Розпорядження № 307 від 22.09.2015 "Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

22.09.2015

 

№ 307

Про затвердження Порядку
надання дозволів на розміщення
зовнішньої реклами поза межами
населених пунктів
Житомирської області

 

 

 

Відповідно до Законів України: “Про місцеві державні адміністрації”, “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, “Про адміністративні послуги”, “Про автомобільні дороги”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" та Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року №1135:

 

1. Затвердити Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області, що додається.


2. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
22.09.2015 № 307

 

ПОРЯДОК
надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами
поза межами населених пунктів Житомирської області

  

 

1. Порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області (далі – Порядок) регулює відносини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області.


2. Дія Порядку поширюється на всю територію Житомирської області, що знаходиться поза межами населених пунктів.


3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, визначених у Законах України: “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, "Про адміністративні послуги", “Про автомобільні дороги” та у Типових правилах розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 (далі-Типові правила).


4. Дозвіл видається на строк, зазначений у згоді власника території, будинку чи споруди або уповноваженого ним органу (особи) на розміщення зовнішньої реклами, якщо менший строк дії дозволу не зазначено у заяві розповсюджувача зовнішньої реклами.


5. У процесі видачі дозволів забороняється проведення конкурсів.


6. Справляння плати за видачу дозволів забороняється.


7. Під час видачі дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.


8. Розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється на підставі дозволів, які оформляються за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, та управління автомобільними дорогами або їх власників, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки дорожнього руху.


Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць здійснюється на підставі дозволів, що оформляються за участю органів виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини”.


9. Роботу щодо організації діяльності з видачі дозволів проводить управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації (далі - робочий орган).


10. Для одержання дозволу заявник або уповноважена ним особа подає державному адміністраторові або надсилає на адресу Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради рекомендованим листом з описом вкладення заяву, складену відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", до якої додається у разі розміщення зовнішньої реклами на територіях, будинках та спорудах – згода власника території, будинку чи споруди або уповноваженого ним органу (особи) на розміщення зовнішньої реклами (крім випадків розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг та на інших землях державної власності)


11. Облдержадміністрація протягом 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви про видачу дозволу та документів, що додаються до неї, оформляє дозвіл або письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу і передає їх протягом одного робочого дня державному адміністратору.


12. У разі видання розпорядження голови облдержадміністрації про видачу дозволу робочий орган оформляє два автентичних оригінали дозволу, один з яких видається заявнику через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради державним адміністратором, другий зберігається у робочому органі для обліку та контролю.


13. До повноважень робочого органу належать:
1) розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами про видачу дозволу, видачу дубліката та анулювання дозволів;
2) підготовка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про видачу дозволу, відмову у його видачі, анулювання дозволу;
3) оформлення на підставі відповідного розпорядження дозволу за зразком згідно з додатком до Типових правил;
4) створення та поповнення інформаційного банку даних.


Робочий орган може здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.


14. Видача (переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" за принципом організаційної єдності.


15. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до вимог Законів України “Про рекламу” і “Про автомобільні дороги”.


16. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються уздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менше ніж 100 метрів.


17. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.


18. Належний технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації забезпечується розповсюджувачами зовнішньої реклами згідно із законом.


19. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.


20. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог Типових правил, підлягають демонтажу.


Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Державного агентства автомобільних доріг України за поданням, зокрема облдержадміністрації.

 

 

Т.в.о. начальника управління
промисловості, розвитку
інфраструктури та туризму
облдержадміністрації

Р.А. Крисюк

 

  

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців