Розпорядження № 41 від 13.02.2015 "Про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку і бюджету області за 2014 рік"

Версія для друку
829

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

13.02.2015

 

№ 41

Про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку і бюджету області за 2014 рік

 

  

Обсяг промислового виробництва у порівнянні з 2013 роком збільшився на 7% (за програмою – 4%), у тому числі у добувній промисловості – на 21,4%, у переробній галузі – на 1%.
Загальне виробництво валової продукції сільського господарства у порівнянні з 2013 роком зросло на 5,3% (за програмою – 2,6%), у тому числі на сільгосппідприємствах – на 7,8%, у господарствах населення – на 3,2%.
У рослинництві індекс обсягу виробництва продукції за 2014 рік склав 107,7%, - на %, у тваринництві – 100,6%.
Пожвавилася зовнішньоекономічна діяльність. Експорт товарів за січень-листопад 2013 року зріс проти відповідного періоду 2013 року на 8% (за програмою – 1,6%). За цей період забезпечено позитивне сальдо зовнішньої торгівлі у сумі 344,4 млн. дол. США (за програмою – 291,6 млн. дол. США).
Заборгованість за використану електроенергію за станом на 01.01.2015 зменшилася протягом 2014 року на 24,2%, за використаний природний газ - на 23,1%.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по області за 2014 рік склала 2763 грн., що на 7,9% більше ніж за 2013 рік, середній розмір пенсії за станом на 01.01.2015- 1436,1 грн. та зріс на 3,6%.
Надходження до загального фонду бюджету області у порівнянні з 2013 роком зросли на 8,1% і склали 1851,5 млн. грн.
Завдяки керованому економному витрачанню бюджетних коштів та посиленню контролю за повнотою сплати податків забезпечено стабільний розвиток гуманітарної та соціальної сфери.
Протягом 2014 року з місцевих бюджетів області проведено видатків з урахуванням кредитування на загальну суму 7096,9 млн.грн., з яких 6149,2 млн.грн. склали видатки загального фонду бюджету.
Видаткова частина зведеного бюджету області характеризується соціальною спрямованістю. Питома вага заробітної плати та інших соціальних виплат становить 80,5% видатків загального фонду бюджету.
Видатки зведеного бюджету області на освіту збільшилися у порівнянні з 2013 роком на 3,5%, на охорону здоров’я – на 3,4%, на соціальний захист та соціальне забезпечення населення - на 9%, на культуру і мистецтво – на 3,6%, фізичну культуру і спорт – на 5,7%.
Поряд з цим, не всі програмні завдання вдалося виконати у повному обсязі та вирішити наявні проблеми.
У порівнянні з 2013 роком відбулося скорочення обсягів промислового виробництва в окремих галузях, а саме: у машинобудуванні (на 20%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 8,9%), виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 7,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 2%).
У сільському господарстві не вдалося подолати негативну тенденцію скорочення поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі корів. Протягом 2014 року загальне поголів’я великої рогатої худоби скоротилося на 7,5%, корів – на 6,2%, свиней – на 7,9%. Виробництво м’яса (у живій вазі) у звітному періоді порівняно з 2013 роком зменшилося на 4%.
Дефіцит інвестиційного ресурсу зумовив скорочення обсягів будівництва, які за 2014 рік зменшилися у порівнянні з 2013 роком на 17,7% та склали 553,7 млн. грн.
Капітальні інвестиції за січень – вересень 2014 року у порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшилися на 19,2%, прямі іноземні інвестиції – на 20,3%.
Перевезення вантажів у порівнянні з 2013 роком скоротилися на 6,1%, у тому числі автомобільним транспортом – на 25,3%.
Починаючи з жовтня 2014 року спостерігається тенденція скорочення обсягу роздрібної торгівлі, який за 2014 рік у порівняльних цінах зменшився на 1,6 % та склав 22755,9 млн. грн.
Ускладнилася ситуація у сфері кредитування діяльності виробничо-господарського комплексу. У 2014 році банківськими установами надано суб’єктам господарювання на 24,4% кредитів менше, ніж у 2013 році, у тому числі довгострокових – на 44,2%.
Протягом 2014 року спостерігається негативна тенденція зниження ефективності господарського комплексу області. Загальний фінансовий результат до оподаткування за січень-вересень 2013 року склав 897,6 млн.грн. збитку, проти 277,8 млн. грн. прибутку за відповідний період 2013 року.
Не забезпечено виконання розрахункових показників Міністерства фінансів України по надходженню доходів до загального фонду містами Коростень та Малин, а також Бердичівським, Володарсько – Волинським, Коростенським, Малинським та Ружинським районами.
Незважаючи на те, що упродовж 2014 року заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування зменшилася на 1,2 млн. грн., за станом на 01.01.2015 загальна сума склала 76,4 млн. грн., із якої понад 11,1 млн. грн. заборгували комунальні підприємства, що перебувають у сфері діяльності органів місцевого самоврядування.
Заборгованість із виплати заробітної плати з початку року зросла на 5,0 млн. грн. або в 1,6 раза і за станом на 01.01.2015 склала 12,8 млн. грн.

 

Кількість офіційно зареєстрованих безробітних за станом на 01.01.2015 склала 20 тис. осіб. та зросла за звітний рік на 11%.
Кількість вільних робочих місць, заявлених підприємствами, упродовж 2014 року зменшилася на 13,7% і на кінець грудня становила 1750 одиниць (на кінець грудня 2013 року – 1783 одиниці). Внаслідок зменшення кількості вакансій навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце зросло з 10 осіб за станом на 01.01.2014 до 11 осіб за станом на 01.01.2015.
Найбільш складна ситуація на ринку праці є у: Любарському, Ємільчинському, Романівському, Ружинському, Чуднівському, Брусилівському, Андрушівському та Попільнянському районах, де співвідношення кількості зареєстрованих безробітних та вакансій становить від 71 до 900 осіб і перевищує середньообласний показник у 6 – 82 рази.
Незважаючи на вжиті заходи, спрямовані на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, мають місце факти повільного збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання, а також низький відсоток забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою підвищення рівня відповідальності місцевих органів влади, структурних підрозділів облдержадміністрації за збереження позитивних тенденцій в економіці, недопущення зниження показників економічного і соціального розвитку, стабілізації фінансового стану в окремих галузях та поліпшення життєвого рівня населення, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 29.01.2015:

 

1. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), райдержадміністраціям та міськвиконкомам (за згодою) посилити роботу з виявлення і розв’язання проблем, що стримують соціально-економічний розвиток, підвищення рівня і якості життя населення.

 

2. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації (Градівський В.М.) спільно із структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади забезпечити підготовку звіту голови облдержадміністрації про виконання програми економічного і соціального розвитку області на 2014 рік на сесії Житомирської обласної ради у березні 2015 року.

 

3. Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (Дідківський М.П.) сприяти у залученні інвестицій в агропромисловий комплекс області, забезпечити виконання заходів, визначених програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2011-2015 роки та зберегти тенденцію нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства.

 

4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Торбас О.М.) забезпечити:
1) Надання якісної високоспеціалізованої медичної допомоги пільговим категоріям населення області: учасникам бойових дій у зоні антитерористичної операції, ветеранам війни, потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС, малозабезпеченим верствам населення, спрямованої на збереження та поліпшення стану здоров’я і зниження рівня смертності цих категорій населення.
2) Популяризацію серед населення здорового способу життя, культури здоров'я, ранньої діагностики хвороб.

 

5. Рекомендувати обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Собчук В.В.) здійснювати контроль та координацію діяльності міських, районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, надавати практичну та методичну допомоги, організовувати та проводити навчання працівників центрів СССДМ, у тому числі навчання щодо виконання функцій соціального інспекторату (із залученням спеціалістів департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації).

 

6. Райдержадміністраціям:
1) Здійснювати постійний контроль за цільовим та раціональним використанням усіх земель сільськогосподарського призначення, дотриманням структури сівозмін, укладанням та реєстрацією договорів оренди землі.
2) Вжити заходів щодо забезпечення підготовки до проведення комплексу весняних польових робіт у 2015 році згідно з відповідним комплексним планом.
3) Сприяти у вжитті заходів, спрямованих на:
відновлення у І півріччі 2015 року зменшеної чисельності поголів’я великої рогатої худоби та свиней за рахунок надходження і збереження приплоду телят і поросят;
нарощення чисельності поголів’я корів за рахунок власного відтворення та придбання племінних корів і нетелей, розбудову великотоварних молочних комплексів та наповнення їх продуктивним поголів’ям;
збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва за рахунок розвитку скоростиглих галузей свинарства і птахівництва та забезпечити розширення великотоварного спеціалізованого виробництва, виробничих потужностей шляхом залучення інвестицій у їх реконструкцію, будівництво та модернізацію.
4) Провести аудит функціонування фельдшерсько-акушерських/ фельдшерських пунктів, які обслуговують до 300 осіб та визначити їх подальше функціонування відповідно до потреб населення.
5) У межах фінансових можливостей сприяти у реалізації заходів, визначених районними комплексними програмами профілактики злочинності на 2011-2015 роки.

 

7. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:
1) Забезпечити виконання планових показників доходної частини місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами.
2) У першочерговому порядку забезпечувати фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги і енергоносії.
3) Вжити заходів до недопущення простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ.
4) Для погашення заборгованості комунальних підприємств із платежів до Пенсійного фонду України, ініціювати питання на сесіях районних та міських рад щодо вишукання у 2015 році при перевиконанні доходної частини місцевих бюджетів.
5) Вжити заходів до забезпечення своєчасної оплати праці працівників, легалізації зайнятості населення, взяти під контроль питання створення нових та збереження існуючих робочих місць, недопущення масового вивільнення працівників.
6) Активізувати інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину», забезпечити формування соціальної думки щодо необхідності реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї.
7) Покращити співпрацю між структурними підрозділами райдержадміністрацій, що опікуються проблемами дітей, та сільськими, селищними головами з метою проведення профілактичної роботи із сім'ями з дітьми, що перебувають в групі ризику.
8) Забезпечити фінансування районних, міських (комплексних) цільових соціальних програм забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки.
9) Забезпечити збереження мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, недопущення скорочення штатної чисельності та довготривалих вакансій працівників з відповідною фаховою підготовкою, а саме – психологів, соціальних педагогів, спеціалістів із соціальної роботи, юристів.
10) При затвердженні бюджетів на 2015 рік передбачити кошти на утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, у тому числі фахівців із соціальної роботи, на відрядження, транспортні витрати та соціальні програми і заходи, які вони реалізують.
11) Забезпечити оснащення Центрів первинної медико-санітарної допомоги та його підрозділів згідно з табелем матеріально-технічного оснащення.
12) На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902-р «Про вимоги щодо функціонування роздрібної торгівлі книжковою продукцією» вживати системних заходів для розбудови книготорговельної мережі області.
13) На виконання Указу Президента України від 19.06.2013 № 336 «Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні» сприяти у вирішенні в установленому порядку питань щодо надання приміщень комунальної власності для розміщення книгарень, книгосховищ, підприємств книгорозповсюдження та організовувати книжкові виставки-ярмарки з метою популяризації книжкової продукції.
14) Активізувати роботу щодо виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.11.2014 № 318 «Про оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів та органів виконавчої влади на місцях».
15) Проводити заходи для координації діяльності регіональних ЗМІ в інформаційному просторі з метою захисту інформаційної безпеки держави на території області.

 

8. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам та районним радам:
1) Укласти угоди на висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з редакціями комунальних газет на 2015 рік.
2) Відповідно до статей 5, 21 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» забезпечувати своєчасну і в повному обсязі оплату наданих інформаційних послуг редакціями засобів масової інформації, згідно з укладеними угодами.

 

9. Рекомендувати Житомирському міськвиконкому до 1 квітня 2015 року завершити створення центрів надання первинної медико-санітарної допомоги, як окремих юридичних осіб.

 

10. Ємільчинській, Житомирській, Коростенській, Лугинській, Ружинській Червоноармійській райдержадміністраціям, рекомендувати Бердичівському та Коростенському міськвиконкомам прискорити роботу з отримання ліцензій на здійснення медичної практики та використання наркотичних засобів для новостворених центрів первинної медико-санітарної допомоги.

 

11. Ємільчинській, Житомирській, Коростенській та Володарсько-Волинській райдержадміністраціям до 1 квітня 2015 року привести у відповідність з вимогами ст. 35-1 та 35-2 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» розмежування первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

12. Андрушівській, Брусилівській, Ємільчинській, Любарській, Попільнянській, Романівській, Ружинській та Чуднівській райдержадміністраціям вжити заходів до зниження напруженості на ринку праці.

 

13. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (за згодою), райдержадміністраціям та міськвиконкомам (за згодою) поінформувати департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації про хід виконання розпорядження до 25 травня 2015 року.

 

14. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження подати облдержадміністрації до 10 червня 2015 року.

 

15. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків; координацію – на першого заступника голови облдержадміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців