Розпорядження № 372 від 09.11.2015 "Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за 9 місяців 2015 року"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

09.11.2015

 

№ 372

Про хід виконання програми
економічного і соціального
розвитку та бюджету області
за 9 місяців 2015 року

 

 

 

Упродовж січня-вересня 2015 року зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади були спрямовані на забезпечення виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області на 2015 рік, збереження досягнутих результатів в окремих галузях економіки, поліпшення життєвого рівня населення, покрашення його соціального захисту.


Індекс промислової продукції у січні-вересні 2015 року становив 110,0% (по Україні – 83,4%), що обумовило 1 місце області серед інших регіонів.


Зростання обсягів виробництва продукції відбулося у добувній промисловості і розробленні кар’єрів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, машинобудуванні, виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, що дало можливість компенсувати зменшення обсягів по інших галузях промислового комплексу.


У цілому по області за січень-вересень 2015 року реалізовано промислової продукції на 17,8 млрд. грн., що на 36,0% більше, ніж за аналогічний період 2014 року.
Загальне виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств скоротилося порівняно з січнем-вереснем 2014 року на 2,1% (по Україні – скоротилося на 5,3%), у тому числі у рослинництві – на 3%, тваринництві – на 0,7%.


За станом на 01.10. 2015 порівняно з аналогічним періодом 2014 року зменшилася чисельність поголів’я великої рогатої худоби на 4,8 %, свиней та птиці – на 3,8 % і 0,6 % відповідно.
Протягом січня-вересня 2015 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 309,1 млн. грн., що на 35,3% менше, ніж за аналогічний період 2014 року. Основними причинами такої ситуації є: згортання будівельної діяльності організаціями, які працювали в інших областях України, відсутність замовлень на об’єкти капітального будівництва через подорожчання їх вартості, недостатність фінансування, у тому числі за рахунок бюджетних коштів.


У січні-червні 2015 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1255,2 млн. грн. Найбільше інвестицій освоєно підприємствами промислової галузі.


У першому півріччі 2015 року в економіку області залучено 10,2 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Позитивну динаміку досягнуто за рахунок реалізації на території області близько 50 інвестиційних проектів у різних галузях економіки.


За станом на 01.07.2015 загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених у розвиток області, склав 263,8 млн. дол. США, що на 7,7% менше за їх обсяг на початок цього року в основному за рахунок курсової різниці валюти.


Кількість зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності за станом на 01.07.2015 склала 141,7 тис. та зросла порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 4%, у тому числі юридичних осіб – на 3,5%, фізичних осіб –підприємців – на 3,6%.


Упродовж 9 місяців 2015 року банківськими установами області суб’єктам господарювання надано нових кредитів на 4,8% більше, ніж за відповідний період 2014 року.
Оборот зовнішньої торгівлі товарами області за січень-серпень 2015 року склав 451 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів становив 302,8 млн. дол. США і скоротився порівняно з січнем-серпнем 2014 року на 31,2%, імпорту – 148,2 млн. дол. США і зменшився на 21,5%.


Область має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, що становить 154,6 млн. дол. США.


До бюджету області (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 1933,7 млн. грн., що на 271,4 млн. грн. або на 16,3 % більше, ніж за аналогічний період 2014 року.
Забезпечено виконання планових показників, затверджених радами, по мобілізації доходів обласним бюджетом, а також бюджетами всіх районів області та міст обласного значення.
За січень-вересень 2015 року місцевими бюджетами області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 5537,4 млн. грн., з яких 5000,3 млн. грн. склали видатки загального фонду бюджету.


Питома вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 79,8% видатків загального фонду бюджету.


Порівняно з січнем-вереснем 2014 року збільшено видатки на утримання галузі соціального захисту та соціального забезпечення населення на 204,6 млн. грн., освіти – на 128 млн. грн., охорони здоров’я – на 99,5 млн. грн., культури і мистецтва – на 8,3 млн. грн., фізичної культури і спорту – на 4,9 млн. грн.


За 9 місяців 2015 року на виконання заходів 27 обласних галузевих програм, затверджених обласною радою, з обласного бюджету профінансовано видатки на загальну суму 66,1 млн. грн.
Середньомісячна заробітна плата у січні-вересні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 14,5% і склала 3102 гривні.


Через інфляційні процеси реальна заробітна плата за січень-вересень цього року порівняно з відповідним періодом 2014 року зменшилася на 26,3 %.


Заборгованість з виплати заробітної плати з початку року зменшилася на 4,1 млн. грн. або на 31,9 % і за станом на 01.10.2015 склала 8,7 млн. грн.


За станом на 01.10.2015 кількість зареєстрованих безробітних на обліку в службі зайнятості склала 20 тисяч. Протягом січня-вересня 2015 року за направленням державної служби зайнятості працевлаштовано 22 тис. осіб, у тому числі 12,7 тис. зареєстрованих безробітних.


З метою забезпечення виконання передбачених програмою економічного і соціального розвитку та бюджетом області завдань, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 29.10.2015:

 

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міським головам детально проаналізувати ситуацію, що склалася у підвідомчих галузях і на територіях за 9 місяців 2015 року, та спрямувати свою діяльність на вирішення нагальних проблем.


2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
1) Забезпечити виконання плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції.
2) Забезпечити надання якісної медичної високоспеціалізованої допомоги громадянам, які прибули з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на сході України, ветеранам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим верствам населення, що спрямоване на збереження та поліпшення стану здоров’я і зниження рівня смертності цих категорій населення.
3) Продовжити роботу щодо створення єдиної диспетчерської системи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.


3. Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціям:
1) Активізувати роботу щодо завершення комплексу осінніх польових робіт.
2) Ужити дієвих заходів спрямованих на 100 % збереження поголів’я великої рогатої худоби, нарощення виробництва продукції тваринницької галузі.
3) Активізувати роботу щодо ефективного використання бюджетних коштів за відповідними напрямами програми розвитку агропромислового комплексу на 2011-2015 роки.
4) Сприяти у залученні інвестицій в агропромисловий сектор економіки області.


4. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:
1) Забезпечити надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» із урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 905-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523», від 30.09.2015 № 1031-р «Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523».
2) Забезпечити виконання положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» щодо доступу до реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
3) Ужити заходів до переведення в електронний формат адміністративних послуг, що надаються райдержадміністраціями, міськвиконкомами, як суб’єктами надання цих послуг, що користуються найбільшим попитом серед населення і представників бізнесу, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та нормативно – правових актів України у відповідних сферах регулювання.
4) Ужити заходів щодо забезпечення центрів надання адміністративних послуг приміщеннями відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».
5) Проаналізувати стан роботи щодо дотримання вимог законодавства у здійсненні регуляторної діяльності.
6) Ужити заходів щодо активізації роботи з об’єктами інфраструктури підтримки розвитку підприємництва.
7) З метою сприяння у розвитку підприємництва у районах та містах області активізувати роботу координаційних рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах у частині опрацювання проблемних питань, які стримують розвиток бізнесу.
8) Сприяти суб’єктам господарювання у диверсифікації ринків збуту та експортних потоків.
9) Забезпечити своєчасне інформування департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва про хід реалізації інвестиційних проектів у районі, місті та перспективи залучення нових інвестицій.
10) Забезпечити постійний облік та контроль за погашенням заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствах – банкрутах.
11) Забезпечити збереження мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, недопущення скорочення штатної чисельності та довготривалих вакансій працівників.
12) При формуванні місцевих бюджетів на 2016 рік передбачити, у межах фінансових можливостей, кошти на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, в тому числі фахівців із соціальної роботи, та соціальні програми і заходи, які вони реалізують.
13) У межах затвердженої штатної чисельності міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розглянути питання щодо фінансування утримання спеціалістів та фахівців для забезпечення роботи щодо соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей: здійснення оцінки потреб сімей учасників АТО, надання соціально-психологічної підтримки, здійснення соціального супроводу родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни.
14) У межах фінансових можливостей забезпечити фінансування районних, міських програм щодо виконання заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки та (комплексних) цільових соціальних програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.
15) Оснастити центри первинної медико-санітарної допомоги та їх підрозділи згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.
16) Забезпечити раціональне використання ліжкового фонду у лікувально-профілактичних закладах.
17) Ужити заходів щодо скорочення чисельності медичних працівників бюджетної сфери на 3%.


5. Рекомендувати:
1) Управлінню Державної міграційної служби України у Житомирській області забезпечити надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг, утворених при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
2) Управлінню державної архітектурно-будівельної інспекції у Житомирській області сприяти в організації надання адміністративних послуг Держархбудінспекцї через усі центри надання адміністративних послуг Житомирської області, утворених при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.


6. Рекомендувати виконкому Житомирської міської ради завершити створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, як окремих юридичних осіб.


7. Житомирській, Коростенській райдержадміністраціям, рекомендувати виконкому Коростенської міської ради забезпечити реєстрацію центрів первинної медико-санітарної допомоги.


8. Ємільчинській райдержадміністрації забезпечити функціонування центру первинної медико-санітарної допомоги.


9. Андрушівській, Володарсько-Волинській, Коростишівській, Народицькій, Новоград-Волинській, Малинській, Олевській, Радомишльській та Червоноармійській райдержадміністраціям забезпечити формування мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини відповідно до потреб населення.


10. Радомишльській, Ружинській, Баранівській, Овруцькій райдержадміністраціям, рекомендувати Малинському міськвиконкому вжити заходів щодо активізації діяльності робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.


11. Романівській, Брусилівській, Ружинській та Попільнянській райдержадміністраціям, з метою подальшого зниження напруженості на ринку праці, посилити роботу щодо збереження існуючих, створення нових та легалізації діючих робочих місць, залучення інвестицій, сприяти у розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення, активізувати співпрацю з роботодавцями з питання заявлення до служби зайнятості існуючих вакансій.


12. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати територіальним органам центральних органів виконавчої влади та міськвиконкомам поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 29 січня 2016 року.


13. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження подати облдержадміністрації до 12 лютого 2016 року.

 

14. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський

 

  

  Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців