Розпорядження № 313 від 25.09.2015 "Про схвалення проекту Концепції створення високотехнологічного оборонного кластера на Житомирщині"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

25.09.2015

 

№ 313

Про схвалення проекту Концепції
створення високотехнологічного
оборонного кластера на Житомирщині

 

 

 

Відповідно до ст.ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 447 Про затвердження Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки» (із змінами), з метою зміцнення обороноздатності, активізації інноваційної діяльності, промислової кооперації та створення в області нових робочих місць:


1. Схвалити проект Концепції створення високотехнологічного оборонного кластера на Житомирщині (далі – Концепція), що додається.


2. Внести проект Концепції на розгляд та затвердження Житомирської обласної ради.


3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації
25.09.2015 № 313

 

КОНЦЕПЦІЯ
створення високотехнологічного оборонного кластера (ВОК) на Житомирщині

 

Протягом останніх років відбувається формування нових загроз розвитку регіону. Серед основних з них:

 • деформація структури економіки регіону як з точки зору оптимальних критеріїв самозабезпечення та зовнішньоекономічної спеціалізації, так і з науково-технологічних, соціальних і екологічних позицій;
 • пропоновані наукові результати світового рівня не знаходять застосування в економіці через низьку сприйнятливість підприємницького сектору до інновацій; 
 • низький техніко-технологічний рівень виробництва;
 • розвиток екологічно небезпечних виробництв;
 • зростання негативного впливу на екологічну ситуацію та здоров’я населення процесів, пов’язаних із поводженням з відходами;
 • відтік кваліфікованих кадрів;
 • міграція частини талановитої молоді на навчання за кордон та в інші регіони держави;
 • старіння та погіршення стану здоров’я населення регіону;
 • зростання рівня криміногенної ситуації.

Негативний вплив зазначених загроз активізувався в умовах реалізації сучасних викликів національній безпеці України внаслідок агресії проти держави, яка характеризується активним і всеохоплюючим застосуванням високотехнологічних засобів і способів агресивних деструктивних дій і впливів.


Крім того, сучасні стратегічні і тактичні задачі України, а саме намагання інтегруватися до європейського співтовариства, роблять економічне зростання однією із найактуальніших проблем сучасності. Подолання економічної, оборонної криз не можливо без активізації інноваційної діяльності.


Перспективний шлях для збереження і нарощування наукового потенціалу - пріоритетний розвиток різноманітних форм міжнародного співробітництва, участь у двосторонній, багатосторонній, зокрема загальноєвропейській, кооперації наукових досліджень та інженерно-технічних розробок. Кластер і буде тим угрупуванням незалежних малих та великих підприємств, дослідницьких організацій, які працюватимуть у певній галузі і будуть здійснювати інноваційну діяльність шляхом взаємодії у сфері обміну знаннями, проведення наукових експертиз, поширення інформації. Тому створення ВОК дасть можливість локалізувати та подолати вищезазначені загрози. Для цього необхідно реалізувати адекватні існуючим викликам стратегії регіонального розвитку ключові принципи: науковість, екологічність, орієнтація на розвиток високих технологій, насамперед у сферах, пов’язаних із обороною держави. Таким чином, ВОК буде своєрідним каталізатором, що сприяє у створенні наукоємного сектору реальної економіки та формує науково-технічне ядро суспільного процесу.


Мета Концепції


Метою Концепції є визначення напрямів, механізмів і строків формування високотехнологічного оборонного кластера (ВОК), на базі якого буде здійснюватися розвиток і впровадження високотехнологічних сучасних систем озброєння і військової техніки, матеріально-технічне та продовольче забезпечення Збройних сил України, якісна підготовка відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у цих сферах.


Шляхи і способи розв’язання проблем


1. Організація проведення комплексних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції оборонного призначення у таких сферах:

 • інформаційної та кібернетичної безпеки;
 • технічних видів розвідки та радіоелектронної боротьби;
 • технічного захисту інформації;
 • космічної системи забезпечення;
 • автоматизованої обробки інформації та інформаційно-аналітичної роботи;
 • інформаційно-психологічної протидії;
 • оперативного управління силами та засобами;
 • інформаційно-телекомунікаційної системи;
 • експлуатації та застосування роботизованих засобів;
 • радіолокаційної, оптико-електронної та квантово-оптичної системи;
 • застосування нанотехнології у військовій сфері;
 • альтернативної енергетики;
 • матеріально-технічного та продовольчого забезпечення.

 

2. Організація виробництва високотехнологічних виробів, більшість з яких буде «продуктами подвійного призначення», необхідних для забезпечення військових та інших потреб держави.


3. Організація подальшої розробки систем спеціального призначення та виробництва продуктів для забезпечення життєдіяльності регіону та держави.


Перспективи створення високотехнологічного оборонного кластера


Перевагами регіону для створення ВОК, є:

 • відсутність деструктивних для цілісності та єдності держави проявів;
 • розвинена інфраструктура та вигідне розташування поблизу потужної полігонної бази і безпосередньо біля військових частин цільового спрямування;
 • наявність наукових та освітніх закладів, необхідних для проведення відповідних досліджень та підготовки кадрів;
 • наявність досвіду у питаннях, пов’язаних зі сферою діяльності ВОК (інформаційна та кібернетична безпека, технічні види розвідки, радіоелектронна боротьба, безпілотні авіаційні та інші роботизовані комплекси та ін.);
 • зацікавленість іноземних інвесторів у створенні високотехнологічних виробництв у регіоні.


Етапи реалізації Концепції


1. Затвердження Концепції Житомирською обласною радою.
2. Підготовка клопотання до Кабінету Міністрів України про затвердження Концепції шляхом прийняття відповідного розпорядження Уряду.
3. Розробка детального плану та документації щодо створення ВОК.
4. Проведення інноваційно-інвестиційного форуму в м. Житомирі із запрошенням на нього потенційних вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
5. Укладання угод з інвесторами та розпочинання робіт зі створення ВОК.

 

Очікувані результати


Об'єднання на базі ВОК виробничих і науково-технічних підприємств та організацій області сприятиме у досягненні таких результатів:

 • виробництво необхідних для забезпечення військових та інших потреб держави високотехнологічних виробів, більшість з яких буде «продуктами подвійного призначення»;
 • підвищення техніко-технологічного рівня регіонального виробництва;
 • формування чітко визначеної, унікальної спеціалізації виробничого комплексу регіону;
 • розвиток науково-технічного та освітнього потенціалу регіону; цільова орієнтація підготовки кадрів для потреб підприємств, що входять до складу ВОК;
 • організація розробки систем спеціального призначення та виробництва продуктів для забезпечення життєдіяльності регіону та держави;
 • отримання додаткового синергетичного економічного ефекту, що стимулюватиме розвиток регіону, сприятиме створенню значної кількості нових робочих місць;
 • формування високого рівня інвестиційної привабливості регіону.

Завдяки взаємодії наукової та виробничої сфер діяльності, а також додатковому розвитку промислової кооперації, створення ВОК сприятиме у забезпеченні випуску інноваційної продукції з характером імпортозаміщення, у вирішенні державних завдань щодо зміцнення обороноздатності країни, створенні в регіоні додаткової кількості нових робочих місць.


Обсяг фінансових ресурсів


Фінансування реалізації Концепції здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інвестицій національних та зарубіжних інвесторів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.


Обсяг фінансування, склад матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей державного та місцевих бюджетів, перспектив надходження інвестиційних ресурсів, науково-технічного потенціалу інноваційних підприємств. 

 

  

Начальник управління освіти
і науки облдержадміністрації

В.О.Калінін

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців