів та Положення про них затверджуються головою облдержадміністрації.

 

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації.

 

12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

Начальник управління сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації

С.М. Гресь
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

Управління охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління охорони здоров’я) є структурним підрозділом Житомирської облдержадміністрації, утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне і підконтрольне голові обласної державної адміністрації та Міністерству охорони здоров’я України.


1. Управління охорони здоров’я у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Житомирської обласної ради, а також цим Положенням.


2. Основними завданнями управління охорони здоров’я є:


1) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я на території області;


2) управління закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і медичного забезпечення;


3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;


4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;


5) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;


6) забезпечення виконання актів законодавства у сфері охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, медичних критеріїв технологій.

 

3. Управління охорони здоров’я відповідно до покладених на нього завдань:


1) здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує координацію і контроль за їх діяльністю;


2) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території;


3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, заходів щодо регіонального розвитку, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;


4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони здоров’я в межах області та вживає заходів для усунення недоліків;


5) здійснює державний контроль за дотриманням закладами охорони здоров’я норм, стандартів у межах визначених повноважень;


6) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;


7) забезпечує ефективне і цільове використання коштів обласного бюджету та медичної субвенції; здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок медичної субвенції та коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;


8) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі охорони здоров’я;


9) бере участь:
у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для розгляду на сесії обласної ради;


10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;


11) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;


12) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;


13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;


14) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об’єднань, уживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я;


15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;


16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;


17) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;


18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;


19) надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень органів виконавчої влади щодо охорони здоров’я;


20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;


21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;


22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;


23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);


24) забезпечує захист персональних даних;


25) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;


26) вивчає стан здоров’я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;


27) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерству охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;


28) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з Міністерством охорони здоров’я України подає їх на розгляд обласної державної адміністрації, здійснює моніторинг та інформаційний супровід впровадження реформ;


29) організовує роботу з охорони здоров’я материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, виробництва і якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров’я;


30) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно-забруднених територіях;


31) здійснює організаційно-методичне керівництво закладами охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, визначає потребу у лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;


32) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги спеціалістами закладів охорони здоров’я усіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані в установленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території Житомирської області;


33) сприяє у розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров’я;


34) вносить пропозиції обласній державній адміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;


35) укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням;


36) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;


37) вживає заходів щодо збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку області;


38) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;


39) сприяє у реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;


40) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;


41) уживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в області;


42) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я;


43) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;


44) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;


45) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;


46) забезпечує у межах своїх повноважень:
дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
планування і контроль за виконанням заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;


47) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;


48) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, а також щодо лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;


49) сприяє у забезпеченні санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;


50) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;


51) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;


52) інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;


53) сприяє у вирішенні питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних із профілактикою захворюваності, спричиненої вживанням тютюнових виробів і впливом на здоров’я тютюнового диму;


54) сприяє у розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я;

 

55) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;


56) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування;


57) готує (бере участь у підготовці) проекти спільних наказів відповідно до Конституції, законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та інших органів центральної влади, організовує і контролює їх виконання у межах своїх повноважень;


58) здійснює спеціальну перевірку щодо відомостей про стан здоров’я осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування;


59) надає адміністративні послуги;


60) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.

 

4.Управління має право:


1) надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання доручення керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;


2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Житомирської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;


3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;


5) сприяти у наданні на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

 

5. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Житомирської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.


6. Управління охорони здоров’я очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із Законом України «Про державну службу» за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку.

 

Начальник управління охорони здоров’я має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження щодо вирішення питань кадрової політики в області.


7. Начальник управління охорони здоров’я:


1) здійснює керівництво діяльністю управління охорони здоров’я, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, створює належні умови праці працівникам управління;


2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління охорони здоров’я;


3) затверджує посадові інструкції працівників управління охорони здоров’я та розподіляє обов’язки між ними;


4) планує роботу управління охорони здоров’я, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;


5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління охорони здоров’я;


6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління охорони здоров’я завдань та затверджених планів роботи;


7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я, та розробляє проекти відповідних рішень;


8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;


9) представляє інтереси управління охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;


10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подає до державної реєстрації головному територіальному управлінню юстиції у Житомирській області;


11) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління охорони здоров’я в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління охорони здоров’я;


13) здійснює добір кадрів;


14) організовує роботу з підвищення рівня кваліфікації державних службовців управління охорони здоров’я;


15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління охорони здоров’я, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності;


16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління охорони здоров’я, які не є державними службовцями;


17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління охорони здоров’я;


18) забезпечує дотримання працівниками управління охорони здоров’я правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;


19) затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки його працівників;


20) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади заступників керівників та головних бухгалтерів обласних закладів охорони здоров’я, та комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції управління охорони здоров’я за поданням керівника;


21) погоджує розподіл обов’язків між заступниками керівника закладів охорони здоров’я за його поданням;


22) погоджує преміювання керівників обласних закладів охорони здоров’я, встановлення їм надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги;


23) розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи і баланси підвідомчих закладів охорони здоров’я та освіти, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;


24) постійно інформує населення про стан виконання покладених на управління повноважень у відповідних засобах масової інформації;


25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

8. Для погодженого вирішення питань в управлінні охорони здоров’я утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації та працівники закладів охорони здоров’я, громадських організацій (за згодою) . Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління охорони здоров’я. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління охорони здоров’я.

 

9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в управлінні охорони здоров’я можуть утворюватися комісії. Склад комісій та положення про них затверджує начальник управління.


10. Накази начальника управління охорони здоров’я, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України;


11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління охорони здоров’я визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень;


12. Штатний розпис та кошторис управління охорони здоров’я затверджує голова обласної державної адміністрації після попередньої їх експертизи у департаменті фінансів облдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228;


13. Управління охорони здоров’я є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  

 

Начальник управління охорони здоров'я
облдержадміністрації

О.М.Торбас
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Житомирської обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держкомтелерадіо та Міністерства інформаційної політики України, розпорядженнями голови Житомирської обласної державної адміністрації та цим Положенням.


3. Управління підпорядковується голові облдержадміністрації.


4. У межах своєї компетенції управління взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, відповідними структурними підрозділами Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.


5. Основними завданнями управління є:


забезпечення реалізації державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності та розвитку інформаційного простору області;


створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості області до процесів формування та реалізації державної політики, прийняття обласною державною адміністрацією суспільно значущих управлінських рішень;


формування позитивного іміджу керівництва держави та області;


висвітлення у засобах масової інформації діяльності обласної державної адміністрації та керівництва держави;


моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки;


сприяння розвитку інформаційної та видавничої сфер регіону.


6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:


аналізує та прогнозує розвиток інформаційно-комунікативної сфери регіону;


забезпечує інформування населення про діяльність обласної державної адміністрації;


вивчає та аналізує громадську думку з актуальних питань розвитку регіону;


співпрацює з об’єднаннями громадян щодо сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства (в тому числі забезпечує проведення консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя; сприяє у врахуванні громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади; координує роботу громадської ради при облдержадміністрації, громадської гуманітарної ради при облдержадміністрації тощо);


здійснює моніторинг проведення мирних зібрань громадян, організовує в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;


сприяє у реалізації державної політики у сфері інформації та видавничої справи;


сприяє у безперешкодній діяльності засобів масової інформації та в утвердженні свободи слова;


забезпечує оперативне оприлюднення інформації про діяльність облдержадміністрації;


організовує та забезпечує висвітлення прес-конференцій, брифінгів, тематичних зустрічей з журналістами, поширює інформаційні матеріали, у тому числі фото-, відео- та аудіо;


організовує запис радіо- та телевізійних програм за участю керівництва обласної державної адміністрації, працівників структурних підрозділів облдержадміністрації;


формує редакційну політику та забезпечує наповнення офіційного інтернет-представництва облдержадміністрації;


здійснює оперативний моніторинг інтернет-ресурсів, регіональних засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та суспільно-політичної ситуації в регіоні, інформує керівництво облдержадміністрації про результати моніторингу та подає пропозиції щодо реагування на них;


вносить пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо висвітлення у засобах масової інформації заходів;


координує роботу щодо реагування на критичні зауваження та пропозиції на адресу органів влади;


готує пропозиції до проектів обласного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону, проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з питань, що належать до його компетенції;


сприяє у підвищенні кваліфікації працівників інформаційної сфери;


надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, районним держадміністраціям, відповідно до компетенції;


вносить пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо нагородження державними нагородами України, Почесною грамотою облдержадміністрації представників інформаційної сфери та об’єднань громадян;


розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;


забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;


забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;


забезпечує захист персональних даних в межах компетенції управління.


4. Управління має право:


залучати спеціалістів інших структурних підрозділів адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;


одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, а від місцевого органу державної статистики безоплатно – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


одержувати в установленому законодавством порядку обов'язкові примірники друкованих видань, що видаються або виготовляються видавництвами, видавничими організаціями, поліграфічними підприємствами області;


скликати в установленому порядку наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції;


використовувати системи зв'язку і комунікацій обласної державної адміністрації;


готувати та вносити в установленому порядку пропозиції керівництву облдержадміністрації щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань, що належать до його компетенції;


нагороджувати Подякою представників громадськості, ЗМІ за вагомий внесок у розвиток інформаційно-комунікативної сфери регіону.


5. Організація роботи управління:


Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними відділами прес-служби Президента України та Кабінету Міністрів України, відділами апарату, іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації.


Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації згідно із законодавством України про державну службу.


6. Начальник управління:


здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у підрозділі;


подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;


затверджує посадові інструкції особового складу управління та розподіляє обов’язки між ними;


планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;


вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;


звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;


може входити до складу колегії облдержадміністрації;


представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями та установами – за дорученням керівництва облдержадміністрації;


видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області;
подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління;


проводить роботу, пов’язану з добором та підвищенням кваліфікації працівників управління, створенням кадрового резерву;


розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису;


скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;


здійснює інші повноваження, визначені законом.


7. Начальник управління може мати одного заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області.


Інші працівники управління призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління.


8. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління затверджує голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


10. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

  

Начальник управління інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

О.М. Григор’єва
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації, підпорядкований голові обласної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний Міністерству аграрної політики і продовольства України.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства аграрної політики і продовольства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради та Положенням про управління.


3. Основні завдання та функції управління.


1) забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;


2) реалізація державного управління у сферах сільського господарства, тваринництва, землеробства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій;

 

3) реалізація державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

 

4) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону, харчової та переробної промисловості області;

 

5) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, харчової і переробної промисловості, наукового, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці і техніки безпеки;


4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) подає пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового комплексу та програм розвитку сільських територій;

 

2) вносить Міністерству аграрної політики і продовольства України пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

 

3) сприяє у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси, надає методичну допомогу у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

 

4) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробничих об’єктів;


5) у межах повноважень та чинного законодавства вживає заходів щодо запобігання та протидії корупції в галузях агропромислового виробництва;

 

6) у межах повноважень забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

 

7) забезпечує захист персональних даних;

 

8) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, за дорученням Міністерства аграрної політики і продовольства України, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє у розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

 

9) сприяє в організації органічного виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

 

10) розробляє і вносить обласній державній адміністрації пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, контролює проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

 

11) сприяє у забезпеченні цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель та здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

 

12) сприяє у техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, вносить рекомендації щодо норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;

 

13) сприяє в межах своїх повноважень у розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадженні енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

 

14) сприяє в укладанні галузевих і регіональних угод з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі, сприяє громадським об’єднанням галузі у їх діяльності;

 

15) спільно з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами реалізує науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

 

16) сприяє у створенні відповідно до чинного законодавства належних умов для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;

 

17) спільно з профільними службами області забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

 

18) забезпечує контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки і безпеки дорожнього руху при веденні виробничих процесів;

 

19) вживає згідно з повноваженнями, заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного та обласного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами в галузь на відповідний рік та інформує через районні управління (відділи) агропромислового розвитку суб’єкти господарювання агропромислового комплексу про застосування норм порядків використання коштів за вказаними бюджетними програмами відповідно до чинного законодавства;

 

20) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

 

21) у межах повноважень подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

 

22) спільно з відповідними профільними службами здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння у просуванні сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки в межах чинного законодавства;

 

23) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу області та надає відповідну інформацію Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів щодо забезпечення підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та продовольчої безпеки держави та області;

 

24) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

 

25) здійснює в межах повноважень заходи щодо забезпечення продовольчого ринку області продуктами харчової і переробної промисловості, сільськогосподарських підприємств вітчизняного виробництва;

 

26) розробляє та координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузі з урахуванням кон’юктури ринку;

 

27) забезпечує виконання механізму надання державної та обласної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

 

28) забезпечує реалізацію державної цінової політики в агропромисловому комплексі;

 

29) подає пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності сільськогосподарських галузей, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

 

30) контролює та координує роботу з розвитку насінництва, сортовипробовування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;

 

31) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє у розвитку аграрної галузі суб'єктами господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

 

32) сприяє в межах компетенції у поліпшенні екологічного стану сільськогосподарського виробництва та природоохоронної діяльності;

 

33) сприяє в модернізації виробничих умов праці товаровиробників, підвищенні рівня кваліфікації та продуктивності праці;

 

34) сприяє у межах своїх повноважень та чинного законодавства у впровадженні в галузь сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенні системи інформаційних ресурсів;

 

35) здійснює в межах повноважень контроль за діяльністю аграрної біржі;

 

36) координує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

 

37) забезпечує контроль за реалізацією державної політики у сферах ветеринарної медицини, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин, збереження родючості ґрунтів, охорони праці та техніки безпеки в галузі;

 

38) забезпечує проведення згідно з чинним законодавством атестації та допуску до відтворення сільськогосподарських тварин;

 

39) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

 

40) здійснює в галузі тваринництва в межах повноважень заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх, прогресивних технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;

 

41) сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у проведенні аграрної та земельної реформи;

 

42) координує згідно з чинним законодавством діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що спрямована на розв’язання завдань із виробництва продукції рослинного походження;

 

43) формує поточний та перспективний прогноз потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

 

44) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів;

 

45) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу сучасною технікою, обладнанням, нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

 

46) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

5. Управління у межах своєї компетенції бере участь у:

 

1) розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

 

2) поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

 

3) приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

 

4) реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє у забезпеченні ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

 

5) забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців;

 

6) здійснення заходів комплексного розвитку сільських територій, щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

 

7) формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки держави;

 

8) розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

 

9) формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

 

10) організації продовольчого ринку;

 

11) розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

 

12) розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

 

13) реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

 

14) розробленні та здійсненні заходів щодо нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновленні традиційних та в освоєнні нових ринків збуту продукції;

 

15) визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку;

 

16) реалізації державної регуляторної політики;

 

17) організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

 

18) організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

 

19) реалізації програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

 

20) підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

 

21) виконанні інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

 

6. Управління має право:

 

1) одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;

 

2) залучати працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, структурних підрозділів та обласних служб системи агропромислового комплексу, установ та організацій, представників громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації в аграрній галузі;

 

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами обласної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікаціями, мережами зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) організовувати і проводити в установленому порядку засідання колегії управління, брифінги, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;

 

6) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо термінів, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;

 

7) управління проводити в разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видавати відповідні акти.

 

7. Начальник управління:

 

1) призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством аграрної політики і продовольства України;

 

2) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою обласної державної адміністрації за виконання покладених на управління завдань, сприяє у створенні належних умов праці в управлінні;

 

3) начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики;

 

4) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про управління;

 

5) визначає структуру управління, затверджує Положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;

 

6) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

 

7) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

 

8) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань;

 

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

11) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції погоджені із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступників начальника управління.

 

12) погоджує призначення на посаду начальників управлінь (відділів) агропромислового розвитку районних державних адміністрацій та їх заступників;

 

13) призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

 

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

17) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

 

18) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні;

 

19) розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступників та керівників структурних підрозділів управління;

 

20) здійснює інші повноваження, що не суперечать чинному законодавству.


8. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та штатний розпис управління затверджує голова обласної державної адміністрації в межах виділених бюджетних призначень, після проведення їх експертизи департаментом фінансів облдержадміністрації.

 

Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Т.в.о. начальника управління
агропромислового розвитку облдержадміністрації

Л.Ф.Бабич
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

  

ПОЛОЖЕННЯ
про управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації (далі - управління) - є структурним підрозділом облдержадміністрації, що утворюється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації та Мінінфраструктури України.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінінфраструктури України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

 

3. Управління є юридичною особою публічного права.

 

4. Основними завданнями управління є:

 

забезпечення реалізації державної політики у промисловості, в енергетиці, у галузях транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, сфері туризму, здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і нарощування обсягів виробництва підприємствами промисловості, галузей енергетики, транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, сфери туризму, формування і виконання регіональних замовлень на території області;

 

участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку промисловості, паливно - енергетичного комплексу, галузей транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, а також туризму;

 

участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що виробляється, і послугах, що надаються підприємствами промисловості, паливно - енергетичного комплексу, транспорту, дорожнього господарства та зв’язку на внутрішньому і зовнішньому ринках, розробленні програм, спрямованих на освоєння та випуск імпортозамінної продукції, раціональне використання надр, паливно - енергетичних та інших матеріальних ресурсів; популяризації ефективного та ощадливого їх використання;

 

участь у розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток промисловості, галузей енергетики, транспорту, дорожнього господарства та зв'язку, сфери туризму; сприяння у створенні робочих місць у галузях, віднесених до його компетенції;

 

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) аналізує стан і тенденції розвитку промисловості, паливно - енергетичного комплексу, галузей транспорту, дорожнього господарства та зв’язку, ринку туристичних послуг області, бере участь у визначенні його пріоритетів, проведенні структурних змін суспільного виробництва, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові облдержадміністрації, Мінінфраструктури України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку області та організацію виробництва продукції і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективне використання паливно - енергетичних ресурсів, залучення місцевих енергоресурсів до енергетичного балансу області;

 

2) аналізує потреби області у перевезеннях залізничним, автомобільним, повітряним та водним транспортом, у послугах поштового зв’язку, телекомунікаціях та визначає їх відповідність нормативним показникам;

 

3) готує пропозиції до проектів державного і місцевих бюджетів, програми соціально - економічного розвитку області та Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий та довгостроковий періоди;

 

4) розробляє у межах своєї компетенції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України заходи щодо її виконання та здійснює контроль за їх проведенням;

 

5) готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і перспективного розвитку промисловості, галузей транспорту, дорожнього господарства, зв’язку та туризму і вживає заходів до їх реалізації;

 

6) готує пропозиції щодо перспективного розвитку паливно - енергетичного комплексу області, в першу чергу за рахунок наявних місцевих видів та нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, а також шляхом запровадження систем комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;

 

7) готує пропозиції Мінінфраструктури України щодо формування державної політики у сфері туризму;

 

8) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з питань, що належать до його компетенції;

 

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

10) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

11) поширює кращий досвід здійснення енергозберігаючих заходів в промисловості, на транспорті, в дорожньому господарстві, у сфері туризму, сприяє в участі місцевих підприємств і організацій у виставково-ярмаркових заходах, проведенні конференцій та семінарів;

 

12) готує пропозиції для укладення (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України та облдержадміністрації, за винятком посад керівників, що обираються (призначаються) за результатами конкурсного відбору, проведеного у визначеному законодавством Порядку;

 

13) подає пропозиції щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів та вантажів у межах області з метою забезпечення транспортного сполучення сіл та міст області з районами та обласним центром, а також з містом Києвом та іншими містами держави;

 

14) організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах;

 

15) бере участь у:

 

розробленні та здійсненні заходів щодо створення умов для надання послуг поштового зв’язку та безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів інфраструктури;

в організації робіт з оперативної ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на підприємствах промисловості, паливно - енергетичного комплексу, галузей транспорту, дорожнього господарства та зв’язку;

формуванні напрямів діяльності облдержадміністрації щодо підвищення рівня безпеки при експлуатації усіх видів транспорту та у роботі комісії з питань безпеки руху;

складанні енергетичних балансів, проводить аналіз стану паливно - енергетичного комплексу та ефективності використання паливно - енергетичних ресурсів підприємствами області;

реалізації міжнародних проектів у сфері туризму;

розробленні пропозицій щодо будівництва об’єктів туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі міжнародних транспортних коридорів, залучення інвестицій для розвитку туризму;

формуванні державної політики у сфері енергетики, проводить моніторинг її реалізації та соціально - економічних наслідків, сприяє у впровадженні та розвитку на відповідній території енергозберігаючих технологій у галузях суспільного виробництва;

роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів для підвищення промислового, паливно - енергетичного, транспортного потенціалу та розвитку телекомунікаційної мережі області;

підготовці пропозицій голові облдержадміністрації щодо розміщення на території області нових підприємств, а також реконструкції і ліквідації підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери її управління, з урахуванням економічної і соціальної потреби та їх впливу на енергетичний баланс області;

 

16) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету;

 

17) сприяє у розвитку науки і техніки, впровадженні нових технологій, підвищенні технічного рівня виробництва продукції і наданні послуг, їх якості та конкурентоспроможності, створенні регіональних і територіальних інформаційно - консультаційних і експертно-сервісних енергозберігаючих компаній, інвестиційних та інноваційних центрів, технопарків;

 

18) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення системи обліку електро- та газопостачання, методичного забезпечення нормування питомих витрат паливно - енергетичних ресурсів;

 

19) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення та до Міненерговугілля України пропозиції щодо формування цін і тарифів на енергоносії та економічних механізмів стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

 

20) вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного майна та бере участь у їх виконанні;

 

21) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні своєчасних заходів для запобігання банкрутству підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури України;

 

22) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;


23) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів до вирішення порушених ними питань;

 

24) організовує співробітництво обласної державної адміністрації із засобами масової інформації з питань, що належать до його компетенції, та проводить роботу з інформаційного забезпечення обласної державної адміністрації, у тому числі стосовно виконання державних, галузевих, регіональних, обласних програм та бере участь у методичному забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем;

 

25) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

 

26) забезпечує захист персональних даних;

 

27) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

 

6. Управління має право:

 

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації та погодженням з Мінінфраструктури України.


Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження щодо вирішення питань кадрової політики в області.

 

9. Начальник управління:

 

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на управління завдань;

затверджує структуру управління, розподіляє обов’язки між заступником начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, які в свою чергу несуть відповідальність перед начальником управління за виконання своїх професійних обов’язків;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис і штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов’язки його працівників;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;

розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління.

 

10. У разі відсутності начальника управління (відпустка, хвороба, відрядження і т. і.) його обов’язки виконує заступник начальника управління (згідно з наказом начальника).

 

11. Для розгляду рекомендацій і пропозицій щодо реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і комісії.

 

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджується начальником управління.

 

12. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації.

 

14. Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи департаментом фінансів облдержадміністрації.

 

15. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням.

  

 

Т.в.о.начальника управління промисловості,
розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації

Р.А.Крисюк
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації (далі - департамент) є структурним підрозділом облдержадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яким спрямовується та координується його діяльність.

 

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, іншими нормативними і законодавчими актами, а також Положенням про департамент.

 

3. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та зобов’язань департаменту містобудування, архітектури та будівництва облдержадміністрації та департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 

4. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації у межах своїх повноважень організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції.


5. Основними завданнями департаменту є:

 

1) реалізація державної політики у сфері містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства у Житомирській області;

 

2) здійснення організаційного забезпечення виконання указів Президента України, рішень, постанов і розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, голови облдержадміністрації, обласної ради з питань капітального будівництва, розвитку будівельної галузі, житлово-комунального господарства;

 

3) на основі опрацьованих і уточнених лімітів капітальних вкладень, обсягів асигнувань програми капітального будівництва на території області за рахунок різних джерел фінансування формує на поточний рік та виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення в області, ведення єдиної політики з питань містобудування, територіального планування, забудови населених пунктів, охорони культурної спадщини, кадастру населених пунктів та житлової політики;

 

4) сприяння у комплексному і соціально-економічному розвитку галузі області за рахунок різних джерел фінансування;

 

5) забезпечення скоординованості дій представників бізнесу з державною владою та органами місцевого самоврядування щодо питань реформування житлово-комунального господарства, капітального будівництва, виконання науково-технічних та соціальних програм, спрямованих на розширення будівництва, збільшення обсягів виробництва будівельних матеріалів та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності та економічності;

 

6) забезпечення розвитку співробітництва з іноземними та міжнародними організаціями з питань інвестування і співпраці в галузі житлово-комунального господарства, капітального будівництва, розвитку будівельної інфраструктури;

 

7) проведення аналізу законодавства, нормативних актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань капітального будівництва щодо перспектив розвитку та економіки будівельного комплексу у Житомирській області;

 

8) проведення аналізу стану розвитку житлово-комунального господарства області та підготовка пропозицій до проекта бюджетів усіх рівнів (державний, обласний та місцевий) щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства;

 

9) сприяння у розвитку іпотечного кредитування та розширенні житлового будівництва в області, створенні ФФБ (фондів фінансування будівництва);

 

10) розгляд звернень райдержадміністрацій, міськвиконкомів, галузевих департаментів та управлінь адміністрації, заяв, скарг громадян з питань капітального будівництва, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та підготовка пропозицій щодо їх вирішення;

 

11) виконання завдань з проектування та будівництва житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

 

12) організація виконання обласної та регіональних програм енергозбереження на підприємствах і в організаціях різних форм власності області;

 

13) організація виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів регіональних програм соціально-економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів;

 

14) сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів;

 

15) організаційне забезпечення роботи комісій при облдержадміністрації відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” з питань надання адміністративних послуг з ліцензування:

на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

 

16) організація та проведення моніторингу підготовки роботи підприємств житлово-комунальної галузі та об’єктів соціальної сфери в осінньо-зимовий період;

 

17) аналіз стану містобудування на території області, організація, розроблення і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

 

18) координація суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду;

 

19) забезпечення дотримання законодавства у сфері будівництва та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за її реалізацією;

 

20) організація та участь у виробничих нарадах підприємств та організацій житлово-комунальної галузі та будівництва;

 

21) сприяння у проведенні семінарів, навчань, наукових досліджень з питань капітального будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства.

 

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, територіального планування, розміщенні об'єктів будівництва, інженерного забезпечення, транспорту, подає до облдержадміністрації пропозиції з цих питань;

 

2) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

 

3) організовує виконання державних програм та розроблення і реалізацію регіональних програм у сфері житлово-комунального господарства, подає пропозиції до проектів регіональних програм соціально - економічного розвитку області щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

 

4) аналізує пропозиції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, замовників з капітального будівництва, здійснює опрацювання і підготовку матеріалів для обґрунтування у відповідних державних органах, міністерствах з метою виділення лімітів централізованих капітальних вкладень і видатків з обласного та місцевого бюджетів;

 

5) розробляє перспективні і поточні програми соціально-економічного розвитку області з капітального будівництва, складає переліки проектів та титульні списки будов, на проведення проектно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження до облдержадміністрації;

 

6) готує пропозиції до проектів обласного бюджету щодо фінансування регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів і подає їх на розгляд облдержадміністрації;

 

7) розробляє пропозиції до проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України та довготермінових прогнозів, проектів річних програм капітального будівництва об’єктів соціального призначення, розвитку закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціального забезпечення, фізкультури та спорту на території області;

 

8) бере участь у розробленні розділів до проектів державних, галузевих та регіональних програм, проектів програм соціально-економічного розвитку області, в організації їх виконання;

 

9) надає методичну допомогу у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства;

 

10) проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства у разі покладення на нього функцій замовника;

 

11) готує пропозиції щодо розподілу коштів для фінансування об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлово-комунального господарства області відповідно до робочої документації;

 

12) здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства;

 

13) бере участь в обстеженні територій населених пунктів, де спостерігаються небезпечні природні та техногенні процеси, розробленні схем інженерного захисту цих територій, проводить моніторинг надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у житлово-комунальній сфері й оцінку їх соціально-економічних наслідків;

 

14) сприяє у реалізації проектів щодо створення зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання і надає допомогу щодо розгляду їх обласною радою;

 

15) сприяє у проведенні науково-технічних досліджень з питань підвищення технологічного рівня виробництва та якості житлово-комунальних послуг, зниженні їх ресурсо- та енергоємності, забезпеченні екологічної безпеки, пропагує досягнення передового досвіду, сприяє у використанні на підприємствах житлово-комунального господарства сучасних інформаційних технологій;

 

16) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

удосконалення структури департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

створення нових та розширення існуючих підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

удосконалення системи соціального захисту населення (споживачів житлово-комунальних послуг) та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів;

проведення організаційної та методичної роботи, пов'язаної з приватизацією, інвентаризацією та реєстрацією житлового фонду, інженерних мереж та об'єктів житлово-комунального господарства області;

розподілу коштів для фінансування об’єктів будівництва, які споруджуються згідно з державними і обласними програмами, та погашення заборгованості перед замовниками за роботи, виконані у минулі роки;

з питань капітальних вкладень та соціально-культурного розвитку до проекту бюджету області;

 

17) розробляє проекти програм капітального будівництва об’єктів на замовлення облдержадміністрації за рахунок бюджетних коштів та забезпечує виконання функції головного розпорядника коштів за дорученням облдержадміністрації;

 

18) формує програму капітального будівництва об’єктів, соціально-культурного призначення за рахунок різних джерел фінансування;

 

19) проводить аналіз:

галузевої структури капітальних вкладень підприємств усіх форм власності;

виконання інвестиційних програм в області, програм розвитку та використання мережі закладів охорони здоров’я, освіти, культури, соціального забезпечення, фізкультури та спорту, сприяє у виконанні цих програм;

забезпеченості населення області, міст та районів об'єктами соціально-культурного призначення, готує пропозиції щодо їх раціонального використання;

діяльності підприємств будівельної індустрії для забезпечення програм капітального будівництва та стану господарської діяльності підрядних організацій. Простежує тенденції щодо використання потужностей підрядних будівельних організацій та вносить пропозиції щодо їх завантаженості;

 

20) здійснює узагальнення матеріалів про виконання будівельних програм;

 

21) розробляє пропозиції та забезпечує підготовку матеріалів щодо передачі до комунальної, загальнодержавної власності регіональному відділенню ФДМУ в області для приватизації через аукціон та одержання дозволу на ліквідацію і списання витрат по об'єктах незавершеного будівництва;

 

22) здійснює координацію та аналіз ходу виконання регіональної програми “Завершення недобудов”;

 

23) надає організаційно-методичну допомогу підрядним організаціям у проведенні тендерів на участь у будівництві нових об'єктів;

 

24) забезпечує доведення показників програм капітального будівництва міськвиконкомам, райдержадміністраціям, відділам та структурним підрозділам облдержадміністрації, іншим установам;

 

25) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією; розробляє та подає до облдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

 

26) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

 

27) розглядає та погоджує проекти найважливіших об'єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

 

28) забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, контроль за реставрацією та використанням пам'яток архітектури;

 

29) погоджує містобудівні умови і обмеження на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та облдержадміністрацією;

 

30) здійснює в установленому законодавством порядку: кадастр будівель, споруд, пам’ятників архітектури, містобудування, палацо-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

 

31) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об'єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;

 

32) бере участь в науково-дослідних і проектно-вишукувальних роботах у сфері містобудування (крім міст обласного значення) на території області;

 

33) бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки нормативно-правової бази, створення і ведення містобудівних кадастрів, експертизи та ліцензування програмно-технічних засобів, призначених для розв’язання завдань містобудівного кадастру;

 

34) створює і веде архів містобудівної документації і матеріалів містобудівного кадастру;

 

35) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

 

36) сприяє у впровадженні в проекти об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійснення структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних технологій;

 

37) забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до державної і регіональної програм на засадах прозорості та гласності;

 

38) проводить моніторинг стану виконання державних, галузевих та науково-технічних програм, дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств житлово-комунальної галузі;

 

39) надає допомогу з питань організації та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства області в осінньо-зимовий період, а також об'єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

 

40) проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства області до роботи в осінньо-зимовий період;

 

41) забезпечує у межах компетенції виконання рішень центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації та обласної ради з питань житлово-комунального господарства;

 

42) здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства;

 

43) вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;44) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків;

 

45) здійснює організаційне забезпечення роботи комісій при облдержадміністрації з питань надання адміністративних послуг з ліцензування:

 

на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

 

на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;

 

46) організовує роботу з проведення акредитації лабораторій підприємств житлово-комунальної галузі;

 

47) сприяє у розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства;

 

48) здійснює технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об'єктів житлово-комунального господарства у разі покладення на нього функцій замовника. Здійснює контроль за ефективним використанням капітальних вкладень, що спрямовуються на дані цілі;

 

49) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

 

50) здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги;

 

51) інформує населення в межах своєї компетентності через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку області, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, про хід виконання програм розвитку та реформування житлово-комунального господарства області, організовує громадське обговорення із зазначених питань;

 

52) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

 

53) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території області, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах (крім міст обласного значення);

 

54) здійснює аналіз виконання житлової програми області та залучення інвестицій в житлове та цивільно-промислове будівництво, готує відповідні матеріали та пропозиції з цих питань;

 

55) координує діяльність служб (відділів, секторів) містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

 

56) контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом “б” частини першої статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

 

57) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт і будівництво об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

 

58) розміщує замовлення на проектно-вишукувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

 

59) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і вишукувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

 

60) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або вишукувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

 

61) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори, разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

 

62) забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників і організацій, що безпосередньо здійснюють будівництво об'єктів і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

 

63) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

 

64) забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, постачання яких, згідно з договором, покладено на замовника;

 

65) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

 

66) передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються у смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем таких комунікацій (кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

разом з місцевими органами влади вирішує питання переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції;

 

67) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

 

68) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

 

69) бере участь у створенні й роботі комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів для пред'явлення їх приймальній комісії;

 

70) пред'являє приймальній комісії завершені будівництвом і підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує комісію необхідними для роботи документами, бере участь у її роботі;

 

71) передає підприємствам та організаціям (замовникам) завершені будівництвом та введені в експлуатацію об'єкти;

 

72) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги;

 

73) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і ставить питання перед забудовником щодо подальшого зберігання, використання об'єктів незавершеного будівництва;

 

74) здійснює бухгалтерський та статистичний облік, складає і подає у визначений термін відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;

 

75) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, вишукувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

 

76) вносить облдержадміністрації пропозиції про створення та розширення існуючих підприємств для виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

 

77) надає на договірних засадах послуги замовника юридичним та фізичним особам незалежно від форм власності;

 

78) департамент бере безпосередню участь у формуванні довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки та готує пропозиції, які містять заходи, спрямовані на досягнення готовності будівельної та житлово-комунальної галузі до функціонування в особливий період;

 

79) проводить організаторську і методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників будівельної та житлово-комунальної галузі;

 

80) організовує проведення підготовки та перепідготовки кадрів у сфері будівельної та житлово-комунальної галузі, тематичних семінарів з питань ціноутворення, бухгалтерського обліку та звітності, ресурсо- та енергозбереження, тощо;

 

81) бере участь у підвищенні кваліфікації державних службовців, службовців органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій будівельної та житлово-комунальної галузі;

 

82) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері будівельної та житлово-комунальної галузі;

 

83) організовує та проводить в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх повноважень відповідно до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;

 

84) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів до вирішення порушених ними питань;

 

85) забезпечує підготовку матеріалів до засідань колегій обласної державної адміністрації, обласної ради, засідань депутатських комісій обласної ради;

 

86) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

87) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

 

88) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

 

89) забезпечує захист персональних даних;

 

90) забезпечує в установленому порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

 

91) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію та департамент завдань у сфері будівництва, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства.7. Департамент має право:

 

1) залучати спеціалістів інших підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

2) одержувати в установленому порядку від інших підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від головного управління статистики в області - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

3) скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

 

4) виконувати функції замовника:

науково-дослідницьких робіт у сфері містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства;

проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів будівництва;

 

5) розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису. Кошти на утримання служби замовника (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду), що визначаються у % від підсумку графи 8 глав 1 – 9 зведеного кошторисного розрахунку, перераховуються на розрахунковий рахунок департаменту, який використовує їх за цільовим призначенням;6) залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програм будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом у районах і населених пунктах за погодженням з головою облдержадміністрації;

 

7) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

8) залучати кошти на будівництво об'єктів, отримані від замовників (забудовників), з якими укладені прямі угоди і які не фінансуються за рахунок бюджету;

 

9) вносити відповідним місцевим органам державної виконавчої влади пропозиції щодо припинення будівництва, реконструкції, розширення об’єктів виробничого та іншого призначення у разі порушення вимог законодавства та правил комунального обслуговування населення;

 

10) департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами та організаціями, об'єднаннями громадян.

 

8. Директор департаменту:

 

1) призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

 

2) здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на департамент завдань, сприяє у створенні належних умов праці у департаменті, підписує договори;

 

3) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти структури, кошторис та штатний розпис департаменту у межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників та виділених асигнувань;

 

4) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про департамент;

 

5) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

 

6) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту і функціональні обов'язки його працівників, розподіляє обов'язки між заступниками директора департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;

 

7) організовує планування роботи департаменту та його структурних підрозділів;

 

8) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;

 

9) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

10) організовує роботу з добору кадрів, підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту, призначає на посаду і звільняє з посади працівників департаменту шляхом видання наказу у порядку, передбаченому законодавством;


11) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання апарату департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

 

12) при потребі бере участь у роботі засідань колегій облдержадміністрації та сесій обласної ради;

 

13) погоджує призначення на посаду і звільнення з посади начальників відділів (управлінь, секторів) містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрацій;

 

9. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, наказам Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

10. Директор департаменту має двох заступників, які є начальниками управлінь департаменту, призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора департаменту погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики області.

 

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування будівельної та житлово-комунальної галузі області в департаменті утворюється колегія у складі директора департаменту (голова колегії), заступників директора департаменту (за посадою), а також працівників департаментів, установ, організацій:

 

1) до складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, проектних інститутів та організацій будівельної та житлово-комунальної галузі, громадських організацій;

 

2) положення, регламент роботи та кількісний склад колегії (не менше 10) затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора департаменту;

 

3) рішення колегії проводяться в життя наказами директора департаменту.

 

12. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування будівельної та житлово-комунальної галузі області і вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися науково-технічні та економічні ради і комісії.

 

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора департаменту.

 

13. Департамент утримується за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету.

 

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації у межах виділених асигнувань.

 

15. Кошторис і штатний розпис департаменту затверджує голова облдержадміністрації після проведення попередньої експертизи департаментом фінансів облдержадміністрації.

 

16. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, печатки “Для посвідчень”, “Для документів”, відповідні штампи з назвою департаменту, власний бланк.

  

 

Т.в.о. директора департаменту містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального господарства
обласної державної адміністрації

Р.О. Щебетов
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)


1. Управління цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації (далі - управління) утворюється згідно з розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації, входить до структурних підрозділів облдержадміністрації і в межах адміністративної території забезпечує виконання завдань щодо цивільного захисту населення.

 

2. Управління підпорядковується голові облдержадміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території області.

 

5. Завданнями і повноваженнями управління є:

 

1) організація та забезпечення готовності системи централізованого оповіщення і систем оперативного оповіщення керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення Житомирської області (далі - ТП ЄДС ЦЗ) та її ланок у мирний час і в особливий період;

 

2) організація і здійснення оповіщення керівного складу ТП ЄДС ЦЗ та її ланок, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій відповідного рівня;

 

3) організація і забезпечення готовності міського пункту управління облдержадміністрації до дій за призначенням та за несенням оперативно-чергової служби;

 

4) організація виконання нормативних актів з питань створення і використання матеріальних резервів для запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації їх наслідків;

 

5) забезпечення роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

 

6) забезпечення роботи обласної комісії з питань евакуації, планування, організації та проведення евакуаційних заходів із зон надзвичайних ситуацій (із зон можливих бойових дій в особливий період);

 

7) координація виконання заходів з накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

 

8) координація роботи спеціалізованих служб цивільного захисту щодо забезпечення життєдіяльності постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій;9) планування дій органів управління та сил ТП ЄДС ЦЗ у мирний час і в особливий період;

 

10) розроблення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період;

 

11) організація, підготовка, проведення навчань (тренувань) з органами управління ТП ЄДС ЦЗ та її ланок;

 

12) організація навчання населення з питань цивільного захисту та забезпечення підготовки його до дій у надзвичайних ситуаціях;

 

13) організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;


14) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

 

15) організація обліку захисних споруд цивільного захисту;

 

16) взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування, реалізує державну політику у сфері цивільного захисту та з територіальними структурами функціональних підсистем ЄДС ЦЗ Житомирської області;

 

17) участь у розробленні та забезпеченні реалізації регіональних, місцевих програм, планів заходів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;


участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;


участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування;


участь в організації ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також радіаційного, хімічного та інженерного захисту територій;


участь у підготовці пропозицій щодо соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема щодо виплати матеріальної допомоги;


участь у заходах з територіальної оборони в особливий період та участь у заходах антитерористичного спрямування;

 

18) підготовка голові облдержадміністрації пропозицій щодо:


включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту області;


віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх переліку центральному органу виконавчої влади, а також віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту, затвердження їх переліку згідно з порядком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;


порушення клопотання про залучення до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил ТП ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);


надання методичної допомоги іншим структурним підрозділам облдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

 

участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних із діяльністю органів управління і сил ТП ЄДС ЦЗ та її ланок.

 

6. Управління, відповідно до визначених повноважень:

 

1) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

2) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

 

3) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

4) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

5) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень департаменту;

 

6) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

8) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

 

9) готує самостійно або разом із іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

 

10) забезпечує виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

12) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

 

13) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

 

14) постійно інформує населення про стан виконання наданих законом повноважень;

 

15) надає методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

16) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

18) забезпечує реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

19) забезпечує захист персональних даних;

 

20) здійснює інші, передбачені чинним законодавством повноваження.

 

7. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);


3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

 

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

8. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерства та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з центральним органом виконавчої влади.

 

10. Начальник управління:

 

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє у створенні належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

 

3) затверджує посадові інструкції особового складу управління та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу управління, вносить пропозиції до плану роботи облдержадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 

7) входить до складу колегії облдержадміністрації;

 

8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.


Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструє в територіальних органах Мін’юсту України;

 

11) подає на затвердження голові облдержадміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його особового складу;

 

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління, як підрозділу із статусом юридичної особи;

 

13) здійснює добір кадрів;

 

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;


15) вирішує питання:


призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців управління у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;


прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

17) забезпечує дотримання особовим складом управління Правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади.

 

12. Начальник управління може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації за його поданням, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження щодо вирішення питань кадрової політики в області.

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.15. Управління погоджує кандидатури на посади керівників структурних підрозділів з питань цивільного захисту у складі районних державних адміністрацій при їх призначенні і звільненні.

 

16. Управління, як юридична особа публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління
облдержадміністрації

С.В. Безносюк
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління культури обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству культури України в межах, передбачених чинним законодавством.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про управління.

 

3. Основними завданнями управління є:

 

1) організація виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією;

 

2) забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) надання адміністративних послуг;

 

4) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;


5) аналіз стану та тенденцій культурного розвитку у межах області та вживання заходів щодо усунення недоліків;

 

6) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

 

7) внесення пропозицій до проекту обласного бюджету;

 

8) забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

 

9) участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

10) розроблення проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

 

11) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

12) участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

13) участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

 

14) самостійна підготовка або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові облдержадміністрації;

 

15) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

16) підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

17) розгляд в установленому законодавством порядку звернень громадян;

 

18) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної ради;

 

19) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

 

20) постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

21) здійснення повноважень, делегованих обласною радою;

 

22) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

23) організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

24) забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

25) забезпечення захисту персональних даних;

 

26) забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики на відповідній території;

 

27) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

 

28) забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;29) сприяння у загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванні цілісного культурно-інформаційного простору, захисті та просуванні високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

 

30) сприяння у відродженні та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності;

 

31) сприяння у збереженні культурної спадщини;

 

32) забезпечення захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;

 

33) сприяння органам виконавчої влади у реалізації державної політики у сфері міжконфесійних та міжнаціональних відносин.

 

4. Завданнями управління відповідно до покладених повноважень є:

 

1) створення умов для:

 

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

 

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

 

розвитку національно-культурних традицій;

 

забезпечення доступу населення до надбань культури;

 

сприяння у формуванні репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванні та оновленні фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженні кращих зразків національного кіномистецтва, відродженні та розвитку народних художніх промислів, збереженні культурної спадщини;

 

захисту прав споживачів національного культурного продукту;

 

централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

 

сприяння у діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтва;

 

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

 

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

 

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

 

забезпечення аналізу потреби у працівників у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

 

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

 

2) формування та подання у встановленому порядку Міністерству культури України пропозицій щодо:

 

формування державної політики у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, вивезення, і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

 

надання творчим колективам статусу академічного;

 

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

 

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

 

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

 

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

 

занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

 

3) подання Міністерству культури України інформації про:

 

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

 

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини.

 

4) забезпечення участі у:

 

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;

 

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

 

5) надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини незалежно від форм власності;

 

6) контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;

 

7) облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладах;

 

8) збір та обробка статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини;

 

9) виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

 

10) проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

 

11) забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

 

12) забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

 

13) забезпечення виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

 

14) забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

 

15) визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони;

 

16) встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

 

17) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини;

 

18) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;

 

19) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

 

20) погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;

 

21) погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

 

22) видача дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;

 

23) видача дозволів на відновлення земляних робіт;

 

24) реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

 

25) видача розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхилення від них;

 

26) укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

 

27) контроль за виконанням Закону «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

 

28) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

 

29) застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

 

30) зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

 

31) роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;

 

32) подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

 

33) здійснення інших функцій, що випливають з покладених на управління завдань;

 

34) координування питань взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з релігійними організаціями та національно-культурними товариствами з міжнаціональних та міжконфесійних і державно-церковних відносин;

 

35) надання консультацій щодо дотримання законодавства про права національних меншин, про свободу совісті та релігійні організації;

 

36) вивчення релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, підготовка і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд голови облдержадміністрації;

 

37) надання методичної допомоги органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, про свободу совісті та релігійні організації;


38) вжиття відповідно до своєї компетенції заходів щодо запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів;

 

39) здійснення у межах своєї компетенції заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координування діяльності, пов'язаної з виконанням вимог її положень, подання голові облдержадміністрації та Міністерству культури України відповідної інформації;

 

40) ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють в регіоні.

 

5. Управління має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головного управління Державної казначейської служби України у Житомирській області, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

 

2) залучати фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі культури та охорони культурної спадщини;

 

4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його компетенції;


6) подавати в установленому порядку пропозиції щодо скасування прийнятих органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами рішень з питань забезпечення прав національних меншин, про свободу совісті та релігійні організації, що суперечать законодавству.


6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними представництвами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації та погодженням з Міністерством культури України.

 

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області.

 

8. Начальник управління:


1) здійснює керівництво структурним підрозділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує створення належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

 

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси структурного підрозділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Житомирській області;

 

12) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

 

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 

17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, відповідним міністерством.

 

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.

 

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад членів колегії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління.

 

Рішення колегії втілюються у життя наказами начальника управління.

 

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова облдержадміністрації після проведення їх експертизи департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

 

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Начальник управління культури
облдержадміністрації

Ю.Г.Градовський
   
   
   

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
03.08.2015 № 229

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (нова редакція)

 

1. Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації і є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові обласної державної адміністрації, Міністерству екології та природних ресурсів України.


2. Повноваження управління поширюються на територію Житомирської області.


3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.


4. Основними завданнями управління є:


1) забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;


2) інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.


5. Управління виконує завдання щодо забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища, що включає:


1) в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодію з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевих державних адміністрацій, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;


2) проведення державної екологічної експертизи відповідно до законодавства;


3) затвердження проектів лімітів: використання природних ресурсів місцевого значення, видання в установленому порядку дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, дозволів на викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім суб’єктів господарювання, які віднесені до першої групи), дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;


4) погодження проектів щодо місця і порядку проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт;


5) надання попереднього погодження на користування надрами у тому числі для видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу;


6) забезпечення у межах своїх повноважень погодження вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів, місць розташування об’єктів та проектів відведення земельних ділянок;


7) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;


8) участь у розробці та реалізації державних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища;


9) надання адміністративних послуг;


10) забезпечення в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;


11) подання Житомирській обласній раді пропозиції щодо розподілу екологічного податку, що надходить до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;


12) забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням;


13) здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;


14) погодження застосування хімічного обробітку ґрунту постійними лісокористувачами та власниками лісів;


15) погодження клопотань щодо поділу лісів на категорії та виділення особливих захисних ділянок;


16) погодження діяльності підприємств, установ, організацій та громадян, яка впливає або може вплинути на стан і відтворення лісів;


17) погодження лімітів використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів (живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені, деревних соків);


18) погодження лімітів використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань (заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету);


19) погодження планів проведення санітарно-оздоровчих заходів на територіях природно-заповідного фонду;


20) участь у роботі комісії з обстеження насаджень на територіях заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних парків);


21) погодження заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування в межах невикористаного за попередні роки обсягу діючої розрахункової лісосіки;


22) погодження відстрочення строків на заготівлю та вивезення деревини;


23) погодження надання лісів у постійне користування;


24) погодження рішення про ліквідацію захаращеності на територіях природно заповідного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків);


25) участь у роботі комісії із спеціального обстеження лісових насаджень для призначення лісовідновної рубки;


26) погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок із метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;


27) погодження рішення про збереження або вирубування дерев і чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов’язаних з веденням лісового господарства;


28) погодження переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства;


29) погодження рішення про збільшення ширини лісосіки під час проведення суцільної рубки головного користування;


30) погодження видачі лісових квитків у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;


31) погодження надання у користування мисливських угідь;


32) погодження строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;


33) погодження проектів організації та розвитку мисливського господарства;


34) надання дозволу на проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;


35) надання дозволу на відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин не в мисливський сезон у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;


36) погодження, встановлення пропускної спроможності мисливських угідь;


37) погодження проектів лімітів використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду;


38) погодження місць будівництва підприємств споруд та інших об’єктів, упровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, які впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу;


39) погодження генеральних планів населених пунктів та детальних планів території;


40) погодження землевпорядної документації відповідно до повноважень, визначених законом;


41) визначення переліку об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів, які підлягають реєстрації;


42) розгляд та затвердження реєстрових карт об’єктів утворення відходів та об’єктів оброблення та утилізації відходів;


43) складання, ведення реєстру об’єктів утворення відходів і об’єктів оброблення та утилізації відходів;


44) визначення переліків місць видалення відходів, які підлягають включенню до реєстру;


45) розгляд та затвердження проектів паспортів місць видалення відходів;


46) складання і ведення реєстру місць видалення відходів;


47) видача дозволів на зрошення сільськогосподарських угідь стічними водами;


48) погодження лімітів споживання питної води для промислових потреб з комунальних і відомчих господарсько-питних водопроводів;


49)погодження індивідуального регламенту скидання промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у водні об’єкти;


50) погодження місць та періодичності відбору проб, переліку контрольованих показників;


51) встановлення нормативів ГДС для комунальних споруд з повною біологічною очисткою;


52) розгляд умов охорони навколишнього природного середовища для отримання ліцензії суб’єктів господарювання, які мають намір проводити діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;


53) видача дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря суб’єктам господарювання об’єкти яких відносяться до другої та третьої групи;


54) видача дозволів на спеціальне водокористування у разі використання води з водних об’єктів загальнодержавного значення;


55) затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин до водних об’єктів;


56) встановлення умов скидання шахтних, кар’єрних, рудникових і дренажних вод у водні об’єкти;


57) погодження підприємствам, установам та організаціям, що мають накопичувачі промислових забруднених стічних чи шахтних, кар’єрних, рудникових вод, індивідуального регламенту скидання цих вод у водні об’єкти;


58) погодження меж зон санітарної охорони водних об’єктів;


59) погодження проектів щодо місця і порядку проведення робіт на землях водного фонду, пов’язаних з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурових та геологорозвідувальних робіт;


60) розгляд та реєстрація декларацій про відходи;


61) видача дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;


62) внесення пропозицій до проекту відповідного місцевого бюджету, забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;


63) розпорядження коштами обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;


64) розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань охорони навколишнього природного середовища;


65) участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;


66) участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;


67) підготовку самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів відповідної галузі для подання голові обласної державної адміністрації;


68) забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;


69) забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;


70) забезпечення захисту персональних даних;


71) підготовку пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів України;


72) співпрацю з недержавними організаціями, службами та закладами, з питань охорони навколишнього природного середовища;


73) подання пропозицій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища;


74) виконання інших функцій відповідно до чинного законодавства.


6. Управління має право:


1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);


3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища;


4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;


5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;


6)вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища;


7) подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні норм та вимог екологічної безпеки;


8)подавати відповідно до законодавства правоохоронним та контролюючим органам інформацію про наявні правопорушення;


9) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів і забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, виконання зобов’язань, міжнародних документів та угод в межах компетенції управління;


7. Управління очолює начальник, який призначається і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу.


8. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади за розпорядженням голови облдержадміністрації та поданням начальника управління, погодженим із заступником голови облдержадміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики в області.


9. Начальник управління:


1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, забезпечує належні умови праці в управлінні;


2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;


3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;


4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;


5) уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;


6) може бути включений до складу колегії облдержадміністрації;


7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління та розробляє проекти відповідних рішень;


8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;


9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з Міністерством екології та природних ресурсів України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;


10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.


11) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;


13) здійснює добір кадрів;


14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;


15) призначає та звільняє з посади працівників управління;


16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;


17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;


18) здійснює інші повноваження, визначені законом.


11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку;


Накази начальника управління, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах юстиції.


12. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в управлінні можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.


Склад рад та комісій, положення про них затверджує начальник управління.


14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


15. Штатний розпис та кошторис затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до чинного законодавства.


16. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.


17. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Т.в.о начальника управління
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

С.П.Сіренький

  

 

 Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців