Розпорядження № 364 від 03.11.2015 "Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2011 № 157"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

03.11.2015

 

№ 364

Про внесення змін до розпорядження
голови облдержадміністрації від
27.04.2011 № 157

 

 

 

Відповідно до ст.ст. 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, ст.35 розділу ІУ Кодексу Цивільного захисту України, п.15 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, п.2 Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787 “Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”, з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:


Внести такі зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2011 №157 “Про створення обласної розрахунково-аналітичної групи та затвердження Положення про неї”

 

1. Затвердити новий склад обласної розрахунково-аналітичної групи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області згідно з додатком.

 

2. Затвердити Положення про обласну розрахунково-аналітичну групу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області у новій редакції (додається).

 

3. Визнати такими, що втратили чинність, п.1 у частині затвердження складу групи, п.2 розпорядження голови облдержадміністрації від 27.04.2011 №157 “Про створення обласної розрахунково-аналітичної групи”.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
03.11.2015 № 364

 

 

С К Л А Д
обласної розрахунково-аналітичної групи
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

 

 

 

Виговський

Леонід Степанович

 

-

начальник відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, начальник групи

Волинський

Ігор Володимирович

-

провідний фахівець відділу організації заходів цивільного захисту управління ДСНС України у Житомирській області, заступник начальника групи (за згодою)

 

Члени групи:

 

Бондар

Марія Олексіївна

 

-

завідувач лабораторією електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”, спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки (за згодою)

Гарбарчук

Валентина Василівна

 

-

начальник метеорологічної станції Житомир Житомирського обласного центру з гідрометеорології, спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки (за згодою)

Кудрицький

Павло Володимирович

 

-

головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, топограф

Минко

Валентина Олексіївна

 

-

завідувач санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”, спеціаліст з оцінки хімічної обстановки (за згодою)

Парамзіна

Алла Євстафіївна

-

головний спеціаліст відділу організації заходів цивільного захисту управління цивільного захисту населення облдержадміністрації, спеціаліст з оцінки хімічної обстановки

 

 

 

Перший заступник
голови адміністрації

Г.В.Дмитренко
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
03.11.2015 № 364

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про обласну розрахунково-аналітичну групу
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Житомирської області

 

I. Загальні положення

 

1. Обласна розрахунково-аналітична група (далі – обласна РАГ) утворюється розпорядженням голови облдержадміністрації згідно з Методичними рекомендаціями щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи, затверджених наказом МНС України від 11.08.2010 №649 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження”, з метою збору, узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин:
Обласна РАГ є постійно діючим консультаційно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.


2. У своїй діяльності обласна РАГ керується законодавчими та нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

 

ІІ. Основні завдання обласної розрахунково-аналітичної групи та функціональні обов’язки спеціалістів

 

1. Основними завданнями обласної РАГ є:

 • прогнозування можливої радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах;
 • визначення можливих втрат населення при радіаційних та хімічних аваріях;
 • отримання даних про метеорологічну обстановку від обласного центру з гідрометеорології;
 • збір та узагальнення інформації про фактичну радіаційну і хімічну обстановку, отриману від міських та районних РАГ, постів радіаційного і хімічного спостереження (далі – ПРХС) та диспетчерських служб (далі – ДС);
 • оцінка радіаційної і хімічної обстановки та підготовка пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;
 • ведення карти прогнозованої та фактичної радіаційної і хімічної обстановки;
 • підготовка донесень та ведення звітних документів про фактичну радіаційну і хімічну обстановку.


2. Обласна РАГ підпорядковується управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації та взаємодіє з організаціями та закладами державної системи моніторингу, зокрема з головним управлінням Держсанепідслужби у Житомирській області, ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”, Житомирським обласним центром з гідрометеорології.


3. До складу обласної розрахунково-аналітичної групи входять:

 • начальник групи (представник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації);
 • заступник начальника групи (представник управління ДСНС України в Житомирській області);
 • спеціалісти з оцінки хімічної обстановки (представник ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”, представник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації);
 • спеціалісти з оцінки радіаційної обстановки (представник ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України”, представник Житомирського обласного центру з гідрометеорології);
 • топограф (представник управління цивільного захисту населення облдержадміністрації).


4. Функціональні обов’язки спеціалістів обласної розрахунково-аналітичної групи:


1. Начальник групи здійснює керівництво роботою групи, в установлені терміни подає начальнику управління цивільного захисту населення облдержадміністрації узагальнені дані щодо радіаційної і хімічної обстановки та пропозиції щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення.


2. Заступник начальника групи:

 • відповідає за своєчасну доповідь про радіаційну і хімічну обстановку; визначає режим радіаційного захисту населення;
 • визначає можливі потреби та характер застосування зброї масового знищення, ступінь захисту населення, можливі дози опромінення;
 • допомагає у вирішенні завдань, аналізує і узагальнює одержані результати;
 • контролює ведення карти радіаційної і хімічної обстановки.

3. Спеціаліст з оцінки хімічної обстановки:

 • здійснює довгострокове, аварійне прогнозування можливої хімічної обстановки та визначає можливі втрати населення при хімічних аваріях;
 • отримує дані про метеорологічну обстановку від обласного центру з гідрометеорології;
 • вивчає топографічні особливості місцевості;
 • розраховує середню щільність населення;
 • збирає та узагальнює інформацію про фактичну хімічну обстановку від міських та районних РАГ, ДС та ПРХС;
 • здійснює оцінку хімічної обстановки;
 • розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні хімічного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;
 • веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки;
 • готує донесення та веде звітні документи про хімічну обстановку.

4. Спеціаліст з оцінки радіаційної обстановки:

 • за даними прогнозу радіаційної обстановки при аварії на АЕС визначає кількість населення, яке потрапляє у зону радіаційного забруднення;
 • збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку від міських та районних РАГ, ДС та ПРХС;
 • здійснює оцінку радіаційної обстановки;
 • розробляє пропозиції щодо захисту населення у зоні радіаційного забруднення та доповідає їх керівнику РАГ;
 • веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;
 • готує донесення та веде звітні документи про радіаційну обстановку.

5. Топограф:

 • веде карту прогнозованої та фактичної радіаційної обстановки;
 • веде карту прогнозованої та фактичної хімічної обстановки.

 

III. Порядок роботи розрахунково-аналітичної групи

 

1. У повсякденному режимі функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі - територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ) із спеціалістами РАГ проводяться заняття з виконання завдань в умовах надзвичайної ситуації. Безпосередньо за підготовку РАГ до дій за призначенням відповідає управління цивільного захисту населення облдержадміністрації.


2. При переведенні територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у режим підвищеної готовності або при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, спеціалісти обласної РАГ прибувають в управління цивільного захисту населення облдержадміністрації та здійснюють такі заходи:

 • уточнюють порядок передачі інформації про радіаційну та хімічну обстановку від міських та районних РАГ, ПРХС та ДС;
 • вивчають топографічні особливості місцевості;
 • отримують дані про метеорологічну обстановку від Житомирського обласного центру з гідрометеорології (напрямок та швидкість вітру, температура повітря, хмарність, ступінь вертикальної стійкості повітря);
 • здійснюють прогнозування та оцінку можливої радіаційної і хімічної обстановки;
 • розраховують середню щільність населення;
 • готують пропозиції щодо захисту населення при загрозі виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин;
 • наносять прогнозовану радіаційну та хімічну обстановку на карту;
 • подають прогноз радіаційної та хімічної обстановки і пропозиції щодо захисту населення начальнику управління цивільного захисту населення облдержадміністрації.

У подальшому начальник групи організовує цілодобове чергування членів групи.


3. При переведенні територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та радіоактивних речовин, обласна РАГ здійснює такі заходи:

 • отримує дані про метеорологічну обстановку від Житомирського обласного центру з гідрометеорології;
 • збирає та узагальнює інформацію про фактичну радіаційну обстановку (потужність експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання, час та місце її вимірювання) та хімічну обстановку (назва та концентрація небезпечної хімічної речовини, час та місце її вимірювання) від міських та районних РАГ, ПРХС та ДС;
 • здійснює оцінку радіаційної і хімічної обстановки;
 • наносить на карту інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку (місце та час виникнення аварії, зони радіаційного та хімічного забруднення);
 • готує пропозиції щодо захисту населення;
 • узагальнює інформацію про фактичну радіаційну та хімічну обстановку;
 • подає узагальнену інформацію про радіаційну та хімічну обстановку та пропозиції щодо захисту населення начальнику управління цивільного захисту населення облдержадміністрації.


4. Обласна РАГ здійснює прогнозування хімічної обстановки з використанням Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті, затвердженої спільним наказом МНС України, Мінагрополітики України, Мінекономіки України та Мінприроди України від 27.03.2001 № 73/82/64/122, зареєстрованим у Мін’юсті України від 10.04.2001 за № 326/5517.


При загрозі та виникненні радіаційної аварії на АЕС розрахунково-аналітична група використовує тільки прогноз можливої радіаційної обстановки, який розробляється адміністрацією АЕС та надається у встановленому порядку до обласної державної адміністрації та управління ДСНС України в Житомирській області.


5. Під час оцінки хімічної обстановки визначаються наслідки хімічного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.
Наслідки хімічного забруднення залежать від масштабу, ступеня небезпеки та терміну дії хімічного забруднення.
Масштаб хімічного забруднення характеризується глибиною розповсюдження хмари небезпечних хімічних речовин (глибиною зони хімічного забруднення) та площею зони хімічного забруднення.
Ступінь небезпеки хімічного забруднення визначається за можливими втратами населення, кількістю будинків, майна і техніки, які можуть бути забруднені НХР.
Термін дії хімічного забруднення залежить від часу підходу хмари НХР до заданого об’єкта, терміну випарювання НХР на місцевості і терміну забруднення НХР водоймищ.
Під час проведення аналізу впливу наслідків хімічного забруднення на населення враховується кількість уражених людей та кількість будинків, майна і техніки, забруднених НХР.


6. Під час оцінювання радіаційної обстановки визначаються наслідки радіаційного забруднення та аналізується вплив цих наслідків на населення.
Наслідки радіаційного забруднення залежать від масштабу радіаційного забруднення та потужності експозиційної (еквівалентної) дози іонізуючого випромінювання.
Масштаб радіоактивного забруднення характеризується довжиною, шириною та площею зони радіоактивного забруднення.
Під час проведення аналізу впливу наслідків радіоактивного забруднення на населення визначається кількість людей, які отримали дози опромінення, та кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними речовинами.


7. До пропозицій щодо захисту населення в зонах радіаційного та хімічного забруднення входять:
висновки з оцінки радіаційної та хімічної обстановки (масштаби забруднення, кількість уражених людей, кількість будинків, майна і техніки, забруднених радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами);

 • засоби індивідуального захисту для населення;
 • режими радіаційного захисту населення;
 • найбільш оптимальні маршрути евакуації населення;
 • сили та засоби для проведення санітарної обробки людей та район її проведення;
 • сили та засоби для проведення спеціальної обробки техніки, майна та одягу, район її проведення.


8. До звітних документів обласної РАГ належать:

 • журнал радіаційного та хімічного спостереження (згідно з наказом МНС України від 06.08.2002 № 186 “Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 29.08.2002 за № 708/6996);
 • копії повідомлень про факт забруднення довкілля небезпечними хімічними та радіоактивними речовинами від ПРХС та ДС (форма № 1/МНС згідно з наказом МНС України від 06.08.2002 № 186 “Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 29.08.2002 за № 708/6996);
 • карта радіаційної та хімічної обстановки.

 

 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління
цивільного захисту населення
облдержадміністрації

С.В. Безносюк

 

  

  Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців