Розпорядження № 32 від 03.02.2015 "Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2014 році та забезпечення виконання в області вимог законодавства України з цих питань"

Версія для друку
987

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.02.2015                                                                                                                                                 № 32

 

Про підсумки роботи із зверненнями

громадян у 2014 році та забезпечення

виконання в області вимог законодавства

України з цих питань

 

Робота із зверненнями громадян у Житомирській обласній державній адміністрації протягом 2014 році проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України  „Про звернення громадян”, Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують роботу із зверненнями громадян.

 

На розгляд до облдержадміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування області протягом 2014 року надійшло майже 170,9  тис. звернень громадян, що на 13,9 тисячі менше ніж у 2013 році, з яких на адресу обласної державної адміністрації надійшло і було опрацьовано 4610 звернень громадян, що на 42,8% менше ніж у 2013 році.

 

Зросла кількість повторних звернень до облдержадміністрації – на 21,1%, до  виконавчих  органів  селищних  рад – у  2,2  раза,   районних   рад у містах – у 2,1 раза, районних рад – на 21,1%, міських рад (міст районного значення) – на 3,4%,  що вимагає від органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування підвищення ефективності і якості розгляду звернень та вирішення проблем, які порушують громадяни у своїх зверненнях, усунення причин, що породжують повторні звернення, активніше проводити роботу з роз’яснення авторам звернень законодавства та інших нормативних актів щодо правових шляхів вирішення нагальних проблем.

 

Протягом 2014 року громадянами у зверненнях до органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області порушено понад 174 тисяч різноманітних питань. Серед основних питань, що порушували громадяни у зверненнях на адресу облдержадміністрації та центральних органів влади, передусім, є питання соціального захисту, комунального господарства, житлової політики, охорони здоров`я та аграрної політики і земельних відносин, питання транспорту і зв’язку,  на які загалом припадає 76,4% усіх питань.

 

У 2014 році на особистому прийомів облдержадміністрації та виїзних прийомах громадянами подано 402 звернення, що на 243 менше ніж у попередньому році. З урахуванням колективних звернень на особистому прийомі побувало  597 громадян. Переважна більшість звернень надійшла під час особистого прийому громадян від жителів м.Житомира та Житомирського району.

 

У минулому році облдержадміністрацією було взято на контроль 4812 питань, порушених у зверненнях громадян, або майже 93,1% від їхньої загальної кількості.

 

Протягом січня-грудня 2014 року було знято з контролю 4130 питань, у тому числі з позитивним  вирішенням порушених питань у 1493 зверненнях (31%). По 2637 питаннях, порушених у зверненнях, заявникам в межах чинного законодавства дано роз’яснення.

 

За станом на 1 січня 2015 року на контролі залишалося 682 питання, порушених у зверненнях громадян.

 

Протягом 2014 року центральними органами влади, засобами масової інформації, народними депутатами Українивідповідно до частини 3 статті 7 Закону України „Про звернення громадян” 1619 звернень жителів області надіслано на розгляд до облдержадміністрації, що складає 35,1% до усіх звернень, отриманих облдержадміністрацією за вказаний період   (у 2013 році – 61,6%). У тому числі через Адміністрацію Президента України надійшло 356 звернень, що на 47,9% менше ніж за 2013 рік, через Кабінет Міністрів України – 200 (– 40,1%), через інші органи влади та засоби масової інформації – 487 (– 85,7%).

 

Найбільше звернень надійшло до облдержадміністрації через центральні органи влади та ЗМІ від жителів м.Житомира, Баранівського, Ємільчинського та  інших районів.

 

Слід зазначити, що в переважній більшості питання, що порушували у своїх зверненнях громадяни, є компетенцією місцевих органів влади і мали б вирішуватися на місцевому рівні. Надходження таких звернень на адресу Президента України, Уряду, облдержадміністрації свідчить про недостатню роботу місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у вирішенні питань щодо забезпечення належного рівня життєдіяльності населення на відповідних територіях, вимагає більш якісного розгляду звернень громадян та вирішення порушуваних у них проблем, проведення на місцях більш широкої інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо їх діяльності в регіонах.

 

Враховуючи, що робота із зверненнями є важливим чинником довіри громадян до влади, суспільно-політичної стабільності в регіонах та на виконання  рішення   колегії   обласної   державної  адміністрації  від  29 січня 2015 року:

 

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам (за згодою), керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації:

 

1) Вживати вичерпних заходів щодо забезпечення безумовного виконання вимог Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, розпорядження голови облдержадміністрації від 14.02.2008 № 48 „Про забезпечення виконання в області вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008”.

 

2) Проаналізувати стан організації роботи з розгляду звернень громадян, у тому числі звернень, що надійшли на прямі телефонні лінії, організації особистого прийому громадян у  2014 року,   забезпечити розгляд цих питань на засіданнях колегій, виконавчих комітетів, нарадах та забезпечити  притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у формальному розгляді звернень, проявах упередженості та відмові в задоволенні законних вимог заявників.

 

3) Забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у зверненнях питань, реального поновлення порушених конституційних прав заявників та запобігання в подальшому таких порушень.

 

4) Забезпечувати ретельну перевірку всіх звернень громадян, в яких йдеться про недоліки у роботі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, оскарження рішень посадових осіб цих органів. Невідкладно вживати заходи щодо припинення неправомірних дій та скасування незаконних рішень.

 

5) Забезпечувати безумовне виконання затверджених графіків проведення особистих прийомів громадян, зокрема з виїздом безпосередньо за місцем роботи або проживання в зручний для відвідувачів час.

 

6) Забезпечувати належне функціонування телефонних „гарячих” ліній.

 

7) Вживати додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості населення про стан роботи із зверненнями громадян та надання правової допомоги з цих питань.

 

8) Продовжити перевірки додержання законодавства з питань розгляду звернень громадян у відповідних органах місцевого самоврядування, структурних підрозділах райдержадміністрацій (міськвиконкомів), передбачивши проведення перевірок діяльності кожного з них не рідше двох разів на рік.

 

9)  Звернути увагу на збільшення кількості заяв та скарг, повторних звернень жителів районів та міст у порівнянні з відповідним періодом минулого року до органів влади вищого рівня та проаналізувати причини їх збільшення.

 

10)  Забезпечити дотримання в роботі із зверненнями громадян Інструкції з діловодства за зверненнями громадян та Класифікатора звернень громадян, затверджених відповідно постановами Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та від 24.09.2008 № 858.

 

11)  Затвердити графіки особистого прийому громадян на 2015 рік, через засоби масової інформації довести їх до відома населення та забезпечити суворе дотримання. Належно організовувати та здійснювати виїзні прийоми громадян.

 

2. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій облдержадміністрації та обласної ради спільно з відділом роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації у травні 2015 року організувати та провести навчання з питань організації роботи із зверненнями громадян з відповідними працівниками райдержадміністрацій та міськвиконкомів.

 

3. Звернути увагу заступників голови облдержадміністрації, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, міських голів (за згодою) на їх персональну відповідальність за забезпечення виконання законодавства, актів Президента України та Уряду з питань звернень громадян, за належне вирішення в межах своїх повноважень обґрунтованих заяв і скарг громадян, а також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для надходження обґрунтованих повторних звернень громадян до органів влади усіх рівнів.

 

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадмініст-раціям, міськвиконкомам (за згодою) про виконання цього розпорядження поінформувати облдержадміністрацію у липні 2015 року разом з інформацією про  виконання   розпорядження   голови   облдержадміністрації від 14.02.2008 № 48 «Про забезпечення виконання в області вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008».

 

5. Затвердити графік перевірок додержання законодавства про звернення громадян  та проведення дня контролю у районних державних адміністраціях на 2015 рік , що додається.

 

6. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими особами облдержадміністрації на 2015 рік, що додається.

 

7. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2014 № 30 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2013 році та забезпечення виконання в області вимог законодавства України щодо розгляду звернень громадян», від 06.11.2014 № 322 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9 місяців 2014 року» та від  01.12.2014 № 351 «Про графік особистого прийому громадян».

 

8. Контроль  за виконанням розпорядження покласти на заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Поліщука В.І..

 

 

Голова адміністрації                                                                 С.О. Машковський

  

   

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03.02.2015                  № 32  

 

 

Г р а ф і к

 перевірок додержання законодавства про звернення 

 громадян  та проведення дня контролю у районних 

державних адміністраціях на 2015 рік

 

У березні

-

Андрушівська, Попільнянська, Житомирська

райдержадміністрації.

 

 

У квітні

-

Бердичівська, Ружинська, Радомишльська

райдержадміністрації.

 

 

У травні

-

Коростишівська, Брусилівська райдержадміністрації. 

 

 

У червні

-

Коростенська, Овруцька, Черняхівська

райдержадміністрації

 

 

У липні

-

Вол-Волинська, Ємільчинська райдержадміністрації.

 

 

У серпні

-

Лугинська, Олевська, Романівська райдержадміністрації.

 

 

У вересні

-

Малинська, Народицька, Баранівська райдержадміністрації.

 

 

У жовтні

-

Чуднівська, Любарська

райдержадміністрації.

 

 

У листопаді

-

Червоноармійська, Нов-Волинська райдержадміністрації.

 

 

 

 

Начальник відділу роботи

із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації                                                     Т.Г.Хоменко

 

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03.02.2015            № 32

 

Г р а ф і к

особистого прийому громадян посадовими особами облдержадміністрації 

 

Голова обласної державної адміністрації

Машковський

Сергій Олександрович

 

перший та третій четвер щомісяця

з 09:00 до 12:00  - в облдержадміністрації;

 

 

 

 

другий та четвертий четвер щомісяця –

виїзні прийоми громадян.

 

 

  Перший заступник голови  облдержадміністрації 

Дмитренко

Геннадій Васильович

 

перша та третя середа щомісяця

з 09:00 до 12:00 години – в облдержадміністрації;

 

 

 

 

друга та четверта середа щомісяця – виїзні 

прийоми громадян у  районах і містах.

 

  Заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації

Поліщук

Вячеслав Іванович 

 

друга та четверта середа щомісяця

з 09:00 до 12:00 години – в облдержадміністрації;

 

перша та третя середа щомісяця – виїзні

прийоми громадян у районах і містах.

 

Заступник голови облдержадміністрації

Лагута

Ярослав Миколайович

 

другий та четвертий четвер щомісяця

з 09:00 до 12:00 години в облдержадміністрації;

 

перший та третій четвер щомісяця – виїзні прийоми громадян у районах і містах.

 

 

Начальник відділу роботи

із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації                                                        Т.Г.Хоменко                                      

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців