Розпорядження № 244 від 01.08.2016 "Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 1 півріччя 2016 року та виконання в області вимог Закону України «Про звернення громадян»...

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

01.08.2016

 

№ 244

Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 1 півріччя 2016 року та виконання в області вимог Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення

 

 

 

Обласною державною адміністрацією та місцевими органами виконавчої влади проводиться робота щодо розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».


Аналіз стану забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.02.2008 № 48 « Про забезпечення виконання в області вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008» свідчить, що облдержадміністрацією, її структурними підрозділами, місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування вживались дієві заходи, спрямовані на вирішення важливих проблем населення області.


Протягом 1 півріччя 2016 року на адресу облдержадміністрації, райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення надійшло і було опрацьовано 29215 звернень громадян, що на 8170 ( 38,8%) більше, ніж за аналогічний період 2015 року.


Найбільше звернень громадян розглянуто міськвиконкомами міст обласного значення – 16434 (62,7% від загальної кількості), райдержадміністраціями – 9762 (37,3%).
Протягом січня – червня 2016 року до обласної державної адміністрації надійшло і було опрацьовано 3019 звернень громадян, що на 518 або 20,7% більше ніж за січень-червень 2015 року.


Найбільше звернень громадян на адресу облдержадміністрації надійшло від жителів міст Житомира, Коростень, Житомирського, Черняхівського, Баранівського, Лугинського, Червоноармійського, Народицького районів.


Найменше звернень громадян до облдержадміністрації за вказаний період надійшло від жителів Андрушівського, Бердичівського, Ружинського, Брусилівського районів.
Протягом 1 півріччя 2016 року центральними органами влади, засобами масової інформації, народними депутатами України відповідно до частини 3 статті 7 Закону України „Про звернення громадян ” на розгляд до обласної державної адміністрації скеровано 974 звернення жителів області, що складає 32,3% від усіх звернень, отриманих облдержадміністрацією за вказаний період (у 2015 році – 35,9%).


Через Адміністрацію Президента України надійшло 193 звернення (6,4%), Кабінет Міністрів України - 124 (4,1%), Верховну Раду України – 75 (2,5%), інші центральні органи влади та ЗМІ – 175 (5,8%), народних депутатів України – 407 (13,5%).


Слід зазначити, що в переважній більшості питання, які порушували у своїх зверненнях громадяни, мали б вирішуватися на місцевому рівні. Надходження таких звернень на адресу Президента України, Уряду України, облдержадміністрації свідчить про недостатню роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань забезпечення належного рівня життєдіяльності населення на відповідних територіях, вимагає більш якісного розгляду звернень громадян та вирішення порушуваних у них проблем, проведення на місцях більш широкої інформаційної та роз’яснювальної роботи з населенням щодо їх діяльності в регіонах.


З урахуванням колективних звернень протягом січня-червня 2016 року до облдержадміністрації звернулося 13007 громадян, що на 653 або на 0,9% менше ніж за відповідний період попереднього року.


Суттєво зросла кількість громадян, від яких надійшли звернення, з урахуванням колективних з Любарського району – у 22 рази, Володарсько-Волинського – у 6,8 раза, Попільнянського – у 5 разів, Олевського – у 3,4 раза.


Аналіз статистичних даних за соціальним станом заявників свідчить, що найбільше звернень надійшло від найменш соціально захищених категорій громадян – ветеранів та інвалідів війни і праці, членів багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту, підтримки та особливої уваги з боку місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо задоволення їхніх повсякденних запитів та життєвих потреб.


Протягом звітного періоду 1246 звернень, що становить 41,3% від загальної кількості, склали звернення цієї категорії громадян. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року їх кількість збільшилася на 34%.


Протягом 1 півріччя цього року облдержадміністрацією взято на контроль 1604 питання, порушених у зверненнях громадян або 95,5% від їх загальної кількості. Опрацьовано з позитивним вирішенням - 1043 (33,4%), на 3124 питання, порушених у зверненнях, заявникам дано роз’яснення відповідно до вимог чинного законодавства. За станом на 1 липня 2016 року на контролі залишалося 578 питань (таблиця ф.10).


За даними надходження звернень громадян з районів і міст за 1 півріччя 2016 року, враховуючи критерії, встановлені Адміністрацією Президента України та Урядом України визначено рейтингову оцінку роботи місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян.


Найкращі три показники із сумою балів 115 має м.Новоград-Волинський, 106 Романівський р-н, 103 Чуднівський р-н.


Три найгірші показники із сумою балів 32 має Олевський р-н, 43 – Любарський р-н, 26 м.Малин.

 

Ураховуючи, що рівень роботи із зверненнями є важливим чинником довіри громадян до влади, суспільно-політичної стабільності в регіонах і державі в цілому та на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 28.07.2016 року.

 

1.Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, міським головам рекомендувати:

 

1). Вживати вичерпних заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2008 № 48 „Про забезпечення виконання в області вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008”.

 

2). Забезпечувати на усіх рівнях належний розгляд звернень громадян, що надходять до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

3). Підвищити персональну відповідальність відповідних посадових і службових осіб за забезпечення системності у роботі із зверненнями громадян, належного реагування на обґрунтовані заяви і скарги громадян, розв’язання проблем, що спричиняють їх надходження до органів влади усіх рівнів.

 

4). Створити належні умови для розгляду письмових звернень та здійснення особистого прийому громадян. Закріпити за цією ділянкою посадових і службових осіб, звільнити зазначених службових осіб від виконання інших обов’язків, забезпечити ділянку організації роботи із зверненнями громадян необхідними приміщеннями, комп’ютерною та іншою технікою.

 

5). Забезпечити дотримання в роботі із зверненнями громадян Інструкції з діловодства за зверненнями громадян затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та Класифікатора звернень громадян затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858.

 

6). Організувати у робочі дні роботу телефонів „гарячої лінії”. Повідомити населення про номери зазначених телефонів через засоби масової інформації.

 

7). Постійно здійснювати моніторинг організації роботи із зверненнями громадян у своїх структурних підрозділах, виконкомах сільських і селищних рад, надавати їм необхідну методичну та практичну допомогу у проведенні цієї роботи.

 

8). Щокварталу здійснювати аналітичну роботу за зверненнями громадян, домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані заяви та скарги до органів влади усіх рівнів, не рідше двох разів на рік, заслуховувати ці питання на засіданнях колегій та виконкомів міських рад, періодично розглядати їх на апаратних нарадах.

 

9). Установити дієвий контроль за повним, кваліфікованим і об’єктивним розглядом звернень громадян, додержанням встановлених законодавством термінів їх розгляду та своєчасним наданням відповідей авторам звернень.

 

10). Систематично, через засоби масової інформації, інформувати населення про роботу із зверненнями громадян, вирішення проблем, що турбують людей. Відповідну інформацію розміщувати на офіційних веб-сайтах.

 

2. Звернути увагу:


1) Першого заступника, заступників голови облдержадміністрації, керівників галузевих департаментів, голів райдержадміністрацій, міських голів на їх персональну відповідальність за забезпечення виконання законодавства, актів Президента України та Уряду з питань звернень громадян, за належне вирішення в межах своїх повноважень обґрунтованих заяв і скарг громадян, а також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для надходження обґрунтованих повторних звернень громадян до органів влади усіх рівнів.

 

2). Житомирського міського голови Сухомлина С.І., голів Баранівської Вельчинського М.Р., Житомирської Микитюку С.М., Черняхівської Ігнатенка П.М. райдержадміністрацій на збільшення кількості надходження звернень до облдержадміністрації .

 

3). Голів райдержадміністрацій Лугинської Чижа В.О., Черняхівської Ігнатенка П.М., Народицької Пащука В.В., Червоноармійської Байди В.М. на найвищий показник серед районів і міст області щодо надходження звернень громадян до облдержадміністрації у розрахунку на 10 тисяч населення.

 

4). Житомирського міського голови Сухомлина С.І., голів
Вол.-Волинської Хабази С.В., Овруцької Дивінського Ю.С. райдержадміністрацій на значне збільшення надходження звернень громадян від найменш соціально захищених категорій громадян.

 

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам про виконання цього розпорядження поінформувати облдержадміністрацію до 05 жовтня 2016 року разом з інформацією про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2008 № 48.

 

4. Головам райдержадміністрацій затвердити графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян у районних державних адміністраціях на ІІ півріччя 2016 рік.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 05.11.2015 №366 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року».

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Гундича І.П.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців