Розпорядження № 323 від 29.09.2015 "Про створення колегії управління сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та затвердження Положення про неї"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

29.09.2015

 

№ 323

Про створення колегії управління сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та затвердження Положення про неї

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови облдержадміністрації від 09.04.2015 №116 “Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів облдержадміністрації”, Положення про управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03 серпня 2015 року № 229 (зі змінами):

 

1. Утворити колегію управління сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та затвердити її у складі згідно з додатком.

 

2. Затвердити Положення про колегію управління сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, що додається.

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.04.2013 № 112 “ Про утворення колегії департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та затвердження Положення про неї” та від 14.07.2014 №184 “Про затвердження нового складу колегії департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації ”.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

Додаток
до розпорядження голови обласної державної адміністрації

29.09.2015 № 323

 

 

СКЛАД
колегії управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

 

Гресь

Світлана Миколаївна

начальник управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, голова колегії

     

Антонюк

Олександр Миколайович

заступник начальника управління   сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, заступник голови колегії

     

Вознюк

Тетяна Іванівна

головний спеціаліст відділу фінансової та організаційної роботи управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, секретар колегії

Члени колегії:

Величко

Інна Аркадіївна

голова обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців (за згодою)

     

Герасимчук

Тетяна Андріївна

голова комісії з прав людини, свободи слова, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та європейської інтеграції громадської ради при облдержадміністрації (за згодою)

     

Демидович

Олексій Олексійович

головний спеціаліст відділу фізичної культури і спорту управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

     

Дем’янюк

Валентин Дмитрович

директор Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи “Юність” Житомирської обласної ради  (за згодою)

     

Дзядевич

Світлана Михайлівна

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

     

Дячук

Тетяна Василівна

начальник управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Бердичівської міської ради (за згодою)

     

Євсеєва

Інна Миколаївна

заступник директора Житомирської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з легкої атлетики Житомирської обласної ради (за згодою)

     

Липовецька

Ольга Григорівна

заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

     

Малюта

Віктор Андрійович

головний спеціаліст відділу молодіжної та сімейної політики управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

     

Оніщук 

Олександр Васильович

голова Житомирського обласного відділення Національного олімпійського комітету України (за згодою)

     

Паламарчук

Неля Анатоліївна

голова федерації професійних спілок Житомирської області (за згодою)

     

Пилипчук

Наталія Сергіївна

заступник начальника служби у справах дітей облдержадміністрації

     

Примак

Тетяна Петрівна

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Ємільчинської районної державної адміністрації

     

Сташенко

Олександр Федорович

голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” АПК України (за згодою)

     

Склонна

Валентина Михайлівна

директор Житомирського обласного ґендерного ресурсного центру Житомирської обласної ради (за згодою)

     

Теребей

Лариса Василівна

–        

заступник директора  Житомирського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за  згодою)

     

Українець

Леонід Михайлович

заступник голови обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України (за згодою)

     

Хільченко

Адам Іванович

директор Житомирського обласного центру фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (за згодою)

     

Шестопалов

Павло Іванович

директор Житомирського регіонального управління державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (за згодою)

     

Шилова

Галина Анатоліївна

начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Житомирській області (за згодою)

     

Шмаюн

Тетяна Михайлівна

начальник відділу молодіжної та сімейної  політики управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

 

 

 

Перший заступник
голови адміністрації

Г.В. Дмитренко
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови облдержадміністрації

29.09.2015 № 323

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію управління сім’ї, молоді
та спорту обласної державної адміністрації

 

1. Колегія управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (далі – Колегія) є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (далі – управління), та для колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

2. Рішення про створення або ліквідацію Колегії приймається головою обласної державної адміністрації.

 

Функції Колегії

 

3. Колегія:
1) Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності управління.

2) Розглядає пропозиції щодо:
формування та реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей та молоді, у сфері фізичної культури, спорту;
забезпечення співпраці з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
розширення міжнародного співробітництва щодо реалізації державної сімейної, молодіжної політики, у сфері фізичної культури, спорту.

3) Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

4) Обговорює пропозиції щодо вдосконалення діяльності управління, структурних підрозділів, його закладів, установ, що належать до сфери його управління.

5) Розглядає результати роботи управління, його структурних підрозділів, закладів, установ, що належать до сфери його управління незалежно від форми власності і підпорядкування в межах компетенції.

6) Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, попередження корупційних правопорушень, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

7) Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на управління.

 

Склад Колегії

 

4. До складу Колегії входять начальник управління (голова Колегії), його заступники, керівники окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів управління; можуть входити представники зацікавлених підприємств, установ, організацій (за згодою). Склад Колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. При потребі та для участі в обговоренні окремих питань на засідання Колегії можуть запрошуватися відповідні компетентні особи з інших управлінь, установ, організацій і суб’єктів господарювання області.

 

Організація роботи Колегії

 

6. Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться один раз на три місяці, позапланові – у разі потреби.

7. Робота Колегії здійснюється відповідно до затвердженого її головою плану проведення засідань на рік, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

8. Затверджений план проведення засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року членам Колегії, керівникам структурних підрозділів управління.

9. Додаткові питання до затвердженого плану проведення засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання.

10. Дата, час, місце проведення засідання Колегії визначаються головою Колегії.

11. Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвередженим планом проведення засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за сім днів до засідання подає його голові Колегії на погодження.

12. На засідання Колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;
2) довідка (доповідна записка) з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішенння Колегії з кожного питання окремо;
4) список членів Колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по батькові, місця роботи, займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

13. Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до проведення засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

14. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

15. Керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів управління, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

 

Порядок проведення засідань Колегії

 

16. Засідання Колегії проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови Колегії.

17. Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

18. Члени Колегії особисто беруть участь у засіданні.
Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

19. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

20. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

21. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

22. За пропозицією головуючого на засіданні Колегія може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час проведення закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

23. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.
За рішенням членів Колегії може застосовуватися процедура таємного голосування.
Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

24. Члени Колегії приймають рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення відео-, фотозйомки і звукозапису.

25. Після засідання Колегії особа, відповідальна за підготовку питань, доопрацьовує протягом семи днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів управління, членами Колегії і подає на розгляд голови Колегії.

26. Рішення Колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії або працівником, який веде протокол.
27. Рішення Колегії проводяться в життя, як правило, наказом начальника управління.

28. Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.


Контроль за виконанням рішень Колегії

 

29. Контроль за виконанням рішень Колегії управління здійснюють керівники структурних підрозділів управління, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні Колегії, та секретар Колегії.

30. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Начальник управління сім’ї,
молоді та спорту
облдержадміністрації

С.М. Гресь

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців