Розпорядження № 245 від 02.08.2016 "Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за перше півріччя 2016 року"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

02.08.2016

 

№ 245

Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за перше півріччя 2016 року

 

 

 

В області вдалося утримати позитивну динаміку в основних галузях господарського комплексу і забезпечити стабільність ситуації в соціальній сфері.


За звітний період обсяги промислового виробництва у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року зросли на 0,2 % за рахунок приросту виробництва продукції на підприємствах машинобудування на 23,3%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 13,6%, виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 13,2% та виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 4,8%.


У сільському господарстві обсяг виробництва валової продукції в усіх категоріях господарств у порівнянні з січнем-червнем 2015 року зріс на 3,6 %, у тому числі у рослинництві – на 16,8 %, тваринництві – на 2%.


У січні-червні 2016 року великими, середніми та вагомими за обсягами малими підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 219,9 млн. грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем-червнем 2015 року становив 128,2%. Будівництво житлових будівель збільшилось на 65,4%, інженерних споруд – на 31,5%, нежитлових будівель – на 11,0%.


У січні-березні 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 783,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 148,3% обсягу відповідного періоду минулого року. За цей період в економіку області залучено 2,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. За станом на 01.04.2016 загальний їх обсяг склав 250,3 млн. дол. США. та зріс до початку року на 1,4%.


Загальний індекс споживчих цін у червні 2016 року до грудня 2015 року становить 104,9 %, що є на такому ж рівні, як у цілому по Україні.


У січні-червні 2016 року до бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 1773,2 млн. грн., що на 44,6 % більше порівняно з надходженнями січня-червня 2015 року.


Забезпечено виконання планових показників, затверджених радами, з мобілізації доходів обласним бюджетом, а також бюджетами усіх міст обласного значення, районів області та об’єднаних територіальних громад.


З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 95,4 млн. грн., у тому числі районам та містам – 75,4 млн. грн. та стабілізаційна дотація у сумі 11,0 млн. грн.
До загального фонду бюджету області з державного бюджету надійшло субвенцій у сумі 3139,9 млн. грн.


За січень-червень 2016 року місцевими бюджетами області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 4604,3 млн. грн., з яких 4256,2 млн. грн. склали видатки загального фонду бюджету.


Видаткова частина бюджету області характеризується соціальною спрямованістю. Питома вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 82,7 % видатків загального фонду бюджету.


Видатки на галузь освіти збільшилися порівняно з січнем-червнем 2015 року на 10,1 %, охорону здоров'я – на 5,2 %, соціальне забезпечення населення – на 56,8 %, культуру і мистецтво – на 8,7 %, фізичну культуру і спорт – на 21,8 %.


Протягом січня-березня 2016 року відбулося підвищення ефективності господарського комплексу області. Загальний фінансовий результат до оподаткування за січень-березень 2016 року склав 637,7 млн. грн. збитку проти 1730,0 млн. грн. збитку за відповідний період 2015 року.


Середньомісячна номінальна заробітна плата у січні-травні 2016 року зросла проти відповідного періоду 2015 року на 24,3 % і склала 3597 грн.


У січні-травні 2016 року реальна заробітна плата зросла порівняно з відповідним періодом 2015 року на 3,9%.


Заборгованість із виплати заробітної плати з початку року зменшилася на 1,1 млн. грн. або на 11,5% і за станом на 01.07.2016 склала 7,7 млн. грн.


Дещо покращилася ситуація на ринку праці. Протягом січня-червня 2016 року на обліку державною службою зайнятості було зареєстровано 36,7 тис. безробітних, що на 1,4 тис. безробітних менше, ніж за аналогічний період 2015 року.


Кількість зареєстрованих безробітних на обліку в службі зайнятості за станом на 01.07.2016 склала 19 тисяч, проти 20,8 тисяч на 01.07.2015.


За станом на 01.07.2016 співвідношення зареєстрованих безробітних та вакансій складає 8 осіб, що на 2 особи менше, ніж на відповідну дату 2015 року.


Разом з тим в окремих галузях економіки та соціальної сфери не вдалося подолати негативні тенденції, що стримують подальший розвиток районів, міст та області в цілому.
За звітний період у порівнянні з січнем-червнем 2015 року відбулося скорочення обсягів у добувній промисловості та розробленні кар’єрів на 5,2%, в окремих галузях переробної промисловості, а саме: харчовій – на 6,9%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 9,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,8%, металургійному виробництві – на 3,2%.


У сільському господарстві протягом січня-червня 2016 року загальне поголів’я корів скоротилося на 5,9%, свиней – на 6,3%, а виробництво м’яса (у живій вазі) та молока у звітному періоді порівняно з аналогічним періодом 2015 року зменшилося на 0,8%.


У сфері зовнішньоекономічної діяльності експорт товарів за січень-травень 2016 року скоротився проти відповідного періоду 2015 року на 11,1% та склав 162,2 млн. дол. США. Проте вдалося забезпечити позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у сумі 56,9 млн. дол. США.


Оборот роздрібної торгівлі за січень-червень 2016 року становив понад 13,7 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 4,4% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.
За звітний період за направленням державної служби зайнятості працевлаштовано майже 7,6 тис. осіб, що майже на 1 тис. осіб менше, ніж протягом січня-червня 2015 року.


Найбільш складна ситуація на ринку праці спостерігається в Брусилівському, Ємільчинському, Ружинському, Лугинському та Романівському районах, де за станом на 01.07.2016 навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце становить від 46 осіб до 215 осіб.

 

Для забезпечення систематичного та ефективного управління економічними і соціальними процесами, підвищення ефективності роботи у відповідних галузях та на виконання рішення колегії облдержадміністрації від 28.07.2016:

 

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконкомам рад міст обласного значення проаналізувати підсумки роботи за I півріччя 2016 року про що поінформувати населення через засоби масової інформації до 1 вересня 2016 року та спрямувати свою діяльність на вирішення нагальних проблем.

 

2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
1) Забезпечити виконання плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції.
2) Продовжити роботу щодо створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
3) Забезпечити надання якісної медичної допомоги пільговим категоріям населення області, а саме: громадянам України, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, ветеранам війни, потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим верствам населення, спрямованої на збереження та поліпшення стану здоров’я і зниження рівня смертності серед даних категорій населення.


3. Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціям ужити організаційних заходів щодо:
збирання ранніх зернових і технічних сільськогосподарських культур;
підготовки та проведення комплексу осінньо-польових робіт та роботи галузей агропромислового комплексу області в осінньо-зимовий період 2016/17 року;
забезпечити нарощення валової продукції аграрної галузі.

 

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністраціям:
продовжити роботу щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
забезпечити створення опорних навчальних закладів у кожному районі, в об’єднаних територіальних громадах.

 

5. Ємільчинській, Житомирській, Любарській райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам Житомирської і Коростенської міських рад забезпечити функціонування центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та поінформувати управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

6. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконкомам рад міст обласного значення:
1) Забезпечити виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.
2) У першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії.
3) Ужити заходів щодо недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ.
4) Ужити заходів для досягнення нормативів забезпеченості мережею амбулаторій та підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.
5) Забезпечити центри первинної медико-санітарної допомоги та їх підрозділи обладнанням згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.
6) Посилити контроль за рівнем розрахунків комунальних підприємств області за спожиті енергоносії.
7) Забезпечити приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.
8) Посилити проведення претензійно-позовної роботи та роботу щодо укладання договорів з реструктуризації існуючої заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги.
9) Посилити роботу з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії.
10) У межах фінансових можливостей забезпечити фінансування у 2016 році районних, міських програм щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» та районних, міських (комплексних) цільових соціальних програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки;
забезпечити житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх з державних, професійно-технічних навчальних закладів області, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
12) Посилити проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження бездоглядності та безпритульності, правопорушень та інших негативних проявів у дитячому середовищі.
13) У межах фінансових можливостей сприяти у реалізації заходів, визначених районними комплексними програмами протидії злочинності, забезпечення охорони громадського порядку.
14) Поінформувати про хід виконання розпорядження структурні підрозділи облдержадміністрації:
департаменти облдержадміністрації: фінансів (підпункти 1-3 пункту 6); містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (підпункти 6-9 пункту 6);
управління охорони здоров’я облдержадміністрації (підпункти 4-5 пункту 6);
службу у справах дітей облдержадміністрації (підпункти 10-12 пункту 6).


7. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та виконкомам рад міст обласного значення поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 11 листопада 2016 року.

 

8. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження надати облдержадміністрації до 28 листопада 2016 року.

 

9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації

С.О. Машковський

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців