Розпорядження № 37 від 10.02.2015 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції...

Версія для друку
1212

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

10.02.2015

 

№ 37
Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для здійснення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції у 2015 році  

  

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, рішення Житомирської обласної ради від 16.01.2015 № 1381 „Про затвердження Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції, у 2015 році”, пункту 14 рішення Житомирської обласної ради від 16.01.2015 № 1390 "Про обласний бюджет на 2015 рік":

 

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету для здійснення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції у 2015 році, що додається.

 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                      

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації 

10.02.2015               № 37

 

 

Порядок
використання коштів обласного бюджету для здійснення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції у 2015 році

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів обласного бюджету, спрямованих на виконання Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції у 2015 році, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 16.01.2015 № 1381, а саме:
надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги, як таким, що потрапили у важкі життєві обставини;
забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції умовами тимчасового проживання в установах, на підприємствах, в організаціях області, харчуванням за необхідністю та здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості;
забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції.
2. Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем є департамент праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації.

 

ІІ. Розгляд питань, пов’язаних із виконанням Програми соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, та військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь у антитерористичній операції у 2015 році

 

1. Питання щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, а також забезпечення їх умовами тимчасового проживання в установах, на підприємствах та в організаціях області, харчуванням за необхідністю та здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості розглядаються робочою групою, утвореною при обласній державній адміністрації та обласній раді розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради від 28.03.2014 №58/18 (із змінами).
2. Робоча група розглядає документи та приймає рішення щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, у тому числі на тимчасове проживання в установах, на підприємствах, в організаціях, харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, яке оформляється відповідним протоколом. Протокол підписується усіма членами робочої групи, присутніми на засіданні.
3. Засідання робочої групи вважається правомочним за умови, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше половини присутніх членів робочої групи.
4. Робоча група проводить засідання не рідше 1 разу на місяць.
5. Рішення щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, приймається робочою групою індивідуально по кожній особі, з урахуванням її сімейного стану.
6. Рішення щодо надання грошової допомоги на тимчасове проживання в установах, на підприємствах, в організаціях приймається з урахуванням кошторису витрат, до якого включаються обґрунтовані витрати на проживання, харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості відповідно до калькуляції собівартості наданих послуг.
7. Районні державні адміністрації та міськвиконкоми за місцем тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, приймають документи, подані для надання грошової допомоги (у тому числі на тимчасове проживання, харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості), перевіряють їх достовірність та передають перевірений пакет документів секретарю робочої групи.
8. За достовірність поданих установами, підприємствами і організаціями документів, що обґрунтовують фактично понесені витрати на забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції умовами тимчасового проживання, харчування за необхідністю, а також здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, відповідають керівники установ, підприємств і організацій.
9. Районна державна адміністрація, міська рада перевіряє достовірність обставин, викладених у заявах про надання грошової допомоги, і супровідним листом за підписом керівника або його заступника надає Житомирському обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат відповідний пакет документів, визначених пунктом 2. розділу III цього Порядку, для подальшого розгляду на засіданні робочої групи.
10. Достовірність поданих документів, пов’язаних із наданням грошової допомоги внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, перевіряє Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.
11. На підставі відповідних рішень робочої групи видається розпорядження голови облдержадміністрації щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, у тому числі за фактично понесені витрати установам, підприємствам, організаціям, які забезпечують тимчасове проживання, харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, і мають постійне місце проживання на тимчасово окупованій території та проведення антитерористичної операції.
12. Для проведення лікування та медичної реабілітації військовослужбовців, працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, які брали участь в антитерористичній операції, департаментом охорони здоров’я утворюються профільні комісії.

 

ІІІ. Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, які прибули до Житомирської області з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

 

1. Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, які прибули до Житомирської області з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, подають заяви про надання грошової допомоги до райдержадміністрацій та міських рад за місцем тимчасового проживання (реєстрації).
2. Внутрішньо переміщені особи до заяви про надання грошової допомоги подають:
ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім’ї або ксерокопії інших документів, що посвідчують особу (у випадку втрати паспорта), та копії свідоцтв про народження дітей;
ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника;
ксерокопії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

 

ІV. Грошова допомога на тимчасове проживання, харчування за необхідністю та здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції

 

1. На отримання послуг із тимчасового проживання, харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості мають право внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, та потребують забезпечення житлово-побутових умов.
2. Підприємства, установи, організації, що надають послуги із тимчасового проживання, харчування за необхідністю внутрішньо переміщених осіб, які прибули до Житомирської області з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, подають районним державним адміністраціям, міським радам інформацію щодо фактичних витрат.
3. Районні державні адміністрації, міські ради щомісяця до 5 числа наступного періоду подають перелік витрат для забезпечення проживання та харчування за необхідністю, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області (із наростаючим підсумком), за встановленою формою (додаток 3) підприємств, установ, організацій області, що надають вищезазначені послуги, для подальшого розгляду на засіданні робочої групи. До інформації додаються такі документи:
заява встановленого зразка (додаток 1);
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
розрахунок витрат (складений відповідно до наявних підтвердних документів), пов’язаних із тимчасовим проживанням (за винятком вартості житлово-комунальних послуг), харчуванням за необхідністю;
список внутрішньо переміщених осіб, які отримали тимчасове поселення та харчування за необхідністю на базі житлового фонду підприємств, установ, організацій області за встановленою формою (додаток 4);
список учнів, дітей (внутрішньо переміщених осіб), які підлягали перевезенню до місця навчання у сільській місцевості за встановленою формою (додаток 5);
розрахунок витрат (складений відповідно до наявних підтвердних документів) на перевезення учнів, дітей (внутрішньо переміщених осіб) до місця навчання у сільській місцевості за встановленою формою (додаток 6);
копія договору на тимчасове проживання внутрішньо переміщених осіб, який укладається між районною державною адміністрацією або міською радою та підприємствами, установами, організаціями;
довідка із вказаними банківськими реквізитами для здійснення перерахування коштів за надані послуги з тимчасового проживання, харчування за необхідністю, перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості.
4. Рішення щодо оплати фактичних витрат підприємствам, установам, організаціям області приймається із урахуванням кошторису витрат, в який включаються обґрунтовані витрати на проживання (за винятком оплати вартості житлово-комунальних послуг), харчування за необхідністю, здійснення безпечного і регулярного перевезення учнів, дітей до місця навчання у сільській місцевості, відповідно до наявних підтвердних документів. Відшкодування харчування внутрішньо переміщених осіб здійснюється на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця. Надалі відшкодовується за необхідністю харчування внутрішньо переміщених осіб лише з числа дітей. Відшкодування за проживання внутрішньо переміщених осіб (за винятком вартості житлово-комунальних послуг) здійснюється протягом шести місяців. Відшкодування за грудень 2015 року здійснюється за попередніми розрахунками підприємств, установ, організацій з послідуючим корегуванням у наступному році. В 2015 році здійснити відшкодування фактично понесених витрат підприємствам, установам, організаціям за поданими та не відшкодованими розрахунками за попередній рік.

 

V. Грошова допомога на лікування та медичну реабілітацію військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області, що брали участь в антитерористичній операції

 

1. На лікування та медичну реабілітацію у санаторно-курортних та лікувально-профілактичних закладах Житомирської області за рахунок коштів обласного бюджету мають право (особи, звільнені з військової служби), працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, інших силових структур області зареєстровані на території Житомирської області, які отримали поранення та набули захворювання внаслідок виконання обов’язків військової служби під час проведення антитерористичної операції.
2. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації затверджує перелік санаторно-курортних, лікувально-профілактичних закладів Житомирської області, які надають послуги з лікування та медичної реабілітації, та доводить його до закладів охорони здоров’я.
3. Особи, зазначені у пункті 1 розділу V цього Порядку, для отримання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію подають до профільних Комісій документи:
заяву встановленого зразка (додаток 2);
копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації.
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника.
документ, що засвідчує участь в антитерористичній операції.
4. Профільними Комісіями за результатами розгляду наданого пакету документів та проведеного обстеження видається направлення пацієнту до закладу, в якому буде проводитися лікування та реабілітація.
5. Для отримання коштів за фактично понесені витрати на проведення лікування та медичної реабілітації, санаторно-курортні, лікувально-профілактичні заклади 2 рази на місяць, у термін не пізніше 16 та 1 числа надають департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
списки осіб, які фактично пройшли лікування та реабілітацію, із зазначенням періоду перебування;
калькуляцію фактичних витрат, понесених на лікування та медичну реабілітацію (лікувально-профілактичні заклади до калькуляції включають витрати на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, харчування, медикаменти з урахуванням вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 № 680 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни»). У разі, якщо вартість понесених витрат на медикаменти перевищує норму передбачену вищезазначеною постановою, відшкодування витрат підлягає лише за рішенням робочої групи.
6. Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації перевіряє надані профільними Комісіями документи та санаторно-курортними і лікувально-профілактичними закладами області розрахунки щодо фактично понесених витрат на лікування та медичну реабілітацію і передає проект відповідного розпорядження секретарю робочої групи.
7. Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію здійснюється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації.

 

VІ. Фінансування видатків, звітність, відповідальність та контроль за використанням коштів обласного бюджету

 

1. Фінансування видатків здійснюється відповідно до зареєстрованих юридичних та фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України.
2. Операції, пов’язані з використанням коштів обласного бюджету, здійснюються в установленому законодавством порядку.
3. Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації фінансову та бюджетну звітність подає у встановленому законодавством порядку.
4. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту праці та 
соціального захисту населення
Житомирської обласної державної адміністрації 
  Г.В. Корінна                     

           

 

Завантажити розпорядження

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців