• Карта сайту
 • УКРАЇНА

  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

   

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  голови обласної державної адміністрації

   

  19.11.2015

   

  № 387

  Про затвердження Положення про
  Центр допомоги учасникам АТО 

   

   

   

  Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 18.03.2015 № 150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» (зі змінами, внесеними Указом Президента України від 05.10.2015 № 570):

   

  Затвердити Положення про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, утворений розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.03.2015 № 75 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.10.2015 № 361) згідно з додатком.

   

   

  Голова адміністрації С.О. Машковський
     
     
   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Розпорядження голови

  обласної державної адміністрації

  19.11.2015 № 387

   

  Положення
  про Центр допомоги учасникам антитерористичної операції

   

  1. Центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі - Центр) є дорадчо-консультативним органом при обласній державній адміністрації, який утворюється з метою забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, волонтерських та громадських організацій для вирішення питань лікування, реабілітації, соціального захисту, адаптації учасників антитерористичної операції (далі - учасники АТО).


  2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями органів місцевого самоврядування та іншими актами законодавства, а також цим Положенням.


  3. Основними завданнями Центру є:


  4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

   

  1) надає консультативну допомогу та сприяє учасникам АТО щодо:

   

  2) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій, організовує освітні заходи для учасників АТО з метою поширення інформації про їх соціальні права та гарантії;

   

  3) збирає, узагальнює та подає голові обласної державної адміністрації пропозиції громадських об’єднань ветеранів війни та учасників АТО, волонтерських організацій з вирішення питань, які мають важливе суспільне значення і пов'язані із захистом прав, свобод і законних інтересів учасників АТО та їх родин, волонтерів, волонтерських організацій, що надають їм допомогу;


  4) інформує в обов'язковому порядку громадськість, обласну державну адміністрацію про свою діяльність, ухвалення рішень та їх виконання;


  5) вирішує інші питання в межах наданих повноважень.

   


  5. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:


  6. Склад Центру визначається головою облдержадміністрації за пропозицією волонтерських організацій шляхом видання відповідного розпорядження.
  Очолює Центр керівник, який затверджується головою обласної державної адміністрації. Керівник Центру здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його роботи та головує на його засіданнях.

   

  До складу Центру за посадою входять представник територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, військовий комісар області, директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, координатор Центру, а також інші члени, які беруть участь у роботі Центру на громадських засадах.


  7. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться при потребі.


  Засідання проводить керівник Центру, а у випадку його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо) – заступник керівника.


  Порядок денний та дату проведення засідання членів Центру визначаються його керівником.


  Присутність членів Центру на засіданні є обов’язковою. Рішення Центру приймається не менш як 2/3 голосів членів Центру від їх фактичної кількості і носять рекомендаційний характер.


  Рішення Центру оформляється протоколом.

   

    

  Начальник управління
  інформаційної діяльності
  та комунікацій з громадськістю
  облдержадміністрації

  О.М. Григор’єва 

   

   

    Завантажити розпорядження