Розпорядження № 44 від 13.02.2015 "Про підготовку органів управління, сил цивільного захисту та навчання населення області діям у надзвичайних ситуаціях"

Версія для друку
1684

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

13.02.2015

 

№ 44

Про підготовку органів управління, сил цивільного захисту та навчання населення області діям у надзвичайних ситуаціях

 

 

Відповідно до вимог п.21. ст.19 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту», від 26.06.2013 №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 23.10.2013 №819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 №934, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03.10.2014 за №1200/25977 «Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту», з метою практичного здійснення завдань і заходів з підготовки до дій за призначенням органів управління і сил цивільного захисту та навчання населення:

 

1. Затвердити:
1) Рекомендації щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту Житомирської області (додаються).
2) Рекомендації щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та населення Житомирської області діям у надзвичайних ситуаціях (додаються).

 

2. Рекомендувати навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області (Білецький Б.І.) здійснити:
1) Проведення функціонального навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.
2) Методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.
3) Методичний супровід місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, інформаційних матеріалів, буклетів тощо з питань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 

3. Департаменту цивільного захисту населення облдержадміністрації (Безносюк С.В.):
1) До 20 02.2015 підготувати та затвердити у встановленому порядку рекомендації щодо організації діяльності та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських, селищних радах.
2) Щороку визначати потребу у навчанні керівного складу та фахівців органів влади, підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та спільно з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області забезпечити періодичність його проведення.

 

4. Департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Забродський Г.О.) забезпечити контроль за створенням та належним функціонуванням консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

 

5. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським, сільським, селищним головам до 01.03.2014 створити мережу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях усіх форм власності та підпорядкування, при міських, сільських і селищних радах.

 

6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації (Липовецька О.Г.) здійснювати контроль та моніторинг якості підготовки у навчальних закладах області дітей дошкільного віку, учнів та студентів з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях.

 

7. Рекомендувати управлінню ДСНС України у Житомирській області (Нікітчук І.В.) забезпечити методичне керівництво за організацією підготовки органів управління та сил цивільного захисту, веденням обліку проведених заходів та здійснення контролю (державного нагляду).

 

8. Директорам департаментів, начальникам управлінь облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати керівникам обласних управлінь, установ, організацій, міським, сільським, селищним головам, керівникам суб’єктів господарювання (керівникам органів управління та сил цивільного захисту області усіх ланок) забезпечити неухильне виконання вимог рекомендацій, про що інформувати облдержадміністрацію встановленим у рекомендаціях порядком.

 

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13.02.2014 №26 „Про затвердження рекомендацій щодо підготовки органів управління, сил цивільного захисту та навчання населення області діям у надзвичайних ситуаціях”.

 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Дмитренка Г.В.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

 

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної держаної адміністрації

13.02.2015               № 44  

 

Рекомендації
щодо підготовки до дій за призначенням органів управління
та сил цивільного захисту Житомирської області

 

Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №443, Порядком організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 №934, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 03.10.2014 за №1200/25977, та цих Рекомендацій.

 

З метою забезпечення готовності органів управління, сил цивільного захисту ланок функціональних і територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Житомирської області в мирний час і в особливий період:

 

1. Директори департаментів, начальники управлінь облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники обласних управлінь, установ, організацій, міські голови (за згодою), керівники суб’єктів господарювання (за згодою) (керівники органів управління та сил цивільного захисту області усіх ланок) збезпечують організацію та проведення:
командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту відповідного рівня;
штабних тренувань з органами управління цивільного захисту відповідного рівня;
спеціальних об’єктових навчань (тренувань) формувань цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту відповідного рівня.

 

2. Командно-штабні навчання та штабні тренування здійснюються згідно з Методичними рекомендаціями щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту, затвердженими наказом ДСНС України від 29.01.2014 №44.

 

3. Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту є формою практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

4. Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту поділяються на:
комплексні об’єктові навчання (тренування);
об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;
протипожежні та протиаварійні об’єктові тренування і навчальні тривоги.

 

5. Комплексні об’єктові навчання (далі - навчання) проводяться підприємствами, установами та організаціями з чисельністю працюючих 50 осіб і більше з метою комплексного відпрацювання їх учасниками алгоритмів дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період.
Навчання проводяться на завершальному етапі трирічного періоду об’єктової підготовки з цивільного захисту працівників.
Для забезпечення проведення навчання, не пізніше ніж за 20 днів до його проведення, керівником підприємства, установи, організації за погодженням з управлінням ДСНС України у Житомирській області затверджується план проведення спеціального об’єктового навчання з питань цивільного захисту.

 

6. На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою комплексного відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, замість навчання щороку тривалістю до 8 годин проводиться комплексне об’єктове тренування. План проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації з чисельністю працюючих менше 50 осіб не пізніше ніж за 10 днів до його проведення погоджується з місцевим (районним, міським) органом управління ДСНС України та затверджується керівником підприємства, установи, організації.

 

7. У вищих навчальних закладах щороку тривалістю до 8 годин проводиться комплексне об’єктове тренування. План проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту вищого навчального закладу не пізніше ніж за 20 днів до його проведення погоджується з управлінням ДСНС України у Житомирській області та затверджується керівником вищого навчального закладу.

 

8. Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.
План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту погоджується з управлінням освіти і науки облдержадміністрації та затверджується керівником навчального закладу.
Зведений план-графік проведення цих заходів надсилається щороку, до 20 серпня поточного року на наступний навчальний рік, управлінням освіти і науки облдержадміністрації управлінню ДСНС України у Житомирській області.

 

9. Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту (додаток 1) щороку, до 1 листопада поточного року на наступний рік, затверджуються керівниками підприємств, установ, організацій після попереднього погодження з виконавчими органами міських рад, районними державними адміністраціями та управлінням ДСНС України у Житомирській області.

 

10. На підставі таких графіків:
виконавчими органами міських рад, районними державними адміністраціями затверджуються плани-графіки проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях (додаток 2) та щороку до 1 грудня надаються управлінню ДСНС України у Житомирській області;

 

11. За організацію та проведення таких навчань і тренувань відповідають керівники навчальних закладів, підприємств, установ, організацій.

 

12. Спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування сприяють у всебічній підготовці підприємств, установ, організацій до проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту.
Зазначені тренування, крім років, коли на підприємствах, в установах і організаціях проводяться спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту, плануються і проводяться підприємствами, установами, організаціями щороку, тривалістю до 8 годин керівниками спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.
Утворення та організація діяльності формувань цивільного захисту визначено Порядком утворення, завданнями та функціями формувань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №787.

 

13. Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на випадок пожежі) проводяться на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від чисельності працюючих.
На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб та навчальних закладах протипожежні тренування, темою яких є порушення з причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, проводяться під час об’єктових тренувань з питань цивільного захисту.
На об’єктах з масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

 

14. Протиаварійні тренування (тренування персоналу щодо дій у разі виникнення аварійних ситуацій та аварій) проводяться усіма підприємствами, установами, організаціями, що мають хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки.

 

15. Кожного року (у тому числі і в рік проведення спеціального об’єктового навчання) з працівниками об’єктів підвищеної небезпеки у порядку та з періодичністю, передбаченими планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, додатково проводяться навчальні тривоги.
Під час навчальних тривог здійснюються оповіщення і збір керівного складу, основного складу об’єктової аварійно-рятувальної служби та керівників спеціалізованих служб і формувань, які за планом локалізації і ліквідації наслідків аварій залучаються до локалізації і ліквідації аварійної ситуації, інформування населення, яке проживає поряд з об’єктами підвищеної небезпеки.

 

16. Керівником протипожежних та протиаварійних тренувань призначається особа, на яку у разі надзвичайної ситуації покладаються функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Плани проведення протипожежних та протиаварійних тренувань складаються їх керівниками і затверджуються керівником підприємства, установи, організації.
Протиаварійні тренування можуть проводитися за участю аварійно-рятувальних служб, що обслуговують відповідне підприємство, установу, організацію.

 

17. За результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту не пізніше 10 днів з часу їх закінчення складається звіт (додаток 3), що підписується керівником підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу, який подається до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та місцевого (районного, міського) органу управління ДСНС України у Житомирській області.

 

18. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області забезпечує методичний супровід підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що проводять спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного захисту.

 

19. Управління ДСНС України у Житомирській області на підставі отриманих звітів щокварталу, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує облдержадміністрацію про стан проведення в області спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

 

20. Департамент цивільного захисту населення облдержадміністрації щокварталу не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформує облдержадміністрацію про стан проведення в області командно-штабних навчань, штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту.

 

Завантажити розпорядження

 

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців