Розпорядження № 419 від 21.12.2015 "Про вирішення проблем ринку праці області"

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

21.12.2015

 

№ 419

Про вирішення проблем

ринку праці області

 

 

 

У зв’язку з ускладненням соціально-політичної та економічної ситуації в країні погіршилися показники економічної активності населення та посилилася напруженість на ринку праці області.


Кількість зайнятого населення віком 15-70 років за І півріччя 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася на 18,2 тис. осіб або на 3,5% і становила 508 тис. осіб. Рівень зайнятості населення зазначеного віку відповідно зменшився з 57,3% до 55,6%. За цим показником область у І півріччі 2015 року займала 14 рейтингове місце серед регіонів України.


Кількість безробітних віком 15 – 70 років, визначена за методологією МОП, зросла на 2,3 тис. осіб або на 3,6% і становила 66 тис. осіб. Рівень безробіття зазначеної категорії населення збільшився з 10,8% до 11,5% (по Україні - з 8,6% до 9,2%). За цим показником область у І півріччі 2015 року займала 20 рейтингове місце серед регіонів України (у І півріччі 2014 року – 25 місце).


З 2008 року в області спостерігається тенденція до зменшення чисельності працюючих. За цей період кількість штатних працівників зменшилася на 63 тис. осіб або на 22 % і за жовтень 2015 року становила 218,2 тис. осіб. У порівнянні до жовтня минулого року це скорочення становило 10,9 тис. осіб або 4,7 %. Найбільш суттєво зменшено чисельність працівників у добувній промисловості, будівництві, в установах державного управління й оборони, обов'язкового соціального страхування, у професійній, науковій та технічній діяльності, в установах інформації та телекомунікацій, у фінансовій та страховій діяльності.


Негативно впливає на ринок праці запровадження роботодавцями режимів роботи неповної зайнятості працюючих. За умови повного використання законодавчо встановленого робочого часу рівень заробітної плати штатного працівника в області міг би бути вищим на 5,8 % або на 183 грн. (3155 грн. та 3338 грн. відповідно).

 

Зростання кількості зареєстрованих безробітних та одночасне зменшення кількості заявлених вакансій та вільних робочих місць призвело до збільшення навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце (із 7 осіб за станом на 01.11.2014 до 9 осіб за станом на 01.11.2015). Найбільша напруженість на ринку праці - у Романівському, Брусилівському, Ружинському та Попільнянському районах, де навантаження безробітних на 1 вільне робоче місце становило від 241 до 64 особи, що перевищує середньообласний показник відповідно у 27 і 7 разів.


З метою реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, створення нових робочих місць реалізується обласна програма зайнятості населення на період до 2017 року, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2013 №143.


За наявною інформацією Міністерства соціальної політики України, яке здійснює моніторинг створення робочих місць, в області упродовж січня-вересня ц.р. створено 8051 нове робоче місце, що становить 78,2 % від прогнозованих показників програми зайнятості населення на рік (10300). Проте упродовж зазначеного періоду в області ліквідовано 8174 робочих місця, що на 1,5 % більше ніж створено. Основна їх частина (86,1%) - наймані працівники, які працювали у фізичних осіб – підприємців, та фізичні особи - підприємці, які припинили діяльність.


За розрахунками департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації масштаби нелегальної зайнятості становлять майже 40% населення працездатного віку (приблизно 300 тис.чол.). Внаслідок цього за 10 місяців поточного року соціальними фондами недоотримано 3,7 млрд. грн., місцевими бюджетами - 1,4 млрд. грн.


Натомість через законодавчі обмеження щодо здійснення контролюючими органами перевірок у сфері дотримання трудового законодавства упродовж 2015 року в області знижено ефективність роботи з питання легалізації зайнятості населення.


Робочими групами (комісіями) з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, які створені та діють у всіх містах і районах області, упродовж січня - жовтня 2015 року проведено перевірки на 1557 суб’єктах господарювання, на яких виявлено 1380 працівників без належного оформлення трудових відносин з роботодавцями, що менше ніж за аналогічний період минулого року на 32 % та 23 % відповідно. За результатами проведеної роботи легалізовано працю 1349 громадян, донараховано 3659 тис. грн. податків та платежів. Цього року не розпочато діяльності з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення робочою групою у Ружинському районі. Не виявлено жодного працівника без належного оформлення трудових відносин у Баранівському, Радомишльському, в Овруцькому районах та у м. Малині.


З метою поліпшення ситуації на ринку праці, на виконання статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині забезпечення заходів в галузі зайнятості населення та відповідно до рішення ради регіонального розвитку (протокол № 3 від 30.10.2015):


1. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:
1) Організувати постійну роз’яснювальну роботу щодо дотримання законодавства з праці, проводити аналіз стану соціально-трудових відносин у містах і районах області, надавати райдержадміністраціям, міськвиконкомам відповідні рекомендації щодо вдосконалення цієї роботи.
2) З метою активізації зусиль з протидії торгівлі людьми підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації про створення робочої групи з питання вивчення діяльності суб’єктів господарської діяльності, які надають посередницькі послуги у працевлаштуванні громадян України за кордоном.


2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації:
1) Проводити оновлення матеріальної та навчальної бази професійно-технічних навчальних закладів відповідно до потреб роботодавців.
2) Налагодити дієву співпрацю з роботодавцями щодо підготовки робітничих кадрів у частині надання робочих місць з належними умовами праці для проходження виробничої практики з подальшим працевлаштуванням.


3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:
1) Узяти під особистий контроль питання збереження існуючих робочих місць, недопущення масового вивільнення працівників.
2) Посилити співпрацю з роботодавцями для інформування служби зайнятості про наявність вакансій на підприємствах.


4. Райдержадміністраціям: Романівській, Ружинській, Баранівській, Овруцькій, рекомендувати Малинському міськвиконкому забезпечити ефективну діяльність робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.


5. Райдержадміністраціям: Романівській, Брусилівській, Ружинській, Попільнянській посилити роботу щодо збереження існуючих, створення нових та легалізації діючих робочих місць.


6. Департаментам облдержадміністрації: економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва; містобудування, архітектури, будівництва та житлово - комунального господарства; управлінням облдержадміністрації: промисловості, розвитку інфраструктури та туризму, агропромислового розвитку облдержадміністрації з метою створення нових робочих місць сприяти у залученні інвестицій в економіку області, розвитку малого та середнього підприємництва.


7. Рекомендувати обласному центру зайнятості:
1) Активізувати діяльність обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення.
2) Заслуховувати на засіданнях комітету керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування районів та міст із більш складною ситуацією на ринку праці.
3) Розглянути у 1 кварталі 2016 року на засіданні комітету питання про працевлаштування демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та внутрішньо переміщених осіб.


8. Рекомендувати управлінню Держпраці в області, головному управлінню Державної фіскальної служби в області посилити співпрацю з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питання легалізації виплати заробітної плати та виявлення осіб без належного оформлення трудових відносин.


9. Райдержадміністраціям, структурним підрозділам облдержадміні-страції, рекомендувати міськвиконкомам, головному управлінню Державної фіскальної служби в області, управлінню Держпраці в області, обласному центру зайнятості про виконання розпорядження інформувати департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 25 липня та 20 грудня 2016 року.


10. Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації подавати облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання розпорядження до 1 серпня та 25 грудня 2016 року.


11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Лагуту Я.М.

 

 

Голова адміністрації С.О. Машковський  

 

 

  Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців