Розпорядження № 377 від 11.11.2016 "Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за 9 місяців 2016 року"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

11.11.2016

 

№ 377

Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за 9 місяців 2016 року

 

 

 

Обсяги промислового виробництва порівняно з січнем-вереснем 2015 року зросли на 4,4% за рахунок зростання виробництва продукції у добувній промисловості на 5,4%, у переробній – на 4,1%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 0,3 %.


В окремих підгалузях переробної промисловості зафіксовано скорочення виробництва, зокрема на підприємствах харчової – на 4,8%, текстильної – на 12,1%, деревообробної – на 5,2% та хімічної – на 7,7%.


Виробництво сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2016 року зросло проти січня-вересня 2015 року на 8,4%, у тому числі по галузі рослинництва – на 12,4%, тваринництва – на 1,2%.


За станом на 01.10.2016 в усіх категоріях господарств області утримувалося 195,5 тис. голів великої рогатої худоби, що на 5,1 тис. голів або 2,7% більше, ніж на відповідну дату минулого року, 8003,2 тис. голів птиці, що на 461,1 тис. голів або на 6,1% більше.


Не вдалося стабілізувати чисельність корів та свиней. За станом на 01.10.2016 чисельність поголів’я корів становила 109,7 тис. голів, що на 4,0 тис. голів або на 3,5% менше, ніж за станом на 01.10.2015, поголів’я свиней – 171,8 тис. голів, що на 9,2 тис. голів або на 5,1% менше.


У січні-вересні 2016 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 502,1 млн. грн., що на 48,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

 

У січні-червні 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2046,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що у 1,5 раза перевищує аналогічний показник за січень-червень 2015 року. Найбільше інвестицій освоєно підприємствами промислової галузі.

 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області за станом на 01.07.2016 становив 251,9 млн. дол., що склало 101,4% до обсягів на початок року. У січні-червні 2016 року іноземними інвесторами вкладено у розвиток області 4,1 млн. дол.

 

Оборот зовнішньої торгівлі товарами області за січень-серпень 2016 року склав 474,8 млн. дол. США. Обсяг експорту товарів становив 290,1 млн. дол. США та скоротився порівняно з січнем-серпнем 2015 року на 1,3%, імпорту – 184,7 млн. дол. США та збільшився на 13,8%.

 

Область має позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, що становить 105,4 млн. дол. США.

 

Протягом січня-вересня 2016 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 2530,3 млн. грн., що на 13,0% або на 290,5 млн. грн. більше затверджених з урахуванням змін планових показників та на 840,7 млн. грн. або 49,8% більше надходжень за аналогічний період 2015 року.

 

Загальна сума надходжень до спеціального фонду бюджету області за січень-вересень 2016 року становить 284,9 млн. грн., що на 40,8 млн. грн. більше надходжень, ніж за аналогічний період 2015 року.

 

З державного бюджету надійшла базова дотація у сумі 143,0 млн. грн., у тому числі районам та містам – 113,0 млн. грн. та стабілізаційна дотація у сумі 13,0 млн. грн. До державного бюджету перераховано місцевими бюджетами області 29,2 млн. грн. реверсної дотації.

 

За січень-вересень 2016 року місцевими бюджетами області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 7 108,7 млн. грн., з яких 6373,4 млн. грн. склали видатки загального фонду бюджету.

 

Видаткова частина бюджету області характеризується соціальною спрямованістю. Питома вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 81,5% видатків загального фонду бюджету.

 

За 9 місяців 2016 року на виконання заходів 28 обласних галузевих програм, затверджених обласною радою, з обласного бюджету профінансовано видатки на загальну суму майже 52 млн. грн.

 

Середньомісячна заробітна плата у січні-серпні 2016 року до аналогічного періоду минулого року зросла на 24,6% і склала 3819 гривень.

 

Середній розмір пенсії за станом на 01.10.2016 склав 1595 грн., що на 54,5 грн. або на 3,5% більше, ніж за станом на 01.10.2015.

 

Позитивною залишається ситуація, пов’язана із погашенням заборгованості із виплати заробітної плати. За станом на 01.10.2016 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах області за попередніми даними становила 5,5 млн. грн. і зменшилася упродовж 2016 року на 38,1%.


Індекс реальної заробітної плати за січень-серпень 2016 року порівняно з січнем-серпнем 2015 року склав 110,1%.


Статус зареєстрованого безробітного протягом січня-вересня 2016 року мали 42,4 тис. осіб, що на 4 тис. осіб або на 8,8% менше, ніж в аналогічному періоді 2015 рік.


За станом на 01.10.2016 кількість зареєстрованих безробітних порівняно з відповідною датою минулого року зменшилася на 3,0 тис. осіб або на 15,1% та склала 16,9 тис. осіб.


Упродовж січня-серпня 2016 року населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 729,7 млн. грн., що складає 139,6% від нарахованих сум за цей період сум.


В області здійснюється оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Упродовж 9 місяців 2016 року ліквідовано 9 та реорганізовано 16 ЗНЗ.


Упродовж 9 місяців 2016 року забезпечено безперебійний підвіз 100 % учнів та 88 % педагогів сільської місцевості до навчальних закладів.


У галузі охорони здоров’я за звітний період медичні установи та заклади з різних видів бюджету та спонсорської допомоги отримали медичного обладнання та виробів медичного призначення на загальну суму понад 48 млн. грн., у тому числі:

  • центри ПМСД (І рівень надання медичної допомоги) на суму 784,5 тис. грн.;
  • ЦРЛ, ЦМЛ, ТМО (ІІ рівень надання медичної допомоги) на суму 10,9 млн. грн.;
  • обласні заклади (ІІІ рівень надання медичної допомоги) на суму 36,5 млн. грн.


На оплату робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації та капітального ремонту закладів охорони здоров’я усіх рівнів з бюджету профінансовано 12,9 млн. грн.

 

З метою забезпечення виконання передбачених програмою економічного і соціального розвитку та бюджетом області завдань, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 26.10.2016:

 

1. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міським головам детально проаналізувати ситуацію, що склалася у підвідомчих галузях і на територіях за 9 місяців 2016 року, та спрямувати свою діяльність на вирішення нагальних проблем.

 

2. Управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністраціям:
1) Сприяти у завершенні комплексу осінньо-польових робіт.
2) Активізувати роботу з переведення худоби на зимово-стійлове утримання.
3) Забезпечити:
постійний контроль за проведенням розрахунків із виплати орендної плати за орендовані земельні частки (паї) із доведенням рівня виплати до 5 % від нормативно-грошової оцінки землі;
утримання тенденції нарощення виробництва валової продукції аграрної галузі.

 

3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:
1) Продовжити роботу щодо створення єдиної диспетчерської системи Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
2) Сприяти у впровадженні проекту «Покращення ефективності лікування мультирезистентного туберкульозу шляхом провадження в Україні допомоги орієнтованої на пацієнта.

 

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:
1) Продовжити роботу щодо забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних та соціальних реалій.
2) Забезпечити відновлення роботи дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) та повернення приміщень тих ДНЗ, які використовувалися не за призначенням.
3) Активізувати роботу в області щодо модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів.

 

5. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення:
1) Посилити:
контроль за станом проведення розрахунків комунальними підприємствами області за спожиті енергоносії;
претензійно-позовну роботу та роботу щодо укладання договорів з реструктуризації існуючої заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги;
роботу з оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання теплової енергії.
2) Привести тарифи на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня.
3) Забезпечити контроль виконання теплопостачальними підприємствами вимог постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.10.2015 №1037) та від 17.02.2010 № 151.
4) Ужити заходів щодо:
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та розташовані на території відповідного району;
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання на рівні не нижче загальнообласного;
недопущення ліквідації районних (міських) центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, їх реорганізації та скорочення працівників.
5) Забезпечити особистий контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та місцевих органів виконавчої влади.
6) При складанні бюджету району (міста) передбачити кошти на погашення заборгованості зі сплати обов'язкових платежів до Пенсійного фонду України підприємствами комунальної форми власності.
7) Узяти на контроль питання щодо створення нових робочих місць та збереження існуючих, недопущення масового вивільнення працівників.
8) Забезпечити:
ефективну діяльність робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження бездоглядності та безпритульності, правопорушень та інших негативних проявів у дитячому середовищі;
житлом осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх з державних закладів, прийомних сімей, дитячих будинках сімейного типу та провести інвентаризацію наявності житла.
9) Своєчасно виявляти та ставити на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснювати контроль за станом утримання та виховання дітей, забезпечення їх соціального захисту.

 

6. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам ОТГ:
1) Забезпечити:
у першочерговому порядку фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії;
виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів затверджених місцевими радами;
центри первинної медико-санітарної допомоги та його підрозділи обладнанням згідно з табелем матеріально-технічного оснащення у відповідності з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2013 № 1150.
2) Ужити заходів:
щодо недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ;
для досягнення нормативів забезпеченості мережею амбулаторій та підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10.09.2013.

 

7. Головам Ємільчинської, Житомирської, Любарської райдержадміністрацій, рекомендувати Житомирському та Коростенському міським головам до 30.11.2016 забезпечити функціонування центрів первинної медико-санітарної допомоги.

 

8. Головам Баранівської, Малинської, Лугинської, Овруцької, Попільнянської, Червоноармійської райдержадміністрацій, рекомендувати Житомирському та Малинському міським головам забезпечити погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах комунальної власності, у тому числі на підприємствах-банкрутах згідно із складеними графіками.

 

9. Головам Брусилівської, Ємільчинської, Романівської, Лугинської та Ружинської райдержадміністрацій посилити роботу щодо зниження напруженості на ринку праці шляхом створення нових та легалізації робочих місць, залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності.

 

10. Рекомендувати Житомирському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з головами ОТГ опрацювати питання щодо введення в ОТГ посад фахівців із соціальної роботи відповідно до нормативів, рекомендованих Міністерством соціальної політики України з метою раннього виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснення оцінки їх потреб та організації надання якісних соціальних послуг соціально вразливим категоріям населення в ОТГ.

 

11. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам ОТГ до 27 січня 2017 року поінформувати про хід виконання розпорядження:
структурні підрозділи облдержадміністрації:
департаменти:
фінансів (абзаци 1,2 підпункту 1 та абзац 1 підпункту 2 пункту 6);
містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства (підпункти 1-3 пункту 5);
праці та соціального захисту населення (абзац 1 підпункту 4, підпункти 5-7, абзац 1 підпункту 8 пункту 5, пункти 8, 9);
управління охорони здоров’я (абзац 3 підпункту 1, абзац 2 підпункту 2 пункту 6, пункт 7);
службу у справах дітей (абзац 2 підпункту 4, абзаци 2,3 підпункту 8, підпункт 9 пункту 5);
Житомирський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (абзац 3 підпункту 4 пункту 5).

 

12. Структурним підрозділам облдержадміністрації, рекомендувати Житомирському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 10 лютого 2017 року.

 

13. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження надати облдержадміністрації до 24 лютого 2017 року.

 

14. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова адміністрації

І.П. Гундич

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців