Розпорядження № 47 від 14.02.2015 "Про затвердження Положення про комісію при Житомирській обласній державній адміністрації зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження...

Версія для друку
865

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

 

14.02.2015

 

№ 47

Про затвердження Положення про комісію при Житомирській обласній державній адміністрації зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році

 

 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (із змінами та доповненнями):


1. Затвердити Положення про комісію при Житомирській обласній державній адміністрації зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, що додається.


2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 12.04.2005 № 71 «Про затвердження загального складу комісії при облдержадміністрації по вирішенню спірних питань, пов'язаних із визначенням статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт по евакуації людей і майна із зони відчуження, і статусу громадян, які евакуйовані із зони відчуження у 1986 році», зареєстрованого в Житомирському обласному управлінні юстиції 15.04.2005 за №18/619 (із змінами та доповненнями).


3. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації, але не раніше дня офіційного опублікування.

 

 

Голова адміністрації  С.О. Машковський                     

 

  

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови обласної
державної адміністрації
14.02.2015 № 47

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію при Житомирській обласній державній адміністрації зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році


Це Положення розроблено відповідно до пункту 12 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (із змінами та доповненнями), з метою вирішення спірних питань, пов'язаних з визначенням статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році.


І. Загальні положення


1. Комісія при Житомирській обласній державній адміністрації зі спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році (далі – Комісія) – це постійно діючий колегіальний орган, що створюється при Житомирській обласній державній адміністрації для розгляду спірних питань з визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році.


2. Основними принципами діяльності Комісії є:
законність;
колегіальність;
повнота розгляду наданих документів та інших підтвердних матеріалів;
обґрунтованість прийнятих рішень;
незалежність членів Комісії (недопущення втручання в діяльність Комісії фізичних та юридичних осіб, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування);
компетентність членів Комісії.


3. Витрати, пов'язані з діяльністю Комісії (забезпечення належним приміщенням, засобами зв'язку, канцелярським приладдям), покриваються обласною державною адміністрацією.


ІІ. Склад та порядок створення Комісії:


1. До складу Комісії входять: голова Комісії, секретар, представники департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, департаменту цивільного захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, департаменту житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації, департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, а також за згодою представники Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, Житомирського обласного військового комісаріату, управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.
До складу Комісії в разі потреби можуть залучатися представники інших органів виконавчої влади.
Комісію очолює голова Комісії, який за посадою є заступником голови обласної державної адміністрації.


2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації.


3. На час роботи в Комісії за її членами зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток за основним місцем роботи згідно із чинним законодавством України.


ІІІ. Основні завдання Комісії


1. Основними завданнями Комісії є:
1). Розгляд спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році;
2). Перевірка правильності видачі посвідчень постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.


2. Комісія забезпечує практичну реалізацію Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», від 15.11.1996 № 1391 «Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986 - 1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи», інших законодавчих документів з цих питань в межах наданих їй повноважень.


IV. Права та обов'язки Комісії


1. Комісія має право:
отримувати документи і матеріали, які потрібні для роботи Комісії щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році;
звертатися за допомогою до установ, організацій, підприємств та спеціалістів з метою отримання необхідної інформації для визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році.


2. Комісія зобов'язана:
проводити свої засідання, дотримуючись вимог чинного законодавства України;
при розгляді спірних питань, віднесених до повноважень Комісії, керуватися критеріями, визначеними Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (із змінами та доповненнями) та іншими нормативними актами.


V. Порядок роботи Комісії


1. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії, за його відсутності – заступник голови Комісії.


2. Голова в межах своєї компетенції:
скликає засідання Комісії;
головує на засіданнях Комісії;
дає доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії;
дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, залученим до роботи Комісії;
організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;
представляє Комісію у відносинах з іншими органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами.


3. Члени Комісії зобов'язані брати участь у роботі Комісії, виконувати доручення її голови. Секретар організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії.


4. Рішення Комісії приймаються колегіально і є обов'язковими для виконання місцевими державними адміністраціями щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, та статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, і видачі відповідного посвідчення або його вилучення як такого, що видане безпідставно.


5. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у міру потреби.
Присутність членів Комісії є обов'язковою. Засідання Комісії вважається правомочним за умови присутності не менше половини її членів.
Рішення Комісії приймається не менш як 2/3 голосів членів Комісії від їх фактичної кількості.


6. Члени Комісії користуються рівним правом голосу при прийнятті рішення.


7. Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується головою або заступником голови (у разі відсутності голови) та секретарем Комісії.


8. Комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення осіб, справи яких розглядаються, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.


9. Комісія розглядає спірні питання, віднесені до її компетенції за поданням обласних, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад.
У випадку оскарження попереднього рішення, Комісія розглядає справи громадян за їх особистою заявою.


10. Рішення Комісії може бути оскаржено в порядку, встановленому чинним законодавством України.


11. У разі встановлення Комісією факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії воно на підставі рішення Комісії підлягає вилученню.

 

 

Директор департаменту праці

та соціального захисту населення

Житомирської обласної державної адміністрації                                                              Г.В.Корінна

 

 

 

 

Завантажити розпорядження

 

 

Електронні закупівлі

Децентралізація

Детінізація доходів громадян та зайнятості населення

Телефонний довідник

Рада регіонального розвитку

 

До уваги переселенців

 

Соціальний діалог

 

Звіт про використання бюджетних коштів

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2020 року

Звіти про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

Регуляторна діяльність

Дошка оголошень

Книги пам'яті

Звіт про виконання Державного бюджету

Моніторинг та оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів рад міст обласного значення

Центральна виборча комісія

Державний реєстр виборців