Розпорядження № 331 від 02.10.2015 "Про створення комісії при обласній державній адміністрації з питань ліцензування"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

02.10.2015

 

№ 331

Про створення комісії
при обласній державній адміністрації
з питань ліцензування

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», розпорядження голови облдержадміністрації від 06.04.2015 № 110 «Про зміну у структурі обласної державної адміністрації»

 

1. Утворити комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом та затвердити у складі згідно з додатком.

 

2. Затвердити Положення про комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, що додається.


3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.01.2007 № 27 «Про створення комісії з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення», від 21.05.2007 № 170 «Про створення комісії з питань ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» зі змінами.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський  
   
   
 

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
02.10.2015 № 331

 

 

Склад комісії
з питань ліцензування провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого
водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва
теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової
енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом

 

 

Дмитренко

Геннадій Васильович

-

перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

 

Щебетов

Роман Олегович

-

т.в.о. директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

Колесник

Валентина Василівна

-

головний спеціаліст відділу виробничо-технічного управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації , секретар комісії

 

Члени комісії:

 

Варема

Тетяна Никифорівна

 

-

заступник директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації–начальник управління житлово-комунального господарства

 

Дідовський

Євген В’ячеславович

 

-

начальник  відділу енергетики та енергозбереження управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації

Забродський

Геннадій Олександрович

 

-

заступник директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Кончаківська

Світлана Петрівна

 

-

заступник начальника головного управління Держсанепідслужби України у Житомирській області (за згодою)

Микитин

Олег Ярославович

 

-

заступник начальника Житомирського обласного управління водних ресурсів (за згодою)

 

Мосейчук

Василь Васильович

 

-

головний державний інспектор з охорони праці державної інспекції нагляду в промисловості та за об’єктами підвищеної небезпеки територіального управління Держгірпромнагляду України у Житомирській області (за згодою)

 

Нечипоренко

Тетяна Миколаївна

 

-

начальник відділу енергозбереження управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

 

Слабунова

Лілія Леонідівна

 

-

заступник начальника управління – начальник відділу виробничо-технічного управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Шестак

Леся Анатоліївна

-

заступник начальника відділу регулювання природокористування управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

Перший заступник голови
адміністрації

Г.В.Дмитренко
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
02.10.2015 № 331

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про комісію при обласній державній адміністрації з питань ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

 

 

1. Загальні положення

 

 

1) Комісія з питань ліцензування провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним з метою реалізації повноважень обласної державної адміністрації як органу ліцензування зазначених видів господарської діяльності відповідно до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року №609 “Про затвердження переліку органів
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України”.
У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.
2) Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
3) Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.

 

 

2. Завдання Комісії

 

 

1) Комісія забезпечує розгляд передбачених Ліцензійними умовами документів, поданих для отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, на відповідність вимогам законодавчих документів з ліцензування зазначеного виду діяльності.
2) Комісія забезпечує розробку пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії, переоформлення, анулювання ліцензії, визнання ліцензії недійсною (за наявності підстав, визначених законодавством).

 

 

3. Функції Комісії

 

 

1) Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
розглядає заяви про видачу ліцензії та перевіряє документи, передбачені Ліцензійними умовами, що додаються до заяви, на відповідність вимогам чинного законодавства з питань ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
перевіряє достовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
приймає рішення про надання рекомендації органу ліцензування щодо видачі ліцензії або відмови у видачі ліцензії, анулювання ліцензії, визнання ліцензії недійсною (за наявності підстав, визначених законодавством);
готує обґрунтування щодо відмови у видачі ліцензії за наявності підстав, визначених законодавством.

 

 

4. Організація роботи Комісії

 

 

1) Комісія утворюється у складі голови Комісії, його заступника, секретаря та членів Комісії.
2) Комісія здійснює свою роботу шляхом скликання робочих засідань, які проводить голова Комісії, у разі його відсутності - заступник голови Комісії.
3) Засідання Комісії проводяться при потребі у міру надходження відповідних заяв та документів.
4) Засідання Комісії вважається правочинним, якщо в його роботі бере участь понад 50 відсотків складу Комісії.
5) Рішення приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні: при рівності голосів приймається рішення, за яке голосував голова.
6) Рішення носить рекомендаційний характер, на підставі цього рішення готуються пропозиції голові облдержадміністрації.

 

 

5. Права та обов’язки Комісії

 

 

1) Комісія має право:
запрошувати представників суб’єктів господарської діяльності до розгляду і вирішення окремих питань, а також представників інших сторін, у випадку розгляду заяв, звернень, скарг та спірних питань, пов’язаних із ліцензуванням господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
запрошувати кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих питань;
організовувати проведення планових та позапланових перевірок шодо дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження зазначених видів господарської діяльності відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.


2) Голова Комісії:
здійснює керівництво діяльністю Комісії;
підписує протоколи, контролює їх виконання;
виконує інші завдання, передбачені цим Положенням.


3) Секретар Комісії:
здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії;
готує матеріали до її засідань;
контролює своєчасність надання та комплектність документації, що подається на розгляд Комісії;
веде протоколи її засідань;
оформлює та підписує разом з головою протоколи Комісії;
скликає за дорученням голови Комісії робоче засідання;
забезпечує підготовку відповідного проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації про видачу ліцензії або відмову у її видачі, переоформлення, анулювання ліцензії з урахуванням наданих Комісією рекомендацій;
забезпечує надання заявникові у терміни, визначені законодавством, повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі із зазначенням підстав такої відмови;
забезпечує оформлення та видачу у терміни, встановлені законодавством, ліцензії (в електронній формі та/або на паперовому носії, переоформленої на новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії (у випадках, встановлених законодавством);
формує ліцензійні справи стосовно кожного суб’єкта, який подав заяву про видачу ліцензії;
проводить іншу організаційну роботу пов’язану з ліцензуванням.


4) Член Комісії:
бере участь у роботі Комісії та має право голосу;
розглядає матеріали, що надходять до департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації та вносить пропозиції щодо видачі (анулювання, переоформлення, відмови у видачі, доповнення тощо) ліцензій на ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
дотримується принципів об’єктивності при розгляді наданих матеріалів;
виконує доручення голови Комісії з підготовки та розгляду матеріалів до засідань та перевірок;
залучається до перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності наданих документів та дотримання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
узгоджує з керівництвом Комісії всі дії, які він здійснює від імені Комісії.

 

 

Т.в.о. директора департаменту
містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства облдержадміністрації

Р.О. Щебетов

 

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців