Розпорядження № 377 від 13.11.2015 "Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту області"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

13.11.2015

 

№ 377

Про територіальну підсистему
єдиної державної системи
цивільного захисту області

 

 

 

Відповідно до статті 10 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 ''Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту'':1.Затвердити Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (додається).

 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам, обласним управлінням, установам, організаціям забезпечити виконання цього Положення на відповідних територіях з метою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.

 

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам у двотижневий термін затвердити положення відповідних ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області та поінформувати управління цивільного захисту населення облдержадміністрації до 1 грудня 2015 року.

 

4. Управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації про хід виконання розпорядження поінформувати облдержадміністрацію до 5 грудня 2015 року.

 

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.07.2012 № 267 „Про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту області”.6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський
   
   
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
13.11.2015 № 377

 

ПОЛОЖЕННЯ
про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

 

1. Це Положення визначає організацію, завдання, склад сил і засобів, порядок діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі - територіальна підсистема) відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 „Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”, від 11.03.2015 № 101 „Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”.
2. У цьому Положенні термін "територіальна підсистема" вживається у значенні складової частини єдиної державної системи цивільного захисту, яка створюється у Житомирській області і до якої входять ланки територіальної підсистеми, органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання, які виконують завдання цивільного захисту.
3. Метою створення та функціонування територіальної підсистеми є здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період у Житомирській області.
4. Завданнями територіальної підсистеми є:
1) забезпечення готовності органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації або небезпечні події;
2) організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій;
3) планування заходів цивільного захисту;
4) організація та здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
5) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
6) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій або небезпечних подій;
7) проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх розвиток, визначення ризиків їх виникнення на території області, оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозних даних обсягу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
8) ліквідація медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та епідемій, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у зоні надзвичайної ситуації, здійснення заходів медичного забезпечення;
9) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
10) організація і проведення підготовки керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту;
11) здійснення заходів щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття населення;
12) створення, збереження і раціональне використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
13) забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання і територій в особливий період;
14) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
15) інші завдання, визначені законом.
5. Безпосереднє керівництво діяльністю територіальної підсистеми здійснюється головою обласної державної адміністрації.
Безпосереднє керівництво ланками територіальної підсистеми здійснюється посадовою особою, яка очолює орган, що створив таку ланку.
6. Територіальна підсистема складається з постійно діючих ланок, що утворюються:
у містах обласного та районного значення — міськими радами;
у районах - райдержадміністраціями;
у районах м. Житомира – органами місцевого самоврядування
Положення про ланку територіальної підсистеми погоджується із управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - управління ДСНС України) у Житомирській області та затверджується органом, що її утворив.
7. До складу територіальної підсистеми та її ланок входять органи управління та підпорядковані їм сили цивільного захисту, відповідні суб'єкти господарювання (додаток 1).
На структурні підрозділи місцевого органу виконавчої влади та територіальні органи міністерств і відомств України в рамках територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області покладається виконання функцій згідно з додатком 2.
8. Органами управління цивільного захисту, є:
1) На регіональному рівні:
обласна державна адміністрація, до повноважень якої належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території та у складі якої для організації заходів цивільного захисту функціонує управління цивільного захисту населення облдержадміністрації;
управління ДСНС України у Житомирській області, як орган управління відповідними підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;
2) на місцевому рівні – районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад, підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються у їх складі, виконавчі органи селищних та сільських рад, підрозділи управління ДСНС України у Житомирській області;
3) на об'єктовому рівні – керівні органи підприємств, установ та організацій, а також підрозділи (посадові особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) такими органами відповідно до законодавства.
9. Для забезпечення управління у режимі повсякденного функціонування органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в районах виникнення надзвичайних ситуацій у територіальній підсистемі функціонують:
1) на регіональному рівні:
оперативно-чергова служба пункту управління обласної державної адміністрації;
оперативно-чергова служба центру управління в надзвичайних ситуаціях управління ДСНС України у Житомирській області.
З ними взаємодіють оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій ( у яких вони створені).
2) на місцевому рівні:
чергові служби райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад;
оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (в яких вони створені);
3) на об'єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, установ та організацій (у яких вони створені).
10. Для забезпечення сталого управління територіальною підсистемою та її ланками і виконання функцій, передбачених на особливий період, використовується система пунктів управління.
11. Для управління територіальною підсистемою використовується телекомунікаційна мережа загального користування та внутрішньообласна система оповіщення.
12. Для координації діяльності райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них функціонують:
на регіональному рівні – обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ;
на місцевому рівні – районні, міські, селищні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
на об'єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій.
Діяльність зазначених комісій здійснюється відповідно до положень про них.
13. Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної ситуації на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні, у разі потреби, утворюються спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Рішення про утворення такої комісії приймає відповідно керівник територіальної підсистеми, її ланки або суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного рівня.
До утворення спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій організацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюють відповідні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
14. До складу сил цивільного захисту територіальної підсистеми входять згідно з додатком 3:
підрозділи (частини) управління ДСНС України у Житомирській області;
обласна, комунальні, об'єктові аварійно-рятувальні служби та аварійно-рятувальні служби громадських організацій;
об'єктові та територіальні формування цивільного захисту;
територіальні та об'єктові спеціалізовані служби цивільного захисту.
До складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми включаються органи управління, суб'єкти господарювання за переліком, згідно з додатком 4. Спеціалізовані служби проводять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб'єктом господарювання, який утворив таку службу.
15. Облік сил цивільного захисту здійснює управління ДСНС України у Житомирській області.
16. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, в області або в межах конкретної її території встановлюється один із таких режимів функціонування територіальної підсистеми:
повсякденного функціонування;
підвищеної готовності;
надзвичайної ситуації;
надзвичайного стану.
17. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій територіальна підсистема функціонує в режимі повсякденного функціонування.
18. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі повсякденного функціонування, є:
забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;
забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту;
здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;
розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;
здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;
забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням;
організація підготовки фахівців цивільного захисту, підготовка керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;
підтримання у готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
19. Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її території для територіальної підсистеми режиму підвищеної готовності є:
на регіональному рівні–загроза виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня;
на місцевому рівні – загроза виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.
20. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі підвищеної готовності, є:
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;
формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;
посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах, території об'єкта підвищеної небезпеки або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;
уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;
уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;
приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;
21. Підставами для тимчасового введення в області або в межах конкретної її території для територіальної підсистеми режиму надзвичайної ситуації є:
на регіональному рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація регіонального рівня;
на місцевому рівні – виникнення надзвичайної ситуації, що класифікується як ситуація місцевого рівня.
Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368.
22. Основними завданнями, що виконуються територіальною підсистемою у режимі надзвичайної ситуації, є:
уведення в дію планів реагування на надзвичайні ситуації;
здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення (у разі потреби) спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
визначення зони надзвичайної ситуації;
здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;
організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;
організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;
організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;
організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;
здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об'єктах і прилеглих до них територіях;
інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.
23. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації в області або в межах конкретної її території вводяться:
за рішенням обласної державної адміністрацій – на території області;
за рішенням райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування – на території відповідного району, міста обласного значення.
У період дії надзвичайного стану (у разі його введення) територіальна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану" та іншими нормативно-правовими актами.
24. З моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях територіальна підсистема переводиться у режим функціонування в умовах особливого періоду.
Переведення територіальної підсистеми у режим функціонування в умовах особливого періоду здійснюється відповідно до актів Президента України, Кабінету Міністрів України, планів цивільного захисту на особливий період.
В особливий період територіальна підсистема функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються згідно із Законами України "Про правовий режим воєнного стану" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також іншими нормативно-правовими актами.
25. Для організації діяльності територіальної підсистеми обласною державною адміністрацією розробляється план основних заходів цивільного захисту області на відповідний рік.
26. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій обласною та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання із чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації.
27. Функціонування територіальної підсистеми та її ланок в особливий період здійснюються відповідно до планів цивільного захисту на особливий період.
28. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і ліквідації наслідків аварій на таких об'єктах.
29. З метою організації взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми, її ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій зазначеними органами та силами відпрацьовуються плани взаємодії.
30. Організаційно-методичне керівництво плануванням діяльності територіальної підсистеми здійснює управління цивільного захисту населення обласної державної адміністрації та управління ДСНС України у Житомирській області.
31. З метою забезпечення здійснення заходів у територіальній підсистемі щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводяться постійний моніторинг і прогнозування таких ситуацій.
32. Для проведення моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій створюється та функціонує система моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
33. Організація оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
34. Органи управління цивільного захисту здійснюють збір, аналіз, оброблення, зберігання та передачу інформації з питань цивільного захисту та зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну та достовірну інформацію про загрозу виникнення та/або виникнення надзвичайних ситуацій з визначенням меж їх поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.
Оприлюднення інформації про наслідки надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства про інформацію.
Інформування з питань цивільного захисту здійснюється за формами та у строки, встановлені ДСНС України.
35. Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невід-кладних робіт в територіальній підсистемі під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який діє відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України.
Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається:
1) обласною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня – перший заступник або один із заступників голови обласної державної адміністрації;
2) районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників голови районної державної адміністрації;
3) виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня – один із заступників міського голови;
4) сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації об'єктового рівня – сільський, селищний голова;
5) керівником суб'єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідного об'єктового рівня – керівник або один із керівників суб'єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу обов'язків.
36. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
37. Основну частину робіт, пов'язаних з реагуванням на надзвичайну ситуацію або усуненням загрози її виникнення, виконують сили цивільного захисту підприємства, установи чи організації, де виникла така ситуація, з наданням їм необхідної допомоги силами цивільного захисту адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташоване таке підприємство, установа чи організація, а також відповідними підрозділами управління ДСНС України у Житомирській області, Міноборони, МВС, МОЗ тощо.
До виконання зазначених робіт насамперед залучаються сили цивільного захисту центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить об'єкт, на якому сталася аварія, що призвела до виникнення надзвичайної ситуації, сили цивільного захисту ланки територіальної підсистеми чи територіальної підсистеми.
Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється органами управління, яким підпорядковані такі сили, відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.
У разі потреби до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучаються додаткові сили цивільного захисту.
Авіаційний пошук і рятування людей здійснюються суб'єктами забезпечення цивільного захисту відповідно до компетенції. Організація проведення авіаційного пошуку і рятування здійснюється управлінням ДСНС України у Житомирській області.
Залучення сил цивільного захисту до проведення заходів цивільного захисту в особливий період здійснюється згідно з планами цивільного захисту на особливий період.
38. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо дій у надзвичайних ситуаціях.
39. До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються в територіальній підсистемі та її ланках, можуть залучатися Збройні Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України.
40. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних засадах громадські об'єднання за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об'єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
41. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у автономному режимі не менше трьох діб.
42. У територіальній підсистемі та її ланках з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на надзвичайні ситуації організовується взаємодія з питань:
визначення органів управління, які безпосередньо залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, склад і кількість сил (засобів) реагування на них;
погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання;
організації управління спільними діями органів управління та сил цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням;
усебічного забезпечення спільних заходів, що будуть здійснюватися органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, у тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами.
43. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку надзвичайної ситуації взаємодія організовується на регіональному, місцевому та об'єктовому рівні – між територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, їх силами, а також суб'єктами господарювання.
44. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації між оперативно-черговими (черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій і оперативно-черговими службами управління ДСНС України у Житомирській області організується обмін інформацією про загрозу або виникнення небезпечної події, надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків у сфері відповідальності відповідної чергової служби.
45. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та під час ліквідації їх наслідків організовується через спеціально призначені оперативні групи або представників відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які залучаються до здійснення таких заходів (додаток 5).
Повноваження зазначених оперативних груп або представників визначаються відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
46. Забезпечення фінансування територіальної підсистеми та її ланок здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, коштів суб'єктів господарювання, інших не заборонених законодавством джерел.

  

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника управління цивільного
захисту населення облдержадміністрації

С.В. Безносюк
   
   
 

Додаток 1
до Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту

Житомирської області

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

 

 

ФУНКЦІЇ
структурних підрозділів місцевого органу виконавчої влади та територіальних органів міністерств і відомств України в рамках територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

 

 

Місцеві органи виконавчої влади та територіальні органи міністерств і відомств України у територіальній підсистемі єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області (далі – територіальна підсистема) забезпечують, відповідно до затверджених положень про них, виконання таких функцій з питань цивільного захисту.

 

 

І. Управління цивільного захисту населення облдержадміністрації.
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на території області.
2. Забезпечення виконання завдань територіальною підсистемою та її ланками.
3. Розроблення та забезпечення реалізації регіональної, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.
4. Керівництво створеними аварійно-рятувальними службами, форму-ваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням.
5. Підтримання у постійній готовності територіальної системи центра-лізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
6. Забезпечення оповіщення райдержадміністрацій, виконкомів міських рад, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.
7. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.
8. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
9. Організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення, створення служб медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення населення.
10. Контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерій.
11. Розроблення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання в особливий період.
12. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх до ДСНС України.
13. Віднесення відповідно до основних показників суб'єктів госпо-дарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
14. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
15. Завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб'єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.
16. Взаємодія з ДСНС України щодо виконання завдань цивільного захисту.
17. Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від над-звичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
18. Забезпечення функціонування обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальної комісії з їх ліквідації (за потреби).
19. Забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб'єктів господарювання, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
20. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, вико-ристання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.
21. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.
22. Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.
23. Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності.
24. Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту.
25. Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту;
26. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з ДСНС України, з фонду таких споруд.
27. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, перед-бачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

 

 

ІІ. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
1. Забезпечення на території області координації діяльності, спрямованої на реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту.
2. Здійснення управління підрозділами (частинами) Оперативно-рятуваль-ної служби цивільного захисту, забезпечення готовності сил і засобів оперативного реагування на території області до дій за призначенням у межах компетенції.
3. Здійснення методичного керівництва виконанням заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, контроль їх здійснення.
4. Здійснення інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, а також методичне керівництво щодо створення і належного функціонування систем оповіщення цивільного захисту різних рівнів.
5. Залучення підрозділів сил цивільного захисту місцевих органів вико-навчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального рівня, організація проведення пошуково-рятувальних робіт та здійснення контролю за їх проведенням.
6. Забезпечення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи призводять до завдання матеріальних збитків.
7. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, необхідних для розроблення проектної документації.
8. Здійснення організації авіаційного пошуку і рятування повітряних суден, що зазнають або зазнали лиха, координація проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами і засобами місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
9. Участь у межах повноважень у забезпеченні заходів:
з евакуації населення;
медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
10. Виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій.
11. Проведення просвітницької та практично-навчальної роботи щодо підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту.
12. Виконання піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибу-хонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях).
13. З'ясування причин виникнення надзвичайних ситуацій, невиконання заходів із запобігання цим ситуаціям, проведення оцінки дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту під час виконання рятувальних та інших невідкладних робіт.
14. Здійснення державного нагляду за техногенною і пожежною безпекою.
15. Контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів і норм, а також виконання заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.
16. Перевірка наявності і готовності до використання за призначенням засобів колективного та індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, їх утримання та облік.
17. Участь, спільно з органами, які здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, у перевірках із забезпечення умов зберігання, транспортування, знешкодження, утилізації та захоронення небезпечних речовин і виробів, що містять такі речовини.
18. Контроль за накопиченням, збереженням і цільовим використанням місцевого та об'єктового резервів матеріальних та фінансових ресурсів, призначених для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності у межах територіальної підсистеми.
19. Організація взаємодії з навчально-методичними центрами сфери ци-вільного захисту щодо навчання з питань цивільного захисту, пожежної безпеки посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання, організація розгляду та погодження програм з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема пожежно-технічного мінімуму та організація і контроль їх виконання.
20. Методичне керівництво і контроль за періодичністю проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту та ведення їх обліку.
21. Участь в атестації в межах компетенції аварійно - рятувальних формувань і рятувальників.
22. Здійснення інших повноважень відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Конституції та законів України.

 

 

ІІІ. Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації.
1. Забезпечення здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах на території області.
2. Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та інших суб'єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери їх управління.
3. Підтримання у постійній готовності територіальної системи центра-лізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.
4. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області.
5. Організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення на підприємствах промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області.
6. Організація та здійснення транспортного забезпечення евакуації на-селення, майна у безпечні райони.
7. Розроблення та здійснення на підприємствах промисловості, транс-порту, зв'язку і енергопостачальних підприємствах області заходів, спрямованих на забезпечення їх сталого функціонування в особливий період.
8. Забезпечення перевезення у межах області сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту.
9. Організація роботи автотранспортних підприємств області, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій.
10. Сприяння розвитку інфраструктури транспорту в області, формування та удосконалення автотранспортної мережі, ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів та вантажів у межах області.
11. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період підприємств промисловості, транспорту, зв'язку і енергопостачальних підприємств області.
12. Здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

 

 

ІV. Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації.
1. Врахування у проектах щорічних програм економічного і соціального розвитку Житомирської області заходів, розроблених управлінням цивільного захисту населення облдержадміністрації, щодо створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на підставі оцінки можливих соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Забезпечення створення запасів продуктів харчування та непродо-вольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

V. Департамент фінансів облдержадміністрації.
1. Забезпечення в установленому порядку фінансування заходів цивіль-ного захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
2. Створення фінансового резервного фонду необхідного для реагування на надзвичайні ситуації.
3. Передбачення під час формування проектів обласного бюджету та програми економічного і соціального розвитку області з урахуванням реальних можливостей та фінансування коштів на виконання заходів щодо створення регіонального матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

 

 

VІ. Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.
1. Організація нагляду за об'єктами житлово-комунальної сфери.
2. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам кому-нальної сфери і майну громадян на території області внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
3. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
4. Організація і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на підвідомчих об'єктах.
5. Забезпечення участі спеціалізованих будівельно-монтажних і проект-них організацій, сил та засобів підлеглих формувань у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, включаючи захоронення загиблих.
6. Здійснення моніторингу питної води централізованих систем водо-постачання, стічних вод міської каналізаційної мережі та очисних споруд, які перебувають на балансі цих підприємств, та їх техногенного впливу по підтопленню і підняттю рівня ґрунтових вод, а також стану зелених насаджень у містах і селищах міського типу.
7. Нормативно-методичне забезпечення виконання заходів запобігання надзвичайним ситуаціям під час здійснення на території області будівництва та інженерного захисту об'єктів і територій. Державний архітектурно-будівельний контроль та ліцензування.
8. Комплексне освоєння підземного простору населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
9. Урахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування в умовах підвищеного ризику можливості виникнення надзвичайних ситуацій на окремих територіях.
10. Організація проведення розрахунку шкоди, заподіяної об'єктам комунальної сфери і майну громадян на території області внаслідок надзвичайних ситуацій, потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
11. Створення комплексних схем захисту населених пунктів та об'єктів від небезпечних природних процесів шляхом організації будівництва протизсувних, протиповіневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення.
12. Контроль за якістю проведення відбудовчих робіт на території області.
13. Забезпечення виконання заходів запобігання та реагування на надзвичайні ситуації під час здійснення в регіоні будівництва підвідомчих об'єктів.
14. Організація проведення розрахунку потреби в матеріальних ресурсах, потрібних для проведення аварійно-рятувальних робіт, а також для повного відновлення цих об'єктів.
15. Організація і здійснення заходів цивільного захисту на підвідомчих об'єктах.
16. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей), спеціалізованих будівельно-монтажних і проектних організацій у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на територіях впливу надзвичайних ситуацій.

 

 

VІІ. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області.
1. Організація медичного забезпечення, надання екстреної медичної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту.
2. Організація медичної евакуації постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров'я з урахуванням медичних показань, організація та координація роботи закладів охорони здоров'я під час прийому великої кількості постраждалих у разі виникнення надзвичайної ситуації.
3. Організація взаємодії медичних сил, засобів та закладів охорони здоров'я на територіальному рівні у сфері медичного захисту населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та під час ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, координація роботи із забезпечення готовності органів охорони здоров'я до дій у надзвичайних ситуаціях.
4. Завчасне створення, підготовка та використання в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості сил і засобів, незалежно від форм власності та господарювання, додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров'я.
5. Участь закладів охорони здоров'я в організації комплексу санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у районах надзвичайних ситуацій, які здійснюють територіальні органи державної санітарно-епідеміологічної служби України в області.
6. Проведення збору та аналізу інформації про медико-санітарні наслідки надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозу її розвитку у районах виникнення надзвичайних ситуацій та прилеглих територіях, розроблення рекомендацій щодо здійснення заходів з метою зниження негативного впливу таких ситуацій, надання регіональним органам управління територіальної підсистеми та МОЗ України відомостей про постраждалих під час надзвичайних ситуацій у межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.
7. Накопичення необхідного резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та іншого спеціального майна і техніки для здійснення заходів з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
8. Організація роботи регіональної координаційної комісії служби меди-цини катастроф територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, забезпечення її функціонування та удосконалення діяльності.
9. Розроблення плану медико-санітарного забезпечення населення в над-звичайних ситуаціях або у разі їх виникнення, завчасне створення та підготовка спеціальних медичних формувань для роботи в умовах надзвичайних ситуацій.
10. Організація підготовки та перепідготовки медичних працівників з питань надання екстреної медичної допомоги постраждалим, організація та проведення навчально-тренувальних заходів з підрозділами системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закладами охорони здоров'я з ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.
11. Організація та проведення згідно програмами, затвердженими МОЗ України, навчання та практичної підготовки немедичних працівників з питань надання домедичної допомоги.
12. Організація та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду та контролю, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
13. Своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження населення, прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних та профілактичних заходів з локалізації та ліквідації осередку біологічного зараження, режимів обсервації, карантину та забезпечення лікування інфекційних хворих.
14. Організація та проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики інфекційних захворювань серед населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та проведення санітарно-протиепідемічних заходів в районі надзвичайної ситуації.
15. Організація та здійснення заходів щодо недопущення негативного впливу на здоров'я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань у разі виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення заходів щодо санітарної охорони територій та суб'єктів господарювання у зоні надзвичайної ситуацій.
16. Організація та здійснення заходів щодо санітарно-епідеміологічного контролю за станом довкілля, якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води і джерелами питного водопостачання у разі виникнення надзвичайної ситуації.
17. Організація та здійснення заходів щодо спостереження та лаборатор-ного контролю за санітарно-епідемічною ситуацією при радіаційному, хімічному та біологічному зараженні (забрудненні) у разі виникнення надзвичайної ситуації.
18. Організація інших заходів, пов'язаних з медичним захистом і забез-печенням санітарного та епідемічного благополуччя населення, залежно від надзвичайної ситуації.

 

 

VІІІ. Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.
1. Здійснення заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу та забезпечення виконання завдань цивільного захисту суб'єктами господарювання, що належать до сфери управління.
2. Організація вивчення учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів основ безпеки життєдіяльності, сприяння у забезпеченні їх відповідними підручниками та посібниками.

 

 

ІХ. Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.
1. Забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзви-чайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги.
2. Організація нарахувань та виплат грошової допомоги населенню, яке постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій, у межах асигнувань, передбачених законодавством, та додатково виділених коштів.

 

 

Х. Управління культури обласної державної адміністрації.
1. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат національної культурної спадщини регіону в разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Методичне забезпечення аварійно - рятувальних робіт на об'єктах, які становлять культурне надбання національного та регіонального значення.
3. Здійснення державного контролю за вивезенням з регіону та ввезенням у регіон культурних цінностей у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

ХІ. Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
1. Своєчасне і об'єктивне інформування населення області про наслідки надзвичайних ситуацій в Україні, області і за їх межами.
2. Позачергова передача повідомлень стосовно надзвичайних ситуацій та рекомендацій населенню щодо правил поведінки в цих умовах.
3. Надання органам виконавчої влади, управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області і управлінню цивільного захисту населення облдержадміністрації найкращого ефірного часу для проведення пропаганди засад безпеки життєдіяльності, а також створення на їх замовлення спеціальних рекламних кліпів і роликів з цих питань.
4. Централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, теле-бачення та інших технічних засобів передачі інформації незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 

 

ХІІ. Головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області.
1. Організація і здійснення заходів, у межах компетенції, щодо запо-бігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території області.
2. Здійснення моніторингу сільськогосподарських тварин і продуктів тваринництва.
3. Організація, координація та проведення робіт з ліквідації епізоотій, епізоотичного, токсикологічного контролю та ветеринарно-санітарних заходів під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
4. Забезпечення оперативного отримання інформації про надзвичайні ситуації, її опрацювання і оповіщення суб'єктів господарської діяльності про небезпеку.
5. Здійснення відповідно до компетенції контролю за безпечністю харчових продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, участь у здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів рослинного та тваринного походження та сировини для їх виготовлення.
6. Забезпечення участі сил і засобів (у межах тактико-технічних мож-ливостей) у проведенні аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт у районі виникнення надзвичайних ситуацій.
7. Забезпечення створення резерву спеціального майна і засобів для захисту сільськогосподарських тварин у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 


ХІІІ. Житомирське обласне управління водних ресурсів.
1. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за безпечною експлуатацією гідротехнічних споруд на водних об'єктах області, прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на них, надання рекомендацій щодо доцільності подальшої експлуатації гідротехнічних споруд або зміни режиму роботи цих об'єктів.
2. Розроблення разом з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод на водних об'єктах області.
3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань у здійсненні заходів реагування на надзвичайні ситуації, що виникли на водних об'єктах, які знаходяться на балансі підвідомчих організацій.

 

 

ХІУ. Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.
1. Прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій на території державного лісового фонду.
2. Організація і забезпечення проведення заходів щодо запобігання над-звичайним ситуаціям, пов'язаних з лісовими пожежами у державному лісовому фонді, а також масовим поширенням осередків і хвороб лісу.
3. Координація діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій під час гасіння лісових пожеж, а також проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних із лісовими пожежами.
4. Запобігання і своєчасне реагування на надзвичайні ситуації на об'єктах, які входять до складу державних лісогосподарських підприємств.
5. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у здійсненні заходів реагування на надзвичайні ситуації, що виникли на підвідомчих об'єктах і територіях.

 

 

ХУ. Житомирська філія ПАТ "Укртелеком".
1. Організація і здійснення заходів щодо забезпечення сталої роботи систем централізованого оповіщення і зв'язку на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні в усіх режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту, включаючи терміновий ремонт чи заміну пошкоджених комунікацій і засобів зв'язку.
2. Першочергове забезпечення керівних органів єдиної державної системи каналами і засобами надання послуг зв'язку у разі здійснення ними заходів щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
3. Забезпечення участі сил і засобів підлеглих формувань (у межах їх тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно/пошуково-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах виникнення надзвичайних ситуацій.
4. Забезпечення сталого зв'язку, необхідного для спільної роботи під-систем Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій.

 

 

ХVІ. Житомирський обласний центр з гідрометеорології.
1. Організація і проведення спостереження, оцінки і прогнозу стану атмосфери, водних об'єктів і сільськогосподарських культур, радіоактивного і хімічного забруднення довкілля території області.
2. Попередження про стихійні гідрометеорологічні явища, екстремально високі рівні забруднення довкілля.
3. Забезпечення керівних органів єдиної державної системи цивільного захисту гідрометеорологічною інформацією та інформацією про забруднення довкілля.
4. Здійснення у разі виникнення надзвичайних ситуацій оперативного контролю і вимірів радіоактивного і хімічного забруднення згідно з установленим регламентом у місцях проведення постійних спостережень.

 

 

ХУІІ. Управління Держпраці у Житомирській області.
1. Прогнозування можливості виникнення аварій і катастроф на тех-ногенних об'єктах.
2. Здійснення державного нагляду за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, державного гірничого нагляду, профілактики травматизму виробничого і невиробничого характеру.
3. Здійснення державного нагляду за готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань, аварійно-диспетчерських служб до реагування на аварії.

 

 

ХУІІІ. ДП"Житомирський облавтодор".
1. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням нагляду за безпечною експлуатацією автомобільних шляхів на території області та забезпеченням руху по них.
2. Забезпечення спільно з органами управління ДАІ УМВС України в області безпеки руху на автомобільних дорогах.
3. Запобігання та зменшення негативного впливу можливих надзвичайних ситуацій на стан доріг.
4. Організація та проведення робіт щодо ліквідації наслідків над-звичайних ситуацій на шляхах області.

 

 

ХІХ. Військові частини, розташовані на території області.
1. Організація робіт, пов'язаних із збереженням, експлуатацією і транс-портуванням озброєння і військової техніки, знешкодженням боєприпасів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
2. Контроль за радіаційною, хімічною, біологічною обстановкою в районах розташування підпорядкованих об'єктів.
3. Виділення сил для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у районі розташування військових частин.

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про територіальну підсистему
єдиної державної системи цивільного захисту
Житомирської області

 

 

ПЕРЕЛІК
сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області

 

з/п

Найменування підрозділу

та відомча (територіальна) належність

Найменування формувань

Місце розташування та телефон

Склад, чисельність формування (чисельність чергової зміни)

Завдання, які виконує формування, райони (об'єкти)

1

2

3

4

5

6

І. АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ СЛУЖБИ

1

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі- управління ДСНС України) у Житомирській області

Державна аварійно-рятувальна служба

м.Житомир,

вул. Героїв Пожежних, 67-Б тел.:(0412) 24-26-10

108 (28)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж на території області

 

2.

Управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального госпо-дарства облдержадміністрації

Обласна комунальна спеціалізована аварійно-рятувальна служба

 

 

 

м. Житомир, вул. Черняховського,

149 а

тел. (0412) 46-24-78

8

Проведення аварійно-рятувальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на території області

3.

Виконавчий комітет Бердичівської міської ради

Міська комунальна аварійно-рятувальна служба

м. Бердичів,

вул. Шевченка,22

тел. (0243) 2-11-37

39(8)

Проведення аварійно-рятувальних робіт у м. Бердичеві

4.

Виконавчий комітет

Бердичівської міської ради

Бердичівська міська комунальна пошуково-рятувальна служба на воді

м. Бердичів,

пров. Маяковського, 8

тел. (0243) 2-21-47

7(2)

Проведення аварійно-пошукових робіт на водних об'єктах м. Бердичева

5.

Виконавчий комітет

Житомирської міської ради

Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді

м. Житомир, вул. Черняховського, 149 а

тел. (0412) 24-19-78

12(2)

Проведення аварійно-пошукових робіт на водних об'єктах м. Житомира

6.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

Міська комунальна рятувальна служба на воді

м. Коростень, І0-й пров. Шатрищансь-кий, 1а
тел. (0242)  3-07-01

8 (3)

 

Проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах

м. Коростеня

 

7.

Виконавчий комітет

Новоград-Волинської міської ради

Міська комунальна рятувальна станція на воді

м. Новоград-Волинський,

вул. Богуна, 17

тел. (0241) 5-52-17

8(1)

Проведення аварійно-пошукових робіт на водних об'єктах м. Новограда-Волинського

ІІ. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

8.

Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області (за згодою), державна фітосанітарна інспекція  Житомирської області (за згодою)

Спеціалізована служба  захисту сільськогосподарсь-ких тварин і рослин

 м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 3/14

 тел. 47-47-50

 

96 (32)

Здійснення заходів по захисту тварин, рослин, продукції тваринництва та рослинництва на території області

9.

ПАТ “Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” (за згодою)

Спеціалізована служба енергетики

 м. Житомир,

вул. Пушкінська, 32/8

тел.: 40-20-50;

ф.: 40-20-44;

40-20-94.

757 (259)

Ліквідація наслідків НС, пов'язаних із аваріями на електромережах

0,4-110 кВ.

10.

Управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Комунально-технічна спеціалізована служба

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12

тел. (0412) 47-44-27,

47-47-12,

факс 47-43-86

 

 

216 (25)

Ліквідація наслідків НС, пов'язаних з аваріями на мережах та об'єктах житлово-комунального господарства на території області

11.

Управління містобудування,  архітектури та  будівництва департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Інженерна спеціалізована служба

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12

тел. (0412) 47-44-27, факс 47-43-86

 

 

754(252)

Здійснення заходів із інженерного забезпечення та проведення аварійно-відновлювальних робіт на території області

12.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, Житомирська обласна спілка споживчих товариств “Облспоживспілка” (за згодою)

Спеціалізована служба торгівлі та харчування

10014, м. Житомир,

вул. Мала Бердичівська, 25

тел.: 47-38-83;

47-46-33

 

577(201)

Здійснення заходів щодо

забезпечення населення постраждалих районів продуктами харчування та товарами першої необхідності у разі НС  на території області

13.

Управління  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Житомирська обласна

державна телерадіокомпанія (за згодою)

Спеціалізована служба інформаційного забезпечення

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1

тел. 47-46-20, 47-46-25

245(85)

Здійснення інформування населення у разі виникнення надзвичайної ситуації на території області

14.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Житомирській області (за згодою), обласні лікувальні установи (за згодою)

Медична спеціалізована служба

10014, м. Житомир,

вул. Мала Бердичівська, 25

тел.: 47-44-22;

ф.: 47-44-98;

47-44-34; 42-24-59;

44-85-62.

1301 (332)

Надання невідкладної медичної допомоги в районі проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території області

15.

Управління  промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації, ТОВ “Компанія “Житомиравтотранс” (за згодою)

Спеціалізована служба транспортного забезпечення та постачання пально-мастильних матеріалів

10014, м. Житомир,

майдан С.П. Корольо-ва, 3/14

тел.: 41-34-84; 47-46-29;  47-46-52.

1750(450)

Здійснення перевезення евакуйованих та вантажів у разі виникнення НС на території області

16.

Житомирська філія ПАТ "Укртелеком" (за згодою), цех електрозв'язку № 24 центру технічної експлуатації № 2 філії спеціалізованого електрозв'язку ПАТ „Укртелеком” (за згодою), Житомирська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (за згодою),  Житомирська дирекція УДППЗ "Укрпошта" (за згодою)

Спеціалізована служба оповіщення і  зв’язку

 м. Житомир,

вул. Київська, 20

тел.: 42-36-24,

40-10-24

245(71)

Забезпечення та відновлення зв'язку під час ліквідації наслідків НС  на території області

17.

Управління МВС України в Житомирській області (за згодою), управління ДАІ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

 

Спеціалізована служба охорони громадського порядку  та безпеки руху

 м. Житомир,

вул. Старий Бульвар, 5/37

тел.: 40-73-33,

40-70-00 або 102.

1418 (121)

Забезпечення громадського порядку, безпеки руху  та охорона матеріальних цінностей  в ході ліквідації НС  на території області

18.

Управління ДСНС України в області (за згодою), Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою),  обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Житомироблагроліс” (за згодою)

Протипожежна спеціалізована служба

м. Житомир,

вул. Героїв Пожежних, 67б

тел. 24-38-24,

42-15-00, 42-15-24.

2694(341)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж на території області

19.

ДП “Житомирський облавтодор” (за згодою)

Автодорожна  спеціалізована служба

 м. Житомир,

вул. Перемоги, 75

тел.: 25-26-37,

факс 25-15-84.

669(140)

Здійснення заходів щодо технічного забезпечення проведення аварійно-відновлювальних робіт на території області

20.

Житомирське обласне управління  водних ресурсів (за згодою), акціонерне товариство “Житомирводбуд” (за згодою)

Спеціалізована служба гідрологічного /гідродинамічного/  захисту

 м. Житомир,

вул.. Київська, 81

тел. 36-14-59.

335(24)

Моніторинг стану та проведення аварійно-відновлювальних робіт на спорудах водних об'єктів

ІІІ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

21.

ПАТ  по газопостачанню та газифікації «Житомиргаз», Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Аварійна

газо-технічна команда

10002, м. Житомир,

вул. Фещенка – Чопівського, 35,

тел./ф.: 47-06-10;

42-27-42;  42-27-29.

45

Ліквідація наслідків НС  на об'єктах газового господарства на території області

22.

Відокремлений підрозділ „Житомирські магістральні електричні мережі” Державного підприємства „Національна енергетична компанія „Укренерго”

Аварійно-технічна бригада на електромережах

м. Житомир,

вул. Зарічна, 1

тел.: 40-40-54.

40

Ліквідація наслідків НС на електромережах на території області

23.

Зарічанська дорожньо-експлуатаційна дільниця ДП "Житомирський облавтодор"

Команда з ремонту та відновлення доріг

Житомирський район, с. Зарічани,

вул. Лісова, 7

103

Ліквідація наслідків НС  пов'язаних  із ремонтом, відновленням доріг та мостів на території області

24.

Управління  ДСНС України у Житомирській області

Група радіаційної та хімічної розвідки

м. Житомир,

вул. Героїв Пожежних, 67-Б

тел.(0412) 24-26-10

9

Проведення радіаційної та хімічної розвідки у разі виникнення НС на території області

ІV СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МІНОБОРОНИ

 

25.

Військова частина

А 2731

 (Новоград – Волинський гарнізон)

 

Зведений військовий загін для ліквідації НС

 м. Новоград -Волинський,

вул.  Леваневського,15

тел. 5-20-20,

тел. 5-22-74

84 (10)

 

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км за межами на території області

26.

Військова частина  А 1979

(Бердичівський гарнізон)

Пожежна команда

м. Чуднів, вул. 50-річчя Жовтня, 42 тел.(04139) 2-13-75

29 (6)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км на території області

27.

Військова частина  А 2365

(Бердичівський гарнізон)

Пожежна команда

Чуднівський район,

смт. Вакуленчук,

тел. (04139) 9-82-61

21 (5)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км на території області

28.

Військова частина А 1796

(Коростенський гарнізон)

Пожежна команда

Корост енський район., с. Ушомир,

тел.(04142) 9-61-73

8(3)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км на території області

29.

Військова частина А 1912

(Озерянський гарнізон)

Пожежна команда

Житомирський район, с. Червоний Степок

тел. (04136) 5-63-79

29(6)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км на території області

30.

Військова частина А 1912

(Озернянский гарнізон)

 

 

Пожежна команда

Андрушівський район, с. Новоів-ницьке, вул.. Лісова

(04136) 5-63-79

29 (6)

Проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж  на території військової частини та в радіусі 5 км на території області

V СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛАНОК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

31.

Виконавчий комітет Бердичівської  міської ради

Сили цивільного захисту Бердичівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі-ТПЄДС ЦЗ)   області

м. Бердичів

Центральна площа, 1

тел. (0243) 2-22-55,

2-01-58

 

815 (28)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території міста  Бердичева

32.

Виконавчий комітет Житомирської міської ради

Сили цивільного захисту Житомирської міської ланки ТПЄДС ЦЗ   області

м. Житомир, майдан  ім. С.П. Корольова, 4/2

тел.  37-29-32

634(230)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території міста Житомира

33.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

Сили цивільного захисту Коростенської міської ланки ТП ЄДС ЦЗ  області

м. Коростень,

вул.. Грушевського,22

тел. (0242) 4-40-01,

4-10-35

1817 (153)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території міста Коростеня

34.

Виконавчий комітет Малинської  міської ради

Сили цивільного захисту Малинської міської ланки ТПЄДС ЦЗ   області

м. Малин, площа Соборна, 6а

тел.\факс: (04133)

 5-33-63, 5-23-91

205 (35)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території міста Малина

35.

Виконавчий комітет Новогорад-Волинської міської ради

Сили цивільного захисту Новогорад-Волинської міської ланки ТПЄДС ЦЗ   області

 

 м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 

тел. (0241) 5-25-83 

580(41)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території міста Новограда-Волинського

36.

Андрушівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Андрушівсь-кої районної ланки ТПЄДС ЦЗ   області

м. Андрушівка, площа Т.Г. Шевченка, 1 

тел. (04136) 2-14-01,

 2-15-31

92 (38)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Андрушівського  району

37.

Баранівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Баранівської районної ланки ТПЄДС ЦЗ   області

м. Баранівка,

вул. Соборна, 12

тел.(0244) 4-21-88

429(308)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Баранівського району

38.

Бердичівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Бердичівської районної ланки ТПЄДС ЦЗ   області

м. Бердичів, плаща Соборна, 23

тел. (0243) 4-26-00

 

302 (91)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Бердичівського  району

39.

Брусилівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Баранівської районної ланки ТПЄДС ЦЗ   області

смт  Брусилів,

вул. Короленка, 25

тел. (04162)-3-04-35

260 (27)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Брусилівського  району

40.

Володарсько-Волинська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Володарсько-Волинської районної ланки ТПЄДС ЦЗ   області

Володарсько-Волинський район,

смт  Володарськ-Волинський,

вул. К. Маркса, 6 (04145)3-12-45, 3-14-38

333 (77)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Володарсько-Волинського  району

41.

Ємільчинська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Ємільчинської  районної ланки  ТП ЄДС ЦЗ області

Ємільчинський район,

смт  Ємільчине,

вул. Леніна, 18

тел. (0249) 4-24-36,

2-13-34

219(62)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Єміьчинського  району

42.

Житомирська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Житомирської  районної ланки  ТП ЄДС ЦЗ області

м. Житомир, вул. Л.Українки, 1

тел.42-47-03,

42-46-98

236 (39)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Новоград-Волинського району

43.

Коростенська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Коростенської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Коростень,

вул. Грушевського, 60/2

тел. (04142) 4-51-98

623 (81)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Коростенського району

44.

Коростишівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Коростишівської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Коростишів,

вул. Дарбіняна, 11

тел. (0230) 5 24 40,

 5 24 54

1454 (186)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Коростишівського району

45.

Лугинська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Лугинської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Лугинський район,

смт Лугини,

вул. К. Маркса, 4

тел. (04161) 9-15-39

217 (64)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Лугинського району

46.

Любарська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Любарської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Любарський район,

смт Любар, вул.Незалежності,39.

тел.(0247) 2-38-05

184 (34)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Любарського району

47.

Малинська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Малинської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Малин, плаща Соборна, 6а

тел.\факс: (04133)

5-11-48, 5-25-87

433(60)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Малинського району

48.

Народицька районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Народицької районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Народицький район,

смт Народичі,

вул. 1 Травня, 15

тел. (0240) 2-12-32

170(21)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Народицького району

49.

Новоград-Волинська районна державна адміністрація

 

 

 

Сили цивільного захисту Новоград-Волинської  районної ланки  ТП ЄДС ЦЗ області

 

м. Новоград-Волинський,

вул. Шевченка, 16

тел. (0241) 5-22-85,

5-24-85

1500/114

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Новоград-Волинського району

50.

Овруцька районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Овруцької районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Овруч,

вул. Радянська, 31

тел. 4-20-67

340 (43)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Овруцького району

51.

Олевська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Олевської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Олевськ,

вул. Свято-Миколаїв-ська, 4 

тел. (04135) 2-18-55

385(60)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Олевського  району

52.

Попільнянська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Попільнянської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Попільнянський район, смт Попільня,

вул. Богдана Хмельницького,7

тел. (0237) 2-57-14

    140 ( 118)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Попільнянського  району

53.

Радомишльська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Радомишльської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

м. Радомишль, Соборний майдан,12 

тел. (0232) 4-21-67,

4-31-55

437(40)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Радомишльського  району

54.

Романівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Романівської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Романівський район

смт Романів,

вул. Лялевича, 2

тел. (0246) 2-12-30

170 (23)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Романівського  району

55.

Ружинська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Ружинської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Ружинський район,

смт  Ружин,

вул. Бірюкова, 2

тел. (0238) 3-15-56,

3-12-56

550(53)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Ружинського  району

56.

Червоноармійська  районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Червоноармійської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

Червоноармійський район,

смт Червоноармійськ, вул. Шевченка, 104

тел. 3-24-53

159/55

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Червоноармійського   району

57.

Черняхівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Черняхівської районної ланки ТП ЄДС ЦЗ області

смт Черняхів, майдан Рад, 1

тел. (04134) 4-16-97

250(80)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Черняхівського  району

58.

Чуднівська районна державна адміністрація

Сили цивільного захисту Чуднівської районної ланки

м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104 тел. (04139) 2-13-41

199 (55)

Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт на території Чуднівського району

 

 

 

 

Додаток 4
до Положення про територіальну підсистему
єдиної державної системи цивільного захисту
Житомирської області

 

 

ПЕРЕЛІК
територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області, що утворюються
органами управління і суб’єктами господарювання

 

Найменування
спеціалізованої служби цивільного захисту

Органи управління і суб’єкти господарювання, що входять до спеціалізованих служб цивільного захисту

Начальник спеціалізованої служби цивільного захисту

Заступники начальника спеціалізованої служби
цивільного захисту

1.

Спеціалізована служба захисту сільськогосподарських тварин і рослин

Управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, головне управління ветеринарної медицини в Житомирській області (за згодою), державна фітосанітарна інспекція  Житомирської області (за згодою)

Начальник управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Начальник головного управління ветеринарної медицини в Житомирській області

2.

Спеціалізована служба енергетики

ПАТ “ Енергопостачальна компанія “Житомиробленерго” (за згодою)

Голова правління ПАТ ”Енергопостачальна

компанія “Житомир-обленерго”

Директор виконавчий ПАТ ”Енергопостачальна компанія  “Житомиробленерго”

3.

Комунально-технічна спеціалізована служба

Управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Начальник управління житлово-комунального господарства департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

4.

Інженерна спеціалізована служба

Управління містобудування,  архітектури та  будівництва департаменту містобудування,  архітектури , будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Начальник управління  містобудування,  архітектури та будівництва департаменту містобудування,  архітектури , будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Заступник начальника управління  містобудування,  архітектури та будівництва департаменту містобудування,  архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

5.

Спеціалізована служба торгівлі і харчування

Департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадмініст-рації, Житомирська обласна спілка споживчих товариств “Облспоживспілка” (за згодою)

Директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації

 

Голова правління Житомирської обласної спілки споживчих товариств “Облспоживспілка”

6.

Спеціалізована служба інформаційного забезпечення

Управління  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Житомирська обласна

державна телерадіокомпанія (за згодою)

Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Генеральний директор Житомирської обласної державної телерадіокомпанії

7.

Медична спеціалізована служба

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Житомирській області (за згодою),

державна установа "Житомирський обласний лабораторний центр Дерсанепідслужби України" (за згодою), комунальна установа "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради (за згодою), обласні лікувальні установи (за згодою)

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Начальник  головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Житомирській області

8.

Спеціалізована служба транспортного забезпечення та постачання пально-мастильних матеріалів

Управління  промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, ТОВ “Компанія “Житомиравтотранс” (за згодою)

Начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму

Генеральний директор ТОВ “Компанія “Житомиравтотранс”

9.

Спеціалізована служба оповіщення і зв’язку

Житомирська філія ПАТ "Укртелеком" (за згодою), цех електрозв'язку № 24 центру технічної експлуатації № 2 філії спеціалізованого електрозв'язку ПАТ „Укртелеком” (за згодою), Житомирська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (за згодою),  Житомирська дирекція УДППЗ "Укрпошта" (за згодою)

 

Директор Житомирської філії ПАТ “Укртелеком”

 

Директор Житомирської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

10.

Спеціалізована служба охорони громадського порядку та безпеки руху

Управління МВС України в Житомирській області (за згодою), управління ДАІ УМВС України в Житомирській області (за згодою)

Заступник начальника УМВС України в Житомирській області, начальник міліції громадської безпеки

Начальник управління ДАІ УМВС України в Житомирській області

11.

Протипожежна спеціалізована служба

Управління ДСНС України в області (за згодою), Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою),  обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Житомироблагроліс” (за згодою)

Начальник управління ДСНС України в області

Начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства

12.

Автодорожна спеціалізована служба

ДП “Житомирський облавтодор” (за згодою)

Генеральний директор ДП “Житомирський облавтодор”

Головний інженер ДП “Житомирський облавтодор”

13.

Спеціалізована служба гідрологічного /гідродинамічного/  захисту

Житомирське обласне управління  водних ресурсів (за згодою), акціонерне товариство “Житомирводбуд” (за згодою)

Начальник обласного  управління  водних  ресурсів

Голова правління акціонерного товариства “Житомирводбуд”

 

 

 

  

  Завантажити розпорядження

 

 

 

 

                     

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців