Розпорядження № 3 від 12.01.2015 "Про заохочувальні відзнаки Житомирської обласної державної адміністрації"

Версія для друку
1626

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

12.01.2015                                                                                                                                            № 3

 

Про заохочувальні відзнаки

Житомирської обласної державної

адміністрації

 

 

Відповідно до вимог статей 33, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 30.05.2012 № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», з метою відзначення та заохочення кращих працівників, які зробили вагомий внесок у діяльність органів виконавчої влади, створення та забезпечення матеріальних та духовних цінностей, досягли значних успіхів у виробничій, науковій, духовній, та творчій діяльності, високого професіоналізму в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій та інших галузях:

 

1. Установити заохочувальні відзнаки Житомирської обласної державної адміністрації:

Подяка голови Житомирської обласної державної адміністрації;

Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації.

 

2. Затвердити Положення про Почесну грамоту Житомирської обласної державної адміністрації та Подяку голови Житомирської обласної державної адміністрації (додається).

 

3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

 

  Голова адміністрації                                                           С.О.Машковський

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                    Розпорядження голови
                                                                                                                    облдержадміністрації
                                                                                                                    12.01.2015 № 3

ПОЛОЖЕННЯ

про Почесну грамоту Житомирської обласної державної адміністрації та Подяку голови Житомирської обласної державної адміністрації

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» і визначає порядок відзначення заохочувальними відзнаками облдержадміністрації.

 

2. З метою відзначення і заохочення працівників за вагомі трудові досягнення у відповідних галузях господарського комплексу, підприємств, установ, організацій, органів виконавчої влади області, які  своєю працею зробили значний внесок у соціально-економічний, науково-технічний, соціально-культурний розвиток Житомирської області, за заслуги перед українським народом щодо сприяння у становленні правової держави встановлюються такі заохочувальні відзнаки Житомирської обласної державної адміністрації:

Подяка голови Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Подяка);

Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (далі – Почесна грамота).

 

ІІ. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ

 

1. Висунення кандидатур до відзначення нагородами здійснюється гласно за місцем роботи осіб, яких представляють до нагородження, у трудових колективах підприємств, установ, організацій.

 

2. Рішення про нагородження голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації приймає голова обласної державної адміністрації.

 

3. Подання про відзначення Подякою та Почесною грамотою вноситься на ім’я голови облдержадміністрації першим заступником, заступником голови-керівником апарату, заступником голови, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, головами райдержадміністрацій.

 

4. У поданні зазначаються заслуги та трудові досягнення працівника, що стали підставою для порушення клопотання, додаються біографічні дані, копія першої сторінки паспорта та ксерокопія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) працівника.

 

5. Подання вноситься на ім’я голови облдержадміністрації через канцелярію апарату облдержадміністрації за 15 днів до відзначення державного, професійного свята або ювілею особи.

 

6. До відзначення Подякою та Почесною грамотою можуть бути представлені особи, які мають стаж роботи в зазначених органах не менше  одного року.

 

7. Після письмового погодження начальником відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації нагородні матеріали передаються для погодження заступнику голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень після чого подаються на розгляд голові обласної державної адміністрації.

 

8. Рішення про відзначення Подякою чи Почесною грамотою приймається головою обласної державної адміністрації, про що видається відповідне розпорядження.

 

9. Підготовка тексту Подяки та Почесної грамоти, проекту розпорядження, а також облік відзначених осіб здійснюється відділом кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

 

ІІІ. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ

 

1. Подяка та Почесна грамота вручається в урочистій обстановці головою облдержадміністрації або за його дорученням – заступниками голови, головами райдержадміністрацій.

 

2. Вручення Подяки та Почесної грамоти, як правило, приурочується до державних, професійних свят, ювілейних дат тощо.

 

3. Облік і реєстрацію осіб, які були відзначені Подякою та Почесною грамотою забезпечує відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації.

 

4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної Подякою чи Почесною грамотою, кадрова служба державного органу, де працює особа, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера розпорядження голови облдержадміністрації.

 

5. Повторне відзначення Подякою може бути не раніше ніж через 2 роки, Почесною грамотою – не раніше ніж через 3 роки.

 

6. Особам нагородженим Почесною грамотою, виплачується премія у розмірі 352,94 грн.

 

7. У разі втрати Подяки та Почесної грамоти дублікат не видається.

 

 

Заступник голови-керівник

апарату адміністрації                                                                                      В.І. Поліщук

 

Версія для друку

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців