Розпорядження № 353 від 20.10.2015 "Про створення колегії управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та затвердження Положення про неї"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

20.10.2015

 

№ 353

Про створення колегії управління
охорони здоров’я обласної
державної адміністрації та
затвердження Положення про неї

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпоряджень голови облдержадміністрації від 09.04.2015 №116 «Про зміну найменувань та утворення структурних підрозділів облдержадміністрації», від 03.08.2015 №229 «Про затвердження Положень про структурні підрозділи обласної державної адміністрації»:

 

1. Утворити колегію управління охорони здоров'я облдержадміністрації та затвердити її склад згідно з додатком.


2. Затвердити Положення про колегію управління охорони здоров'я облдержадміністрації, що додається.


3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2013 №44 «Про утворення колегії департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації та затвердження Положення про неї», від 22.12.2014 № 386 «Про затвердження нового складу колегії департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації».

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
20.10.2015 № 353

 

Склад
колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації

 

Торбас

Олександр Михайлович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, голова колегії 

 

 

 

Бондарчук

Сергій Володимирович 

-

заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник голови колегії

 

 

 

Малашевський

Анатолій  Михайлович        

-

лікар-методист  обласного інформаційно - аналітичного центру медичної статистики Житомирської обласної ради, секретар  колегії (за згодою)

 

 

 

Члени колегії:

 

 

 

Афонічкін

Станіслав Олександрович

-

президент асоціації лікарів області (за згодою)

 

 

 

Білошицька

Людмила  Володимирівна

-

завідувач сектору  кадрової роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації   

 

 

 

Волков

Олександр Сергійович        

-

начальник головного управління Держсанепідслужби в Житомирській області (за згодою)  

 

 

 

Донець

Валентина Євгенівна

-

завідувач гінекологічним відділенням комунальної установи «Центральна міська лікарня №1 м. Житомира», обласний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» (за згодою)

 

 

 

Зелінський

Роман Степанович

-

начальник управління охорони здоров’я Житомирської міської ради  (за згодою)

 

 

 

Ільчишина

Олена Василівна

-

завідувач кардіодиспансерного  відділення комунальної установи «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» Житомирської обласної ради, обласний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Терапія» (за згодою)

 

 

 

Лук’яненко

Оксана Вікторівна

-

заступник головного лікаря з організаційно - методичної  роботи  комунальної установи «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, обласний позаштатний спеціаліст за спеціальністю «Педіатрія» (за згодою)

 

 

 

Лучків

Віктор Іванович

-

головний спеціаліст-лікар відділу медицини катастроф та організації медичної допомоги населенню управління охорони здоров'я  облдержадміністрації

 

 

 

Марченко

Віктор Федорович

-

головний лікар комунальної установи «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради (за згодою)

 

 

 

Серебряков

Олександр Михайлович

-

начальник Житомирського базового військового госпіталю (в/ч А-1065) (за згодою)

 

 

 

Сова

Анатолій Миколайович

-

головний лікар комунальної установи «Центр екстреної медичної допомоги  та медицини катастроф» Житомирської обласної ради (за згодою)

 

 

 

Супряга

Алла Федорівна

-

голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я (за згодою)

 

 

 

Тевс

Світлана Сергіївна

-

заступник головного лікаря з медсестринства комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського Житомирської обласної ради, голова асоціації медичних сестер області (за згодою)

 

 

Перший заступник голови
адміністрації

Г.В.Дмитренко
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
20.10.2015 № 353

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію управління охорони здоров'я
обласної державної адміністрації

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - колегія).
2. Колегія є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності галузі.

 

3. Функції колегії

 

Колегія:
1) Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
2) Розглядає пропозиції щодо:
забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань, обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сферах охорони здоров’я;
удосконалення діяльності управління охорони здоров’я облдержадміністрації, структурних підрозділів охорони здоров’я райдержадміністрацій;
розширення міжнародного співробітництва у сферах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролює якість та реалізацію лікарських засобів.
3) Аналізує результати роботи управління охорони здоров’я облдержадміністрації, структурних підрозділів охорони здоров’я райдержадміністрацій, закладів, установ, підприємств охорони здоров’я незалежно від форми власності і підпорядкування у межах компетенції.
4) Розглядає питання про стан дотримання фінансової бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна та майна комунальної власності, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.
5) Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни, інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.


4. Склад колегії

 

До складу колегії входять:
Начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник начальника, інші керівники закладів охорони здоров’я області. Склад колегії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

 

5. Організація роботи колегії

 

1) Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться один раз на місяць (в останню п’ятницю). Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.
2) Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
3) Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.
4) Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.
5) Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється визначеним начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації, структурним підрозділом (окремим працівником, секретарем колегії), який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.
6) На розгляд колегії подаються:
проект порядку денного засідання колегії із зазначенням доповідачів з кожного питання;
довідка з питаннями порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
проект рішення колегії;
список членів колегії;
список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;
довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), що безпосередньо стосуються питань порядку денного.
7) Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

8) Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали структурному підрозділу (окремому працівнику, секретарю колегії), визначеному начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації, не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Визначений структурний підрозділ або окремий працівник, чи заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.6. Порядок проведення засідання колегії

 

1) Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови колегії.
2) Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.
3) Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.
4) Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами Колегії шляхом голосування.
5) Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.
6) Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговорені, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.
7) Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
8) Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.
9) У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
10) Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник, секретар колегії), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує упродовж семи днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, його територіальних органів, членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.
11) Рішення колегії проводяться у життя наказом начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).
12) Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем, який веде протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.
13) Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів управління охорони здоров'я облдержадміністрації, керівникам лікувально-профілактичних закладів області.7. Контроль за виконанням рішень колегії

 

1) Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ (окремий працівник, секретар колегії), визначений начальником управління охорони здоров'я облдержадміністрації.
2) Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання, прийнятих нею рішень.

 

 

Начальник управління
охорони здоров'я
облдержадміністрації

О.М.Торбас

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців